Dziura w rezerwacie!

Końcowy odcinek instalacji, którą popłyną do Świdra oczyszczone ścieki z planowanej w Józefowie oczyszczalni, jest już gotowy. Tymczasem ekolodzy zgłosili sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a powiatowi radni przyjęli stanowisko, w którym wyrażają zaniepokojenie ściekami w rezerwacie.

SYLWIA WYSOCKA

Firma, która wygrała przetarg na budowę wylotu oczyszczonych ścieków, uporała się z pracami nad rzeką w kilka dni. – Zbudowaliśmy wylot, umocniliśmy brzeg kamieniami i faszyną, która się jeszcze ukorzeni i dodatkowo go wzmocni. Prace zajęły nam kilka dni, bo przerywały je zła pogoda i ekipa filmowa, która kręciła w okolicy film – mówili w rozmowie z „Linią” przedstawiciele wykonawcy.

Według projektu budowlanego wylot ścieków oczyszczonych wykonany został jako zakopany w ziemi odcinek rurociągu poprowadzony od studzienki do umocnionej linii brzegowej. Obudowę tego wylotu stanowi „umocnienie skarpy w formie narzutu kamiennego w płotkach z kiszek faszynowych wykonanego na geowłókninie oraz umocnienie dna cieku w formie materaca włókninowo-kamiennego”. Wszystko na terenie rezerwatu przyrody!

Ukształtowanie to nie rzeźba

Prace na brzegu i dnie rzeki budziły wątpliwości ewentualnych wykonawców jeszcze na etapie postępowania przetargowego. „Zachodzi niepewność, że wykonanie wylotu (…) spowoduje konieczność wykonania prac trwale zniekształcających rzeźbę terenu, co spowoduje naruszenie ustawy o ochronie przyrody. Decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwalająca Burmistrzowi Miasta Józefowa na odstępstwa od zakazów art. 15 ustawy o ochronie przyrody na obszarze rezerwatu przyrody Świder nie zezwala na wykonanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu” – zauważali potencjalni wykonawcy, zadając pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miasto nie widziało tu jednak problemu. Na wątpliwości odpowiedziało: „zamawiający uzyskał wszystkie wymagane zgody konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych, w tym odstępstwo od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody na wykonanie w nim obiektu budowlanego. Oczywiste jest, że wykonywanie obiektów budowlanych prowadzi do zmian ukształtowania terenu, jednak nie należy tego mylić ze zmianami rzeźby terenu dokonywanymi na skutek prowadzenia prac ziemnych, takich jak nawożenie mas ziemi lub wykonywanie trwałych wykopów. Ponadto zostało przeprowadzone postępowanie ws. oddziaływania na środowisko, w trakcie którego nie wykazano oddziaływania na rzeźbę terenu w zakresie związanym z wykonywaniem prac ziemnych”.

Sprawę zbada PINB

To nie koniec wątpliwości, ponieważ zarówno potencjalni wykonawcy, jak i ekolodzy dopatrzyli się rozbieżności między pomiarami geodezyjnymi przekrojów rzeki podanymi w specyfikacji przetargowej budowy wylotu. Niedawno do wiadomości Starostwa Powiatowego w Otwocku wpłynął wniosek organizacji ekologicznej skierowany bezpośrednio do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o szczegółowe zbadanie tych kwestii.

Oprócz ekologów zainteresowanie budową wylotu i planami budowy oczyszczalni wykazali – choć chyba w myśl zasady lepiej późno niż wcale – powiatowi radni z komisji zdrowia, rodziny i bezpieczeństwa. Przyjęli oni dwa stanowiska sformułowane przez dr Małgorzatę Wielopolską. W pierwszym komisja wyraża zaniepokojenie sprawą budowy oczyszczalni w Józefowie i zrzutem oczyszczonych ścieków do rezerwatu przyrody, w drugim wolę spotkania z józefowskimi radnymi i próbę podjęcia mediacji z władzami Otwocka.

– To jest dobry moment na spotkania i rozmowy – skomentował wicestarosta Paweł Rupniewski. – W przypadku, gdy miasto nie otrzyma dofinansowania na budowę oczyszczalni, józefowscy radni będą musieli podjąć decyzję, czy realizować inwestycję z własnych środków. Budowa bez dofinansowania byłaby dla Józefowa dużym obciążeniem – dodaje.

Tymczasem już 1 sierpnia minął termin, do którego firmy mogą składać oferty na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.