Zadań dużo, pieniędzy mało

W uchwale budżetowej na rok 2017 zapisano 74 inwestycje drogowe. O szansach na ich realizację i zagrożeniach dla ich mówił podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak.

ARTUR KUBAJEK

Według informacji przedstawionych przez prezydenta 41 inwestycji jest zrealizowanych bądź jest w trakcie realizacji, przy czym trzeba będzie na nie wydać o prawie 1,2 mln zł więcej, niż planowano w budżecie.

– Niestety sprawdza się to, przed czym przestrzegałem w grudniu, gdy radni koalicyjni w ostatniej chwili bez wcześniejszych konsultacji wprowadzili blisko 450 zmian do budżetu. Wiele z wpisanych wtedy inwestycji było niedoszacowanych, co dziś uwydatniają już nie tylko kosztorysy, ale postępowania przetargowe. Aby je zrealizować, konieczne były w budżecie przesunięcia na taką kwotę – podkreślał Zbigniew Szczepaniak. Prezydent zwrócił uwagę, że w wyniku takiego uchwalania budżetu rzeczywiste kwoty realizacji przyszłych inwestycji różnią się od tych szacowanych o ponad 6 mln zł.

Zdaniem prezydenta wiele z tych zmian było nie tylko niedoszacowanych, ale i nieprzemyślanych.

– W jeden wieczór, bez wcześniejszych uzgodnień, radni koalicyjni wykreślili z zadań inwestycyjnych budowę ronda przy ul. Matejki i ul. Batorego. Zaproponowana przeze mnie w bu-dżecie 800 tys. zł miało być pomocą dla powiatu, który pozostałą kwotę miał dołożyć ze swojego budżetu i jeszcze w 2017 roku wybudować to rondo – słyszymy od prezydenta.

– Zamiast tego wpisano rondo przy cmentarzu, gdzie mamy mniejsze natężenie ruchu. Radni przeznaczyli na nie tylko 450 tys. zł, a już wiadomo, że wartość prowadzonych robót wyniesie 600 tys. zł – podkreśla Zbigniew Szczepaniak.

Pozostałe 22 inwestycje prezydent wskazał jako możliwe do wykonania jeszcze w tym roku w całości lub tylko części. Jednak będzie to wiązało się z koniecznością wprowadzenia przez radę miasta kolejnych zmian budżetowych, ponieważ większość z nich jest niedoszacowana (w sumie na blisko 2 mln zł).

Prezydent podczas spotkania zadeklarował, że po dokonanej analizie i oszacowaniu kosztów zaproponuje radnym zmiany mające na celu urealnienie planu inwestycyjnego przyjętego w grudniu 2016 roku przez radę miasta. Przypomniał również, że w trakcie bieżącego roku 11 inwestycji (na ponad 3 mln zł) zapisanych pierwotnie w budżecie na rok 2017 uchwałami rady miasta wykreślono z tegorocznego planu inwestycyjnego (patrz ramka).

Szukanie problemu tam, gdzie go nie ma
Spotkaniu z mediami przysłuchiwał się przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski, któremu trudno było zgodzić się ze stawianymi przez prezydenta zarzutami.

– Mówienie o niedoszacowaniach w budżecie jest szukaniem przez prezydenta problemu tam, gdzie go nie ma, i to na potrzeby polityczne. Przy zadaniach inwestycyjnych tworzonych w formule „projektuj i wybuduj” jest wiele zmiennych, np. konieczność przebudowy kolizji, sieci teletechnicznych lub energetycznych itp., których bardzo często nie jest się w stanie wychwycić bez opracowania projektu budowlanego. W każdym przypadku, kiedy ceny osiągane w postępowaniu przetargowym są korzystne względem poziomu cennika Sekocenbud, rada miasta przesuwa dodatkowe środki, co umożliwia rozstrzygnięcie przetargu – wyjaśnia Jarosław Margielski.

– Poza tym, wpisując zawyżone kwoty do budżetu na zapas, nie mobilizujemy wykonawców do niższych, tylko do wyższych cen. Także dzięki takim działaniom nie zostawiamy tzw. kieszeni na paragrafach, które uprzednio były przez prezydenta wy- korzystywane na niezliczoną liczbę wątpliwych aneksów. Taka metodyka jest korzystna dla budżetu miasta – dodaje Margielski. – Jako dowód dodam, że właśnie dzięki takim decyzjom rady miasta tylko w przypadku czterech ulic – Żabiej, Żurawiej, Lennona i Małej – budżet Otwocka zaoszczędził w tym roku ponad 900 tys. zł.

Szef rady miasta zwraca również uwagę, że prezydent, podnosząc kwestię niedoszacowań, zapomniał o błędnie określonej przez niego w swoim projekcie budżetu wartości inwestycji na ulicach Zielnej, Żabiej, Ługi czy Dłuskiego, co i tak nie ma istotnego znaczenia przy ich realizacji – podkreśla Jarosław Margielski.

– Inwestycje, które zostały zdjęte z tegorocznego budżetu, były zdejmowane głównie na wniosek prezydenta, który teraz próbuje politycznie wywoływać konflikt i przerzucać odpowiedzialność na radnych. Każde zdjęcie inwestycji ma merytoryczne uzasadnienie, które było wnikliwie analizowane. Dlatego też radni finalnie zgodzili się na część propozycji prezydenta, a pozostałe odrzucili – mówi przewodniczący rady miasta. Jako przykład podaje ul. Samorządową, która nie będzie remontowana z pieniędzy pochodzących z miejskiego budżetu. – Na wspólnym spotkaniu starosta oświadczył, że ta droga powiatowa będzie zgłoszona i realizowana z funduszu tzw. schetynówek. W związku z tym środki przesunęliśmy na termomodernizację
i budowę placu zabaw w przedszkolu przy ul. Czaplickiego.

– Jeżeli w działaniach na rzecz miasta mamy być transparentni, to konferencje prasowe powinny odbywać się nawet co miesiąc i powinni w nich uczestniczyć przedstawiciele obu organów, tak aby dziennikarze mogli zadać każdej stronie pytania.

I o to chciałbym do prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka zaapelować. Chciałbym również w odniesieniu do przeprowadzonej konferencji zaznaczyć, że organy władzy samorządowej są od rozwiązywania, a nie odtworzenia kolejnych problemów i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać – podkreśla przewodniczący.

w 2017 roku tego nie zrobią:

 • ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Narutowicza (III etap)
 • przebudowa ul. Samorządowej i Czaplickiego
 • remont chodników i parkingów w ul. Czaplickiego
 • remont chodników i parkingów w ul. Samorządowej (od Kościuszki do Słowackiego)
 • projekt i budowa jezdni w ul. Ługi (na odcinku od Danuty do Okrzei)
 • ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kraszewskiego (od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK)
 • ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Armii Krajowej
 • projekt i budowa ul. Matejki z kostki betonowej wraz z chodnikiem
 • budowa świateł na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Samorządowej
 • budowa chodnika w ul. Reymonta (na odcinku od Grunwaldzkiej do Goldflama)
 • budowa przystanków przy ul. Majowej i Kraszewskiego

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.