Inwestycyjna zadyszka

Józefów musiał zrezygnować z kilku planowanych w tym roku inwestycji. Powodem jest brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Nie będzie m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ani szeroko zakrojonych prac przy budowie oczyszczalni.

SYLWIA WYSOCKA

Kwota, o którą zmniejszono tegoroczne wydatki inwestycyjne, jest niebagatelna. To prawie 14 mln zł. – W większości są to pieniądze z wkładu własnego na inwestycje, dla których miasto ubiegało się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnia skarbnik Józefowa Halina Siwek.

Bo inni byli gorsi…
Z tegorocznego budżetu wypadają takie inwestycje jak głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2, budynków A i C urzędu miasta oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Nie będzie także modernizacji i renowacji budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 2. Prace te miały na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki, na co w budżecie przeznaczone było ponad 1 mln 500 tys. zł. Przez brak dofinansowania rozbudowy nie doczeka się też sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1, w której miały zostać przebudowane pomieszczenia zaplecza. Podobny los spotkał także projekt „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat”, który miał być realizowany we współpracy z gminą Karczew, na co w budżecie zarezerwowano blisko 400 tys. zł.

Tę niecodzienną sytuację skomentował na jednym z sierpniowych posiedzeń komisji przewodniczący rady miasta Cezary Łukaszewski:

– Józefów z lokalnego lidera w pozyskiwaniu środków popadł w głęboką defensywę. Sześć dużych inwestycji nie dostało dofinansowania. Nie wiem, czy to jest ogólny trend, czy słabo staraliśmy się o te pieniądze?

Wytłumaczenie ma za to wiceburmistrz Marek Banaszek.

– Cały pakiet projektów, które nie dostały dofinansowania, dotyczy termomodernizacji. Okazało się, że efekty, które możemy osiągnąć w wyniku prac termomodernizacyjnych, są stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi gminami. Żeby uzyskać jak najwięcej punktów, najlepiej było zgłaszać budynki w bardzo złym stanie technicznym. Obiekty w Józefowie nie są w katastrofalnym stanie, w związku z czym przegrały z projektami gmin, które mają większe potrzeby. Krótko mówiąc, inny byli gorsi – tłumaczy wiceburmistrz.

10 mln zł mniej na oczyszczalnię
Większość zmniejszonej kwoty wydatków na tegoroczne inwestycje stanowią pieniądze, które były przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków.
Z planowanych do wydania ponad 13 mln zł na to zadanie pozostało ponad 3 mln 800 tys. zł. Jednak kwota ta będzie przeznaczona głównie na budowę sieci kanalizacyjnej przy drogach, gdzie powstaną asfaltowe ścieżki rowerowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a nie samej oczyszczalni. Skarbnik miasta wyjaśnia od razu, że zmniejszenie puli w tym roku nie oznacza zmniejszenia środków przeznaczonych na budowę oczyszczalni w następnych latach.

– W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zmniejszamy łącznych nakładów na to zadanie, ale ponieważ zostało mało czasu, a wciąż nie mamy odpowiedzi w sprawie dofinansowania projektu, musimy zmienić harmonogram rzeczowo-finansowy. Dlatego kwotę ok. 10 mln zł zapisaną w tegorocznym budżecie przesuwamy na następne lata (2018-2020) – wyjaśnia Halina Siwek.

Próbowaliśmy uzyskać od burmistrza Józefowa odpowiedź na pytanie, czy to przesunięcie środków oznacza, że miasto ma informacje
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wie, że w tym roku nie dostanie już dofinansowania na budowę oczyszczalni. Taki wniosek nasuwa się sam, skoro miasto „pozbywa się” wkładu własnego. Pytaliśmy też, czy w ogóle Józefów rezygnuje z planów budowy instalacji nad Świdrem w tym roku. Burmistrz Stanisław Kruszewski wciąż uchyla się jednak od odpowiedzi, powtarzając to, co mówił już wcześniej, kilkakrotnie pytany przez „Linię” o plany budowy oczyszczalni: Poczekajmy, zobaczymy, co będzie z dofinansowaniem, robimy swoje, domniemania dotyczące rezygnacji z planów budowy nie są uzasadnione.

Wiceburmistrz Banaszek zauważył jednak, że chociaż na projekt pod nazwą „Integracja gospodarki wodno-ściekowej” zostało ponad 3 mln zł, co jest kwotą, która ma posłużyć na budowę sieci pod ścież-kami rowerowymi, to pieniądze te mogą posłużyć także na początek budowy oczyszczalni. – Jest szansa, żeby jeszcze w tym roku wykonać jakąś część prac – mówił na komisji wiceburmistrz.

Przy tak zmniejszonych wydatkach Józefów nie weźmie za to planowanego na ten rok kredytu. Miasto miało zadłużyć się na 5 mln zł. – Ze względu na korektę wydatków kredyt zostaje przesunięty na następny rok – informuje skarbnik Halina Siwek.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.