Piece przestaną truć

Urząd marszałkowski ogłosił konsultacje dotyczące tzw. uchwały antysmogowej. Zakłada ona m.in. stopniową wymianę w najbliższych latach pieców na bardziej ekologiczne. Mimo wątpliwości dotyczących kosztów, które będą musieli ponieść mieszkańcy, józefowscy radni pozytywnie ocenili założenia uchwały.

SYLWIA WYSOCKA

O założeniach projektu uchwały na specjalnym posiedzeniu komisji opowiadała radnym Małgorzata Fiedukowicz, naczelnik referatu zamówień publicznych i ochrony środowiska józefowskiego urzędu miasta.

Rewolucyjne zmiany
– Pierwszym założeniem jest zakaz stosowania pewnego rodzaju paliw, który będzie obowiązywał od 1 listopada 2017 r. (szczegóły w ramce – przyp. red.). Zakazy mają dotyczyć także wymogów wobec pieców i kotłów centralnego ogrzewania, które będą musiały spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Komisji Europejskiej odnośnie do efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń. Ponadto obostrzenia dotkną niektóre rodzaje kotłów i pieców. Do użytku zostaną dopuszczone kotły z automatycznym podawaniem paliwa, bez możliwości zastosowania rusztu stałego – informowała Fiedukowicz.

– Uchwała zakłada także, że po listopadzie 2017 r. nowe budynki powinny być podłączane do istniejącej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Tam, gdzie nie ma takiej sieci, użytkownicy będą musieli w określonym czasie przejściowym wymienić piec na spełniający normy zawarte w uchwale. Innymi słowy jeśli ktoś ma dzisiaj piec węglowy, który zużyje się po listopadzie 2017 r., a ma gaz w ulicy, nie będzie mógł wymienić pieca na kolejny węglowy – zwracała uwagę urzędniczka.

Wprowadzanie w życie uchwały nie będzie łatwe, zwłaszcza w domach starych i mało oszczędnych. Jeśli kogoś dotychczas nie było stać na ogrzewanie gazem, to nie zmieni się to automatycznie. Małgorzata Fiedukowicz zwróciła także uwagę, że o ile w uzasadnieniu uchwały są pokazane skutki finansowe, o tyle nie wiadomo, jakie będą źródła finansowania wymaganych zmian.

– Trudno powiedzieć, czy zapisana w uzasadnieniu kwota to pieniądze dla osób indywidualnych, czy dla samorządów na ich projekty. A innych źródeł dofinansowania na wymianę kotłów dla mieszkańców jest bardzo mało – przyznała.

Wprawdzie finansowanie nie jest jasne, ale wyraźnie określono kary za niedostosowanie instalacji do wymogów. Na użytkownika nieekologicznego pieca będzie można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł albo mandat do 500 zł. Właściciele będą musieli także udokumentować pochodzenie i parametry źródła paliwa.

Skąd na to brać?
Projekt uchwały wzbudził sporo emocji. Zwłaszcza niedookreślony aspekt finansowy, bo skutki uchwały w postaci poprawy jakości powietrza, a co za tym idzie korzystny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców, oczywiście zostały ocenione pozytywnie. – Przy ocenie projektu uchwały powinniśmy wziąć pod uwagę aspekt zdrowotny. Zdrowie jest najcenniejsze, a te regulacje pomogą nam uniknąć wielu chorób – mówiła wiceprzewodnicząca rady Marianna Jakubowska.

Byli jednak radni wykazujący więcej sceptycyzmu.

– Uważam, że sam pomysł ograniczenia emisji gazów i pyłów jest dobry, ale przedstawiony projekt opiera się wyłącznie na zakazach – mówił radny Adrian Pyra. – W projekcie powinny być zawarte również sposoby promowania ekologicznych sposobów ogrzewania mieszkań. Dodatkowo równolegle sejmik mazowiecki powinien zaproponować uchwałę o finansowaniu mówiącą o tym, co będzie finansowane i w jaki sposób. Tym bardziej, że koszty realizacji tej uchwały będą dla mieszkańców bardzo wysokie. Trzeba będzie nie tylko podłączyć się do sieci gazowej, ale wzrosną koszty eksploatacji systemu ogrzewania. Produkty stałe do opalania są dużo tańsze niż gaz. Uchwała powinna uwzględniać wsparcie dla osób ubogich, aby mogły ogrzewać domy gazem – zwracał uwagę radny.

Radni proponowali, aby władze miasta podjęły rozmowy z dostawcami gazu, a nawet premier rządu odnośnie do przyszłych rozwiązań.

– Powinniśmy porozmawiać z gazownią na temat cen – proponowała radna Anna Masik. – Z moich informacji wynika, że wykonanie projektu i podłączenie do instalacji kosztuje ok. 10-12 tys. zł. Do tego dochodzi zakup pieca, co daje bardzo duży koszt. A to nie wszystko, bo pozostaje jeszcze ocieplenie domu i dużo wyższe rachunki za gaz – zwracała uwagę radna. – Dobrze byłoby, gdyby władze miasta spróbowały dowiedzieć się, czy na szczeblu ogólnopolskim rząd próbuje wprowadzić program, który mógłby nazywać się np. „Kocioł plus” i polegałby na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepłą – sugerował radny Paweł Zaczek.

