Wydajemy, na co chcemy!

Mieszkańcy znów mają głos! Do 1 września mogą zgłaszać pomysły, które powalczą o dofinansowanie z budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Do podziału będzie ponad pół miliona złotych. Jesienią okaże się, co powstanie za te pieniądze.

SYLWIA WYSOCKA

Wprawdzie są wakacje, ale dla aktywnych mieszkańców Karczewa to czas mobilizacji. Właśnie teraz od 17 lipca do 1 września mieszkańcy poszczególnych osiedli mogą zgłaszać projekty, które powalczą o dofinansowanie z budżetu partycypacyjnego.

Chodniki, ulice, place zabaw
Zasady dotyczące udziału mieszkańców w budżecie obywatelskim nie zmieniły się w stosunku do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku. Wprawdzie rada miejska w czerwcu podjęła nową uchwałę w tej sprawie, ale wprowadziła ona jedynie zmianę polegającą na tym, że obecnie zgłaszane projekty inwestycyjne nie mogą dotyczyć dużych obiektów użyteczności publicznej, takich jak np. szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia, biblioteki. To znaczy, że za pieniądze z budżetu partycypacyjnego nie wyremontujemy szkoły czy nie dobudujemy nowego skrzydła w przedszkolu. Można za to zgłaszać inne miejskie inwestycje (budowę, modernizację, remonty), zakupy inwestycyjne, a także organizację wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Każdy taki projekt musi obejmować teren konkretnego osiedla i zostać na nim zrealizowany, a także mieścić się w kwocie przeznaczonej dla danego osiedla. Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Karczewa, którzy ukończyli 16. rok życia. Każdy musi być poparty podpisami co najmniej 15 osób zameldowanych na terenie osiedla, którego dotyczy wniosek. Zgłoszeń trzeba dokonywać na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie http://www.bp.karczew.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie (ul. Warszawska 28).

Komisja zweryfikuje, wybiorą mieszkańcy
Zgłoszone projekty najpierw trafią do komisji powołanej przez burmistrza Karczewa. W jej skład wchodzą wskazani przez burmistrza pracownicy urzędu miasta oraz radni wyznaczeni przez radę miasta. Komisja zweryfikuje zgłoszone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym
w zakresie m.in. możliwości ich realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach ewentualnych kosztów
z tytułu realizacji projektu i jego utrzymania oraz znaczenia projektu dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności.

Z pozytywnie ocenionych projektów komisja sporządzi listę do głosowania. O wyborze projektów do realizacji zdecydują mieszkańcy Karczewa, którzy ukończyli 16 lat, w drodze bezpośredniego głosowania. Ale uwaga! Na projekt będzie mógł zagłosować mieszkaniec zameldowany na terenie osiedla, którego dotyczy wniosek. Głosować będzie można tylko na jeden pomysł. W przypadku, gdy z danego osiedla zostanie złożony tylko jeden projekt albo zostanie zgłoszonych kilka inicjatyw, ale takich, które wyczerpują pulę pieniędzy przeznaczoną dla danego osiedla, a nie przekraczają jego budżetu, nie będą one w ogóle podlegały głosowaniu. Te pomysły zostaną automatycznie wpisane na listę projektów rekomendowanych do realizacji.

Jeśli chodzi o projekty podlegające głosowaniu, to wygrają te, które zdobędą największą liczbę głosów na terenie każdego z dziewięciu osiedli. Jeśli pula dla danego osiedla nie będzie wyczerpana, pieniądze zostaną rozdysponowane w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów aż do wyczerpania wszystkich pieniędzy przewidzianych dla tego osiedla.

Pół miliona do podziału
W karczewskim budżecie partycypacyjnym na 2018 rok jest w sumie 521 tys. 211 zł i 84 gr. Kwoty przypadające na osiedla obliczane są w dość skomplikowany sposób, w którym uwzględnia się liczbę jego mieszkańców i kwotę jednostkową przypadającą na mieszkańca w wyniku podziału środków na fundusz sołecki.

Z tych wyliczeń wynika, że największą kwotą znów będzie dysponować osiedle nr 8 (os. Ługi). Jego mieszkańcy mogą realizować projekty za 170 tys. 353 zł i 92 gr. Pozostałe osiedla mają do wydania: osiedle nr 1 –36 tys. 310 zł i 8 gr, osiedle nr 2 – 39 tys. 187 zł i 68 gr, osiedle nr 3 – 55 tys. 354 zł i 56 gr, osiedle nr 4 – 58 tys. 860 zł, osiedle nr 5 – 80 tys. 572 zł i 80 gr, osiedle nr 6 – 39 tys. 710 zł i 88 gr, osiedle nr 7 – 30 tys. 240 zł i 96 gr oraz osiedle
nr 9 – 10 tys. 620 zł i 96 gr.

Poszczególne projekty mogą być droższe, ale zapłacą za to mieszkańcy. Regulamin dopuszcza bowiem możliwość partycypowania mieszkańców w kosztach projektu w wysokości do 50 proc. jego wartości.

Harmonogram:

  • od 17 lipca do 1 września – składanie przez uprawnionych mieszkańców Karczewa propozycji projektów (zadań) do budżetu na kolejny rok;
  • od 4 do 15 września – weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez komisję ostatecznej listy projektów (zadań) do głosowania;
  • od 18 września do 6 października – głosowanie na zaproponowane projekty;
  • do 20 października – ogłoszenie wyników głosowania;
  • do 15 listopada – wprowadzenie zwycięskich projektów (zadań) do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.