Miejskie grunty w cenie i w nowych strefach

OTWOCK: OPŁATY ZA DZIERŻAWĘ POSZŁY W GÓRĘ.

Masz sklep, garaż, ogródek albo prowadzisz bar na terenie należącym do miasta? Sprawdź, w której strefie znajduje się teraz twoja działka i ile zapłacisz za jej dzierżawę.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Otwoccy radni podnieśli minimalne stawki opłat za dzierżawę miejskich gruntów. Zmieniono także granice stref, na podstawie których wyliczane są stawki. Wszystko po to, żeby urealnić dotychczasowe opłaty, których nie zmieniano od 2014 roku. Zdaniem radnych narażało to budżet miasta na znaczne straty.

– Ludzie płacą śmiesznie niskie stawki i w ten sposób pieniądze w Otwocku uciekają, a potem narzekamy, że nic się nie dzieje, bo nie ma środków na inwestycje. Gdyby stawki były normalne, to rocznie mielibyśmy ok. 2 mln zł więcej w budżecie, a tak mamy tylko ok. 1 mln 200 tys. zł – podkreśla przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski.

Prezydent na wniosek radnych przygotował propozycję podwyższenia minimalnych stawek o 20 proc. Dlaczego o tyle? – Zgodnie z decyzją prezydenta projekt powstał na bazie poprzednich stawek zwiększonych o 20 proc. – wyjaśniła na komisji gospodarki miejskiej urzędniczka. Wiceprzewodnicząca rady miasta Magdalena Nowak zwróciła słusznie uwagę, że np. w dzielnicy Wawer stawki opłat dzierżawy gruntu określa się na podstawie ceny gruntów ustalonych przez rzeczoznawcę. – Szkoda, że w Otwocku tak się nie robi – stwierdziła radna.

– Naszym celem nie było podwyższenie wszystkich stawek w tak znacznym stopniu, jak przedstawił to prezydent – dodał przewodniczący komisji gospodarki miejskiej radny Jakub Kosiński. – Było nim zweryfikowanie i stworzenie nowych stref podziału miasta, zwłaszcza w sytuacji, kiedy centrum Otwocka przesunęło się m.in. w kierunku ul. Karczewskiej. Zasadne jest, aby pierwsza strefa była poszerzona o ten obszar, na którym mamy wzmożony handel – uważa Kosiński.

Na jego wniosek komisja przegłosowała, aby wszystkich stawek nie podwyższać o 20 proc., ale tylko o wskaźnik waloryzacji. Wyjątkiem są opłaty za grunty dzierżawione od miasta pod zaplecze budowlane. Propozycją prezydenta była stawka 25 zł/m2 rocznie w całym mieście, bez podziału na strefy. Jakub Kosiński zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie tej opłaty do 35 kwoty zł/m2. Dalej idącą zmianę zgłosił radny Krzysztof Kłósek, który zaproponował podwyższenie opłaty do 50 zł/m2.

– To i tak są śmieszne stawki dla zaplecza inwestycji budowlanych. Jeśli oddajemy jakąś działkę znajdującą się w strefie śródmiejskiej, to opłaty powinny być wyższe, np. 50 zł. Chodzi o to, żeby inwestor jak najszybciej takie działki zwalniał, wycofywał się z tych nieruchomości, a nie stawiał na nich metalowe płoty – uważa Kłósek. Jarosław Margielski zaproponował, aby w tym przypadku stawkę opłaty za dzierżawę uzależnić od lokalizacji gruntu i wprowadzić strefy. Taką zmianę ostatecznie przegłosowano, wprowadzając stawki: 45 zł, 30 zł i 12 zł w trzeciej strefie (patrz ramka).

Na wniosek radnej Magdaleny Nowak zmniejszone w stosunku do propozycji prezydenta (12 zł 55 gr) zostały stawki opłat dzierżawy pod pomieszczenia gospodarcze, komór-ki i wiaty śmietnikowe (10 zł 98 gr.) Do tej pory było to 10 zł 46 gr. Taki sam wniosek został przegłosowany, jeśli chodzi o grunty miasta dzierżawione pod garaże.