Założenia słuszne, więc się dorzucimy
Józefowscy radni zwrócili uwagę na brak konkretów dotyczących źródeł finansowania zmian, jednak ostatecznie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt marszałkowskiej uchwały. Co więcej, podjęli stanowiska, w których zwracają się z wnioskiem, aby burmistrz zlecił opracowanie miejskiego programu dofinansowania wymiany źródeł ciepła oraz uwzględnił w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. dofinansowanie dla mieszkańców. To chyba słuszny kierunek, bo autorzy wojewódzkiej uchwały w uzasadnieniu piszą wprost, że jej realizacja wymaga wsparcia ze strony organów gmin, które posiadają kompetencje m.in. w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, kształtowania polityki przestrzennej, udzielania dotacji mieszkańcom do wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi i udzielania pomocy społecznej. Do 18 sierpnia na temat projektu uchwały mogą wypowiadać się mieszkańcy. Swoje opinie mają także sformułować gminne i powiatowe samorządy. Na podstawie uwag radnych taką opinię przygotowuje teraz burmistrz Józefowa.

Swoje uwagi do projektu każdy mieszkaniec powiatu może przesyłać na adres urzędu marszałkowskiego do 18 sierpnia. Opinie można przesyłać drogą mailową na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Projekt uchwały oraz jego obszerne uzasadnienie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego http://www.mazovia.pl.

Uchwała antysmogowa

 • Sejmik Województwa Mazowieckiego od 1 listopada 2017 r. chce wprowadzić na obszarze województwa ograniczenia w zakresie eksploatacji pieców i kotłów grzewczych. W uzasadnieniu uchwały szeroko omówione są fatalne wyniki stanu powierza na Mazowszu oraz ich dramatyczny wpływ na zdrowie ludzi. „Oceny jakości powietrza wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wskazują na zły stan jakości powietrza w województwie mazowieckim ze względu na występujące od wielu lat przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, a w Warszawie także poziomu dopuszczalnego ditlenku azotu. Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi prowadzi do przedwczesnych zgonów, schorzeń układu krążenia i układu oddechowego, w tym zwiększonej liczby hospitalizacji oraz przyjęć na oddziałach ratunkowych w wyniku zawału serca oraz udaru mózgu. Dodatkowo benzo(a)piren jest substancją o silnych własnościach mutagennych i kancerogennych (przyczynia się m.in. do raka płuc)”.
 • Autorzy uchwały, podpierając się badaniami i opiniami ekspertów, stwierdzają, że aby stan powietrza na Mazowszu mógł ulec poprawie, konieczne jest wprowadzenie pewnego typu ograniczeń dotyczących jakości instalacji grzewczych i spalanych w nich paliw. Aby zmiany były odczuwalne dla wszystkich mieszkańców regionu, ograniczenia powinny zostać wprowadzone na terenie całego województwa mazowieckiego
  i obowiązywać przez cały rok (nie tylko w sezonach grzewczych). Rodzaje instalacji, których ma dotyczyć uchwała, to kotły, w których spalane są paliwa dostarczające ciepło do kaloryferów w budynkach, oraz ogrzewacze typu kominki, piece, nagrzewnice powietrza. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać, że ich piece spełniają określone w uchwale wymagania. Według regulacji wszystkie instalacje, które będą instalowane po 1 listopada 2017 r., powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniach Komisji Unii Europejskiej.
 • Użytkownicy już zainstalowanych urządzeń dostaną czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Zgodnie z projektem właściciele tzw. kopciuchów, czyli pieców niespełniających europejskich norm emisyjnych, będą mogli z nich korzystać do końca grudnia 2022 r. Z kolei kotły trzeciej lub czwartej klasy będzie można eksploatować do końca grudnia 2027 r. Użytkownicy kominków, pieców będą mogli ogrzewać nimi domy do 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone
  w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu.
 • Na Mazowszu od listopada planuje się także zakazać spalania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
  z ich wykorzystaniem; węgla brunatnego, a także paliw stałych przygotowywanych z wykorzystaniem tego węgla; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc.; paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20 proc.
  W analizie oszacowano koszt wdrożenia regulacji ograniczającej stosowanie kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań. Do 2023 r. wyniesie on od 4,5 do 6 mld zł.

3 komentarze do “Piece przestaną truć

 • 12 sierpnia 2017 o 18:25
  Permalink

  pożyjemy – zobaczymy, o ile dobrze rozumiem – nie wiadomo skąd te pieniądze mają się wziąć, więc chyba wiadomo, co z tego będzie…

  Odpowiedz
 • 25 sierpnia 2017 o 10:22
  Permalink

  Jeśli szukacie kotły, które spełniają wymogi 5 klasy PN-EN 303–5:2012 to polecam sklep http://www.wojciechowski.co.pl
  Ja tam kupiłem piec KOSTRZEWA i jestem bardzo zadowolony 🙂

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.