Rekordowy budżet przed wyborami

JÓZEFÓW: RADNI UCHWALILI PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK.

Rok wyborczy zobowiązuje. Już na sesji 7 grudnia józefowscy radni przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. – To rekordowy budżet w historii Józefowa, w którym wydatki majątkowe przewyższają sumę wydatków wszystkich pozostałych gmin w powiecie – mówi burmistrz Stanisław Kruszewski. Rada przyjęła budżet tak wcześnie, bo miasto chce jak najszybciej ogłosić przetargi na przyszłoroczne inwestycje.

SYLWIA WYSOCKA

Przyszły rok jest rokiem wyborczym i we wszystkich sąsiednich samorządach bardzo dużo będzie się działo. Firmy są już zajęte realizacją wielkich inwestycji i może się okazać, że „kto pierwszy, ten lepszy” – przekonywał wiceburmistrz Marek Banaszek. Aby przyspieszyć procedury przetargowe, po raz pierwszy do budżetu wprowadzona została także rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 320 tys. zł. Jest to pozycja w budżecie przeznaczona na uzupełnienie kwoty brakującej do rozstrzygnięcia przetargu, tzn. jeżeli najtańsza oferta nieco przewyższy tę, która była przeznaczona na inwestycję, będzie można bez zwoływania sesji sięgnąć do rezerwy i nie tracąc czasu dodać brakujące pieniądze.

Radni zgodni, ale nie jednomyślni

Już na komisjach opiniujących projekt budżetu radni wysyłali sygnały, że nie wszyscy zagłosują za budżetem w zaproponowanym kształcie. Chodziło m.in o to, że nie znalazły się w nim inwestycje zgłaszane nawet od kilku lat. Gdy doszło do głosowania, pięcioro radnych (Anna Masik, Damian Podolski, Adrian Pyra, Maria Walkiewicz i Małgorzata Winiarczyk) wstrzymało się od głosu. Pozostałych 10 zagłosowało za uchwaleniem budżetu.

Głosowanie poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. RIO wydała także pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego deficytu. Budżet na rok 2018 zakłada dochody w wysokości 132 mln 517 tys. 496 zł i wydatki
w wysokości 161 mln 897 tys. 476 zł, co powoduje powstanie deficytu na poziomie 29 mln 380 tys. zł. Ma on być sfinansowany z kredytu długoterminowego (17 mln zł) oraz z wolnych środków (12 mln 380 tys. zł).

Ponad 70 mln zł na inwestycje

Na wydatki majątkowe miasto przeznaczyło aż 71 mln 777 tys. 476 zł. Józefów jest liderem projektu polegającego na budowie sieci ścieżek rowerowych, dlatego w budżecie miasta uwzględniono środki na prowadzenie inwestycji w pozostałych gminach biorących udział w projekcie (łącznie to 16 mln 517 tys. 476 zł). Ponadto zapisano dodatkowe wolne środki w wysokości 2 mln 720 tys. zł.

W przyszłym roku Józefów najwięcej wyda na inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (łącznie 53 mln 338 tys. 171 zł ), na co składać się ma zarówno realizacja projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej” – czyli głównie budowa oczyszczalni ścieków, jak i wspomniana budowa ścieżek rowerowych. Ponadto 5 mln 746 tys. 806 zł będzie kosztować budowa i przebudowa dróg, m.in. przebudowa części pasa drogowego ul. Wańkowicza (340 tys. zł) oraz ulic Polnej (450 tys. zł), Rejtana (400 tys. zł) i Ejsmonda (500 tys. zł).

Znaczącą pozycją wśród wydatków majątkowych jest gospodarka mieszkaniowa. Przewidziano tu m.in. zakup gruntów na potrzeby inwestycyjne, projekt i budowę budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej, budowę domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja przeznaczonego dla osób, które oddadzą miastu nieruchomość przy ulicy Leśnej 37. Na inwestycje oświatowe miasto przeznaczy ponad 555 tys. zł Pieniądze pójdą głównie na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2. Józefów planuje też inwestycje w infrastrukturę społeczną (990 tys. zł na modernizację, adaptację i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora) i modernizację oświetlenia ulicznego (ponad 1 mln zł). 2 mln 800 tys. zł miasto przeznaczy na inwestycje w zakresie kultury (modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki oraz budowa pomnika Józefa Piłsudskiego). Ponad 1 mln zł pochłonie kultura fizyczna (przede wszystkim modernizacja placów zabaw i budowa tężni).

Korekta w styczniu

Dodatkowe wydatki, które pojawiły się w budżecie, to m.in. dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nadwiślańskiej z Kard. Wyszyńskiego, przebudowa pasa drogowego ulic: Złotej Jesieni (od ulicy Konopnickiej do Sadowej), Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wrzosowej) Orzeszkowej (od Wawerskiej do Kościuszki) oraz projekt i budowa budynku przy ul. Wiązowskiej. To i tak nie wszystkie zadania inwestycyjne na 2018 rok, bowiem wiceburmistrz Marek Banaszek zapowiedział na styczniowej sesji korektę budżetu. – Jeśli znajdą się pieniądze, to być może zrealizujemy dodatkowe inwestycje – zapowiedział.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.