Radni ograniczyli też prezydentowi swobodę w decydowaniu o przedłużaniu umów dzierżawy dłuższej niż trzy lata, a nie dłuższej niż 10 lat, bez ogłaszania przetargu. Teraz, aby to zrobić, będzie on musiał otrzymać od komisji rady miasta zielone światło, czyli pozytywną opinię komisji budżetu i inwestycji oraz komisji gospodarki miejskiej.

– Wcześniej była tylko mowa o uzyskaniu opinii, nieważne, czy była ona pozytywna, czy negatywna. To prezydent podejmował decyzję, która mogła być odmienna od opinii komisji – zwraca uwagę radny Kosiński.

Komisja zwróciła się też z wnioskiem o wykreślenie z projektu uchwały paragrafu 4., dającego większe uprawnienia prezydentowi. Brzmiał on: „Wyraża się zgodę na zawieranie przez prezydenta na okres do trzech lat, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tę samą nieruchomość pod warunkiem, że dzierżawca wywiązuje się z zobowiązań finansowych wobec gminy wynikających z dotychczasowej umowy dzierżawy oraz dzierżawiona nieruchomość użytkowana jest zgodnie z warunkami umowy”.

Nowe zasady wydzierżawiania miejskich gruntów na czas dłuższy niż trzy lata zostały określone uchwałą rady miasta podczas sesji 8 listopada wraz z minimalnymi stawkami i już zaczęły obowiązywać. Prezydent nie może zejść poniżej tych stawek, ale zawsze może ustalić wyższe opłaty.

Nowy podział miasta na trzy strefy

 • Śródmiejska I – ograniczona osiami leżącymi wzdłuż ulic: Filipowicza, Matejki, Batorego, Szkolnej, Świderskiej, Rzemieślniczej, wzdłuż torów kolejowych – Armii Krajowej.
 • Pośrednia II – ograniczona osiami leżącymi wzdłuż ulic: Warszawskiej, Żeromskiego, Reymonta, Czaplickiego oraz ulicami: Matejki, Filipowicza, Armii Krajowej, Pułaskiego,
  Ślusarskiego, Karczewską oraz targowisko „Batorego”.
 • Peryferyjna III – pozostałe nieruchomości gruntowe z zasobu gminy, niewchodzące w skład strefy I i II.

Nowe minimalne roczne stawki (netto) za m2 gruntu

 • Pod pawilony handlowe i usługowe – I strefa 105 zł 81 gr, II strefa 52 zł 91 gr, III strefa 23 zł 51 gr.
 • Pod sezonowe ogródki gastronomiczne – I strefa 315 zł, II strefa 210 zł, III strefa 105 zł. Jako zaplecze inwestycji budowlanych na czas ich realizacji – I strefa 45 zł, II strefa 30 zł, III strefa 12 zł.
 • Parkingi ogólnodostępne przy budynkach mieszkalnych – 6 zł 30 gr w całym mieście.
 • Pod garaże – I i II strefa – 32 zł 96 gr, III strefa 10 zł 98 gr.
 • Pod pomieszczenia gospodarcze: komórki, wiaty, magazyny, altany śmietnikowe – 10 zł 98 gr w całym mieście.
 • Pod tereny zielone przy budynkach mieszkalnych wielolokalowych i przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – I i II strefa 4 zł, III strefa 2 zł 51 gr.
 • Pod tereny zielone przy obiektach handlowych i usługowych – 7 zł 50 gr w całym mieście.
 • Pod place zabaw, tereny sportowe i rekreacyjne – 2 zł 51 gr w całym mieście.
 • Nośniki tablic, reklamujących firmę dzierżawcy – I i II strefa 404 zł 26 gr, III strefa 268 zł 73 gr.
 • Nośniki tablic reklamowych na wynajem powierzchni reklamowej innemu podmiotowi – 671 zł 82 gr w całym mieście.
 • Pod maszty i inne urządzenia telefonii, radiofonii i telewizji – 240 zł w całym mieście.
 • Pod ogródki przydomowe przy budynkach komunalnych do 50 m2 – 30 zł bez względu na powierzchnię (do tej pory 35 gr).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.