Taryfowy klincz

Fakty o cenach za wodę i ścieki według OPWIK.

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Otwocka głosami radnych PiS i ChIS oraz bezpartyjnych po raz siódmy od marca 2016 r. nie zaakceptowała wniosku taryfowego złożonego przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Decyzję tłumaczą obroną interesu mieszkańców Otwocka. Czy, aby na pewno? Postanowiliśmy przedstawić Państwu nasze stanowisko i fakty w tej sprawie.

Fakt 1.

Nowy podział na grupy odbiorców jest konsekwencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 grudnia 2016 roku. Wyrok ten jest następstwem zaskarżenia przez obecną koalicję uchwały poprzedniej Rady Miasta z 30 września 2014. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że cenę wody można zróżnicować jedynie kosztami opłat za korzystanie ze środowiska. Różnica taka występuje pomiędzy celami socjalno-bytowymi oraz pozostałymi, dlatego zredukowano grupy odbiorców z obecnych 3 do 2. W przypadku ścieków opłaty środowiskowe nie występują, dlatego 4 grupy odbiorców zredukowano do 1, a cena została uśredniona. Odmowa wprowadzenia taryf zgodnych z ww. wyrokiem WSA jest działaniem z premedytacją i świadomym narażeniem miejskiej spółki na zarzut łamania prawa.

Fakt 2.

Radni alarmują o wzroście cen dla gospodarstw domowych, pomijając, że we wszystkich pozostałych grupach odbiorców zaplanowano znaczące obniżki. Wprowadzenie nowych cen oznaczałoby znaczne obniżenie kosztów wody dla obiektów użyteczności publicznej, czyli żłobków, przedszkoli, szkół, urzędów, szpitali i innych podmiotów. Niższe stawki zaplanowano również dla przedsiębiorców i przemysłu, a także dużej grupy mieszkańców nieposiadających wodomierza i rozliczających się za ścieki tzw. ryczałtem. W tej grupie obniżki o 1,26 zł/m³ nie otrzyma ponad 1,7 tys. gospodarstw domowych, czyli ponad 6,5 tys. osób. Czy mogą powiedzieć, że radni działali w ich imieniu? Zdecydowanie nie. Mieszkańcy po raz kolejny padają ofiarą permanentnej walki grupy radnych z miejską spółką.

Porównanie stawek za wodę na terenie Otwocka
(trzy grupy taryfowe zredukowano do dwóch)
Porównanie stawek za ścieki na terenie Otwocka
(cztery grupy taryfowe zredukowano do jednej)

Przyjrzyjmy się, jak wygląda „wzrost” cen w grupie gospodarstw domowych. Proponowana stawka za wodę to 5,32 zł/m³, czyli 26 groszy więcej niż dotychczas. Obecna cena nie zmieniła się od 2012 roku. Gdyby OPWiK co roku zwiększało ją tylko o wskaźnik inflacji (mającej wpływ na wszystkie ceny np. paliwa, energii, żywności itp.), to stawka w 2017 roku powinna wynosić 5,31 zł/m³. Analogicznie w przypadku ścieków stawka powinna wynosić 6,48 zł/m³. Pokazuje to, że realny wzrost cen wynosi 1 grosz na m³ wody i 50 gr na m³ ścieku i to tylko dla jednej grupy odbiorców!

Fakt 3.

W latach 2006-2010 w Otwocku zrealizowano unijny Fundusz Spójności. Dzięki niemu miasto kompleksowo pokryto sieciami wod.-kan. Aby stało się to możliwe, 11 marca 2008 Rada Miasta podjęła uchwałę delegującą realizację części wodociągowej projektu na powołaną do życia miejską spółkę OPWiK. Otworzyło to możliwość zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska gigantycznej pożyczki na kwotę 78 mln zł, którą OPWiK regularnie i terminowo spłaca (do chwili obecnej ponad 21 mln zł). Warto o tym pamiętać, podejmując decyzje, których konsekwencje mogą zachwiać stabilnością finansową spółki. Warto również pamiętać o zasadzie kontynuacji władzy, zgodnie z którą następujące po sobie kadencje Rady Miasta respektują odpowiedzialności za decyzje podjęte przez poprzedników. Niedopuszczalne i nieodpowiedzialne jest podejmowanie działań zaprzeczających tym sprzed 10 lat. Otrzymanie pożyczki wymagało przygotowania szczegółowego wniosku o dofinansowanie. Jednym z kluczowych dokumentów było tzw. Studium Wykonalności Projektu, którego istotą jest zaplanowanie skutków finansowych realizacji projektu – w tym przypadku – określenie wysokości cen za usługi w perspektywie lat 2005-2028. Wszystkie dokumenty akceptowane były przez Radę Miasta Otwocka (dane w tabeli).

Fakt 4.

Po ukazaniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 2015 roku (w sprawie gminy Samborzec) spółki wodociągowo-kanalizacyjne w całym kraju rozpoczęły przygotowania do odchodzenia od pobierania od mieszkańców opłaty za przyłączenie do sieci. Do 2012 roku OPWiK nie pobierało tej opłaty. Została ona wprowadzona, kiedy poprzednia Rada Miasta (kadencji 2010-2014) wykazała jej brak jako błąd wniosku taryfowego! Po ww. wyroku WSA spółka natychmiast dokonała zmiany i opłatę usunięto z wniosku. Pomimo dwukrotnego złożenia wniosku taryfowego bez tej opłaty radni odmawiają zatwierdzenia taryf. Wynikiem jest przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych stawek,
a także obowiązku stosowania opłaty przyłączeniowej, która jest niekorzystna dla mieszkańców. Jest to działanie kompletnie dla nas niezrozumiałe.
Zarząd spółki OPWiK

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.