Usuń azbest, wymień piec!

MIASTO ZBIERA DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW.

Władze Józefowa będą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie dachów z eternitu i innych wyrobów zawierających azbest oraz wymianę starych pieców opalanych węglem. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z dotacji, do 15 grudnia muszą złożyć w urzędzie stosowną deklarację.

SYLWIA WYSOCKA

W przyszłym roku miasto zamierza ubiegać się o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak zanim złoży wniosek o dofinansowanie, zbiera od mieszkańców deklaracje, które pokażą, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. Deklaracje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu miasta (www.jozefow.pl). Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania na odbiór wyrobów zawierających azbest (m.in. dachów z eternitu), muszą określić m.in. ilość materiału do odbioru.

W przypadku dotacji do wymiany pieców miasto kieruje propozycję zarówno do osób, które już złożyły wniosek, ale nie dostały dofinansowania, jak i chcących złożyć go po raz pierwszy. Mieszkańcy ubiegający się o dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych, którzy w tym roku przekazali już deklarację o przystąpieniu do programu i złożyli wymagane dokumenty, nie muszą składać kolejnych deklaracji. Natomiast ci, którzy chcą starać się o to dofinansowanie i w bieżącym roku złożyli deklarację przystąpienia do programu, ale nie potwierdzili tego zamiaru i nie złożyli wymaganych dokumentów, mogą je uzupełnić do 15 grudnia.

Do tego czasu wnioski mogą też składać osoby, które dotychczas nie złożyły deklaracji. Wraz z nią należy przekazać komplet dokumentów. W przypadku wymiany pieca gazowego na gazowy o wyższej sprawności należy dołączyć umowę na dostawę paliwa gazowego, a w przypadku wymiany pieca na paliwo stałe (węglowego) na kocioł gazowy – prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej. W przypadku, gdy nieruchomość należy do kilku współwłaścicieli, trzeba także do-łączyć pisemną zgodę każdego z nich na wymianę źródła ciepła.

Wypełnione deklaracje wraz z załącznikami należy składać do 15 grudnia 2017 r. (złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa, przesłać faksem pod numer 22 789 51 02 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: um@jozefow.pl.

Dofinansowanie będzie dotyczyć 2018 r. Miasto złoży wniosek o taką pomoc do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zależności od dostępnych środków wiadomo będzie, ilu mieszkańców otrzyma pieniądze. W tym roku na usunięcie azbestu można było ubiegać się o dotację w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku wymiany pieców dotychczas dofinansowanie wynosiło do 75 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

– Jak będzie w przyszłym roku, jeszcze nie wiemy – komentuje Magdalena Janczewska z józefowskiego urzędu. – Można spodziewać się, że podobnie, przy czym trzeba pamiętać, że są to projekty, w których gmina występuje jako beneficjent pośredni, tj. składa wniosek w imieniu mieszkańców i z nimi się rozlicza (będą zawierane umowy cywilno prawne, w których zostaną określone obowiązki stron, w tym przewidywana kwota udziału własnego i zasady jego wnoszenia). Ponadto na dostawę pieców oraz na wykonanie usługi związanej z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu miasto ogłosi przetarg – informuje Janczewska.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.