Czas na głosowanie!

OTWOCK: POMYSŁY MIESZKAŃCÓW WALCZĄ O REALIZACJĘ.
Tylko 29 projektów z 54 zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego ma szanse na realizację. Teraz wszystko w rękach otwocczan: czy oddadzą głos na budowę drogi, oświetlenia, parkingu, placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego, czy na zorganizowanie festiwalu sportów ekstremalnych. Głosować można od 25 września.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

18 września opublikowano listę projektów do budżetu obywatelskiego, które pozytywnie oceniła komisji opiniująca. W jej skład weszło: pięciu radnych, pięciu naczelników wydziałów merytorycznych urzędu miasta, przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz trzech członków otwockiej rady ds. budżetu obywatelskiego (jedna osoba była nieobecna). Obrady były bardzo długie i burzliwe.

Pompa „tak”, pomnik „nie”

Dużo projektów zostało negatywnie ocenionych już przy wstępnej weryfikacji dokonanej przez pracowników merytorycznych prezydenta. Można było odnieść wrażenie, że w tym roku pomysły mieszkańców były bardzo surowo oceniane – aż 33 z nich zdaniem urzędników nie powinno zakwalifikować się do etapu głosowania. Jako argumenty podawano m.in., że miasto nie jest właścicielem całego terenu, na którym ma być realizowany projekt lub kwota realizacji zadania przewyższa tę oszacowaną przez projektodawcę.

Pomimo wyraźnego podziału zdań między pracownikami urzędu, a przedstawicielami rady miasta, finalnie negatywną opinię otrzymały m.in. projekty dotyczące budowy ulic: Krakowskiej, Krótkiej, Poznańskiej, Kasztanowej, Bajkowej, Słowiczej, a także wprowadzenia na terenie Otwocka karty seniora, likwidacji dzikich wysypisk wzdłuż rzeki Świder, organizacji Dnia Dziecka dla uczniów, budowy pomnika ku czci Ireny Sendlerowej czy budowy miasteczka ruchu drogowego. O ile ten ostatni projekt ostatecznie przeszedł (dzięki wyjaśnieniom obecnego na posiedzeniu autora oraz argumentom przewodniczącego rady miasta Jarosława Margielskiego), to pomnik nie miał już tyle szczęścia.

Ze strony urzędników padały stwierdzenia, że dzieło Ryszarda Kozłowskiego po prostu im się nie podoba oraz sugerowali, aby ogłosić najpierw konkurs na projekt, a nie decydować się na już z góry narzuconą rzeźbę. Mimo że szef rady miasta zawnioskował
o powtórzenie głosowania w sprawie pomnika to wynik (pięć głosów „za”, pięć „przeciw” i pięć „wstrzymujących się”) przy decydującym głosie przewodniczącego komisji naczelnika Krzysztofa Cyry (który głosował „przeciw”) przesądził o losie tego projektu.
Margielski zwracał uwagę w tym przypadku, że ocena estetyki rzeźby nie jest zadaniem urzędników ani komisji. Oni mają tylko zbadać zasadność projektu pod kątem wymogów formalnych, a te projekt pomnika spełniał, co wykazał na posiedzeniu przewodniczący.

– To, czy idea oraz wygląd rzeźby odpowiadają mieszkańcom, powinno rozstrzygnąć głosowanie otwocczan, a nie głos kilku osób, które nie mają do tego żadnych kwalifikacji. Dodam tylko, że autor rzeźby jest zasłużonym absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, a idea budowy pomnika ku czci Ireny Sendlerowej w 2018 roku, czyli w roku uchwalonym przez Parlament Rzeczypospolitej jako rok Ireny Sendlerowej, miałaby wymiar ponadlokalny – mówił Margielski.

Pomnik Ireny Sendlerowej – to „dzieło” znów nie miało szczęścia i nie zakwalifikowało się do głosowania w budżecie obywatelskim

Wątpliwości zgłoszono również w sprawie montowania hamaków przed teatrem. Urząd miasta stwierdził, że pomysł jest ciekawy, ale
z uwagi na projekt zagospodarowania zieleni przy budynku „Jaracza” nadaje się do zrealizowania w innym miejscu. W tym przypadku, po argumentach Jarosława Margielskiego, pomysł ostatecznie przeszedł, podobnie jak budowa ul. Jagienki czy realizacja oświetlenia przy ul. Kupieckiej.

