Nowe wnioski o 500+

Uwaga rodzice i opiekunowie! We wrześniu kończy się ważność decyzji dotyczących wypłaty 500 zł z rządowego programu wspierania rodzin. Żeby nadal otrzymywać pieniądze, trzeba znów złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Można to zrobić już od 1 sierpnia. Warto się pospieszyć, bo złożenie deklaracji w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłacania pieniędzy.

SYLWIA WYSOCKA

Kilkanaście miesięcy temu na konta rodziców i opiekunów dzieci wpłynęły pierwsze pieniądze z rządowego Programu Rodzina 500+. Dzięki niemu rodzice mogą otrzymywać co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu, a także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne. Pierwszy okres rozliczeniowy, w którym wypłacano świadczenie, obejmuje czas od kwietnia 2016 r. do września 2017 r. Kolejny okres rozliczeniowy trwa od października 2017 r. do września 2018 r. Żeby otrzymywać pieniądze przez kolejny rok, trzeba więc znów wypełnić stosowną deklarację.

Pieniądze bez przerwy
Nowe wnioski można będzie składać już od 1 sierpnia. Terminy są ważne, ponieważ jeśli rodzic złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek
o świadczenie wychowawcze na kolejny okres właśnie w sierpniu, przyznanie i wypłata 500 zł za pierwszy miesiąc kolejnego okresu rozliczeniowego nastąpi do 31 października. Czyli zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia. Jeśli rodzic złoży wniosek we wrześniu – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpią dopiero w listopadzie. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata pieniędzy za październik, listopad i grudzień nastąpi do końca grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i wypłaty należy spodziewać się nie wcześniej niż w styczniu 2018 r., ale złożenie wniosku później niż w październiku będzie skutkować tym, że świadczenie zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, a nie od początku okresu rozliczeniowego.

Tak jak dotychczas wniosek i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pieniądze będzie można złożyć w wersji papierowej albo online poprzez bankowość elektroniczną, ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub Profil Zaufany. Wnioski w formie papierowej jeszcze przed 1 sierpnia dostępne były w siedzibie instytucji wypłacających świadczenia w danej gminie, czyli głównie w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

System trzeba było uszczelnić
Wprawdzie ogólne założenia Programu Rodzina 500+ nie uległy zmianie, nie zmieniły się też kryteria dochodowe potrzebne do ustalania prawa do świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko, ale nie oznacza to, że w programie nie dokonano żadnych korekt. Po doświadczeniach mijającego okresu rozliczeniowego zdecydowano, że należy wypełnić luki w prawie, które umożliwiały dokonywania pewnych nadużyć. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka czy pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niemieszkające w Polsce. Wspominane niepożądane zjawiska Ministerstwo Rodziny chce wyeliminować dzięki wprowadzeniu kilku mechanizmów.

Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko wychowywane samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka alimentów od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący z sądu lub zatwierdzony przez sąd dokument potwierdzający ustalenie alimentów. Jeśli nie zostanie on dołączony do wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia tego braku w terminie trzech miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Do nadużyć dochodziło też w przypadku, gdy wysokość dochodów wykazywali tzw. ryczałtowcy. Obecnie w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Walka z zaniżaniem dochodów prowadzona będzie także z osobami, które zwalniały się z pracy, aby zaraz zatrudnić się u tego samego pracodawcy za niższą stawkę.

Nowe przepisy nie dotyczą trwającego jeszcze okresu rozliczeniowego, ale zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.

O czym jeszcze trzeba pamiętać
Przedstawiciele instytucji wypłacających 500+ w powiecie otwockim zapewniają, że są gotowi do przyjmowania i weryfikacji wniosków na kolejny okres rozliczeniowy. Znów szykują się na zmasowany odbiór dokumentów w pierwszych dniach terminu, od którego można składać wnioski, dlatego apelują do mieszkańców, aby przesyłali dokumenty drogą elektroniczną, co pozwoli uniknąć stania w kolejkach.

 • Mieszkańcy przychodzili do nas po wnioski już w lipcu, więc spodziewamy się, że aby mieć gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia, już od pierwszych dni sierpnia będą składać dokumenty – mówi Bożenna Witak
  z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie. I przypomina, że w tej gminie w nowym okresie rozliczeniowym nie będzie można już zostawiać wniosków w takich punktach jak szkoły, przedszkola itd., czyli tam, gdzie było to możliwe
  w roku ubiegłym.
 • Mieszkańcy szybko składają wnioski o przyznanie świadczenia, natomiast zdarza się, że „zapominają” później poinformować nas
  o zmianach, które zaszły w ciągu okresu rozliczeniowego, czyli np. podjęciu pracy albo zwiększeniu dochodu, co powoduje, że rodzic traci prawo do świadczenia na pierwsze dziecko – zwraca uwagę Edyta Kamieńczyk z Referatu Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta w Józefowie. – Te informacje się nie ukryją. Rodzice muszą pamiętać, że o tym fakcie trzeba poinformować. W przeciwnym wypadku może zdarzyć się tak, że nienależnie pobrane pieniądze trzeba będzie zwrócić – przestrzega.

Tu składamy wnioski:

 • Celestynów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Regucka 3,
 • Józefów: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1,
 • Karczew: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 28,
 • Kołbiel: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 1,
 • Osieck: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1,
 • Otwock: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4,
 • Sobienie-Jeziory: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Garwolińska 16a,
 • Wiązowna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radiówek 25.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.