Włodarze sypną groszem

PRZEDWYBORCZE OBIETNICE NA NADCHODZĄCY ROK.

Za rok wybory samorządowe. Przygotowane przez wójtów, burmistrzów i prezydenta projekty gminnych budżetów na 2018 rok są doskonałą okazją do przypodobania się wyborcom.

W Józefowie, Karczewie, Wiązownie i Celestynowie na bogato – wydatki na inwestycje mają być większe niż przed rokiem. W Otwocku skromniej, mniej inwestycji, głównie drogowych. Jedynymi gminami, które nie będą zaciągać kredytów i pożyczek w celu zbilansowania budżetu, są Kołbiel i Sobienie-Jeziory. Szef tego ostatniego samorządu jako jedyny z terenu naszego powiatu w roku wyborczym wyda mniej na inwestycje niż w 2017 r.

Powiat

Wybrane inwestycje zaplanowane przez zarząd na 2018 rok

 • Budowa mostu na Świdrze wraz z dojazdami – 16 mln zł.
 • Przebudowa ul. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku – 6 mln zł.
 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Karczewskiej Batorego i Matejki w Otwocku – 2 mln 310 tys. 50 zł.
 • Zwiększenie udziału w spółce Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku –2 mln zł.
 • Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku – 1 mln 520 tys. zł.
 • Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej – ul. Żeromskiego w Otwocku – 1 mln zł 445 tys. 420 zł.
 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stare Miasto i Żaboklickiego w Karczewie – 530 tys. zł.
 • Nakładka asfaltowa na ul. Sikorskiego w Józefowie – 450 tys. zł.

Otwock

Wybrane inwestycje zaplanowane przez prezydenta na 2018 rok

 • Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej – 180 tys. zł.
 • Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z dokończeniem budowy mostu przez Świder – 4 mln zł.
 • Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie na ul. Konarskiego (do szpitala Grucy)– 410 tys. 891 zł.
 • Budowa rowu opaskowego w ul. Niezapominajki na osiedlu Jabłonna Wschodnia wraz z remontem przepustu – 450 tys. zł.
 • Projekt i budowa ul. Wiązowskiej (od ul. Sowińskiego do rzeki Świder) – 900 tys. zł.
 • Projekt i budowa nawierzchni ul. Tuwima (od ul. Majowej do ul. Pogodnej) – 700 tys. zł.

Józefów

Wybrane wydatki inwestycyjne zaplanowane przez burmistrza na 2018 rok

 • Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej (m.in. budowa oczyszczalni ścieków) – 23 mln 112 tys. 832 zł.
 • Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – 9 mln 550 tys. zł.
 • Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej – 2 mln 433 tys. 76 zł.
 • Modernizacja i renowacja budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 2 – adaptacja do celów Domu Nauki i Sztuki – 2 mln 710 tys. 862 zł.
 • Zaprojektowanie i budowa tężni – 150 tys. zł.

Karczew

Wybrane wydatki inwestycyjne zaplanowane przez burmistrza na 2018 rok

 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Karczew i Celestynów – etap II – 2 mln 637 tys. 657 zł.
 • Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich – 1 mln 666 tys. zł.
 • Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – 1 mln 235 tys. zł.
 • Budowa sieci wodociągowej m.in. w drodze do TBS – 650 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie – 200 tys. zł.
 • Opracowanie dokumentacji i rozbudowa SP w Nadbrzeżu – 100 tys. zł.

Wiązowna

Wybrane wydatki inwestycyjne zaplanowane przez wójta na 2018 rok

 • Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – 6 mln 732 tys. 442 zł 88 gr.
 • Modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule PP-P – 3 mln 500 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance, budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie – 2 mln 92 tys. 712 zł 1 gr.
 • Gminne Centrum Kultury – rewitalizacja przestrzeni publicznej w Wiązownie – utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – 900 tys. zł.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie – 430 tys. zł.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie – 400 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, Żanęcinie i Radiówku – etap II – 390 tys. zł.

Celestynów

Wybrane wydatki inwestycyjne zaplanowane przez wójta na 2018 rok

 • Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, dokończenie budowy kanalizacji w gm. Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych – 2 mln 5 tys. zł.
 • Modernizacja targowiska w Celestynowie – 1 mln 937 tys. 584 zł.
 • Termomodernizacja gminnych obiektów – 1 mln 800 tys. zł.
 • Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie – 900 tys. zł.
 • Dokumentacja dla bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej w Celestynowie – 300 tys. zł.
 • Dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – 100 tys. zł.

Kołbiel

Wybrane wydatki inwestycyjne zaplanowane przez wójta na 2018 rok

 • Termomodernizacja budynku SP w Rudzienku z montażem instalacji fotowoltaicznej – 486 tys. 837 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków – 400 tys. zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w Sufczynie – 400 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji w Rudnie – 400 tys. zł.
 • Przebudowa targowiska w Kołbieli – 110 tys. zł.

Sobienie-Jeziory

Wybrane wydatki inwestycyjne zaplanowane przez wójta na 2018 rok

 • Przebudowa chodnika przy ul. Piwonińskiej, Sobienie-Jeziory – 500 tys. zł.
 • Przebudowa drogi w Sobieniach Szlacheckich – 400 tys. zł.
 • Plac rekreacji w Siedzowie – 360 tys. zł.
 • Plac rekreacji w Warszawicach – 360 tys. zł.

Osieck

Wybrane wydatki inwestycyjne zaplanowane przez wójta na 2018 rok

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pogorzeli – 500 tys. zł.
 • Pomoc dla pow. garwolińskiego na budowę drogi powiatowej Jaźwiny-Augustówka – 50 tys. zł.
 • Pomoc do pow. otwockiego na budowę drogi powiatowej w Natolinie – 50 tys. zł.
 • Budowa oświetlenia boiska przy SP w Osiecku – 20 tys. zł. opr. Aleks, SW, Art

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.