Do etapu głosowania miało przejść 31 projektów, ale dwóch projektodawców wycofało swoje pomysły (już po pozytywnej opinii komisji) i na liście pozostało 29.

Zasady głosowania

Głosować może każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, oddają głos po otrzymaniu zgody opiekuna prawnego/rodzica. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu na maksymalnie pięć zadań z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów (jeden głos na każdy próg kwotowy). W progu kwotowym do 500 tys. zł zostanie zrealizowany jeden projekt, za 250 tys. zł i 150 tys. zł – maksymalnie dwa projekty, za 50 tys. zł – maksymalnie cztery i za 10 tys. zł maksymalnie pięć.

Wygrają te projekty, które otrzymają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów, jednak nie mniej niż 60, aż do wyczerpania puli pieniędzy (1 mln 550 tys. zł) przeznaczonych na budżet obywatelski. Przy jednakowej liczbie głosów o wyborze zwycięskich projektów zadecyduje losowanie przeprowadzone przez komisję ds. przeprowadzenia konsultacji w obecności projektodawców.

Głosy można oddawać na papierowej karcie do głosowania lub na formularzu elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej http://www.budzetobywatelski.otwock.pl. Głosowanie potrwa od 25 września do 16 października. Listę zwycięzców poznamy do 10 listopada.

Projekty, na które można głosować

 • Próg do 500 tys. zł
  • Przebudowa ul. Prusa wraz z remontem chodników (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego).
  • Projekt i budowa ul. Poetyckiej w Świdrze (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Tuwima).
  • Budowa ogólnodostępnej strefy gier, ćwiczeń i zabaw na terenie SP nr 3.
  • Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie dawnej zieleni miejskiej.
  • Remont ul. Jagienki na osiedlu Sienkiewicza.
  • Projekt i budowa ul. Gdańskiej (na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej).
 • Próg do 250 tys. zł
  • Budowa ścieżki biegowej w obrębie planowanego kompleksu boisk obok osiedli Ługi i Morskie Oko.
  • Projekt i budowa ul. Orzeszkowej.
  • Budowa ulicy Willowej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki).
  • Poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP nr 3 poprzez remont i budowę brakujących chodników przy ul. Geislera i Leśnej.
  • Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie.
  • Przebudowa nawierzchni ul. Sokolej wraz z zagospodarowaniem terenu przy osiedlu na ul. Marszałkowskiej 25, 27, 29 w rejonie placu zabaw.
  • Budowa placu zabaw na osiedlu Ługi.
 • Próg do 150 tys. zł
  • Budowa parkingu i oświetlenia na osiedlu Morskie Oko.
  • Zorganizowanie dla mieszkańców Otwocka bezpłatnego szkolenia żeglarskiego i motorowodnego w teatrze „Jaracza”, a potem na jeziorach mazurskich.
  • Budowa skweru z czytelnią plenerową w pobliżu siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (róg ul. Andriollego i Hożej).
  • Park sportowo-rekreacyjny na Kresach na terenie SP nr 6 u zbiegu ul. Czecha i Ambasadorskiej.
  • Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw dla uczniów SP nr 8 i mieszkańców Wólki Mlądzkiej
  • Budowa monitoringu miejskiego przy ul. Danuty i ul. Lecha na osiedlu Ługi.
 • Próg do 50 tys. zł
  • Rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy (ul. Świderska róg Andriollego).
  • Zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków autobusowych na ulicy Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej (ul. Okrzei w kierunku W-wy przystanek Batorego 01, ul. Rycerska w kierunku W-wy, ul. Przewoska w kierunku W-wy).
  • Festiwal Sportów Extremalnych – dwudniowa impreza sportowa na terenie dawnego wysypiska śmieci przy ul. Warsztatowej.
  • Pomagamy dzieciom i rodzicom – terapia z zakresu integracji sensorycznej – żłobek miejski.
  • Budowa ogrodzenia SP nr 5 od ul. Majowej.
  • Oświetlenie ulicy Kupieckiej.
 • Próg do 10 tys. zł
  • Wykonanie nowoczesnych, zadaszonych miejsc postojowych (ok. 30) dla rowerów oraz stojaków rowerowych przy SP nr 12.
  • Wykonanie konstrukcji (stelażu) na montaż hamaków oraz zakup 10 hamaków, które będą ustawione przed Teatrem im. Jaracza.
  • Zajęcia integracji sensorycznej dla najmłodszych w żłobku miejskim.
  • Zakup ławeczek na dziedziniec SP nr 5.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.