Połączyli kulturę ze sportem

OKiS zamiast OCK.

Otwoccy radni podjęli uchwałę o zmianie nazwy Otwockiego Centrum Kultury na Ośrodek Kultury i Sportu oraz przyjęli statut nowej jednostki. Dyrektor OCK, który nie zostawił suchej nitki na tym dokumencie, apeluje do prezydenta o zaskarżenie uchwały.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Zgodnie z podjętą na grudniowej sesji rady miasta uchwałą w nowym roku czeka nas rewolucja w otwockiej kulturze. Nie udało się powołać Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, więc radni zdecydowali o rozszerzeniu zadań Otwockiego Centrum Kultury o działania związane ze sportem.

W konsekwencji na bazie OCK zostanie utworzony Ośrodek Kultury i Sportu (w skrócie OKiS), który będzie miał siedzibę tam, gdzie dotychczas mieściło się Otwockie Centrum Kultury. Oznacza to też, że w najbliższym czasie można spodziewać się ogłoszenia konkursu na dyrektora OKiS-u, którego kadencja, zgodnie z przyjętym statutem, będzie trwać pięć lat. W skład OKiS-u oprócz klubów kultury, teatru, Muzeum Ziemi Otwockiej i Uniwersytetu III Wieku weszły także trzy kompleksy boisk sportowych typu „Orlik” i pełnowymiarowe sztuczne boisko przy ul. Karczewskiej.

Wzór z Celestynowa

– Zmiana statutu pozwoli rozszerzyć formę działalności OCK, zmienić nazwę, bo zmienia się profil działalności. Przy pracach nad projektem skorzystaliśmy z uchwały, która została przyjęta w 2016 roku w Celestynowie. Tam ośrodek oprócz działalności kulturalnej prowadzi też działalność sportową. Wiem, że ze względu na rozbudowanie działalności projekt budził wiele obaw m.in. dyrektora OCK, o czym rozmawialiśmy na komisji kultury, sportu i turystyki, dlatego staraliśmy się uwzględnić jak najwięcej jego uwag – mówił na sesji 18 grudnia autor projektu uchwały radny Krzysztof Kłósek.

Pełniący obowiązki dyrektora OCK Sebastian Rakowski ma wątpliwości prawne co do łączenia działalności kulturalnej z działalnością sportową w jednej jednostce. – Te dwa aspekty opierają się na innych ustawach, które się wykluczają. Jeśli chodzi o uzasadnienie uchwały, jest ono dla mnie niezrozumiałe i zawiera złe rzeczy. Wydźwięk jest taki, że można łączyć kulturę i sport, z czym się nie zgadzam – tłumaczył Rakowski. Podkreślał, że projekt uchwały na żadnym etapie przygotowania nie był konsultowany z OCK. – To jest autorski projekt radnego. Dopiero na ostatnim posiedzeniu komisji kultury, sportu i turystyki była współpraca – mówił na sesji.

Dyrektor atakuje

Rakowski ma też uwagi do nazwy nowej jednostki.

– Jest mi szkoda OCK, które nie sprawia kłopotu nikomu i opinie na jego temat są coraz lepsze. W ten sposób likwiduje się tę tradycję już w samej nazwie i przy okazji dostaje się OKS-owi. Przecież można było nazwać nową jednostkę „Otwockie Centrum Kultury i Sportu”, a intencja jest raczej taka, żeby nazwa miała jak najbardziej przypominać nazwę „OKS”. Tak to odbieram – uważa Rakowski.

Dyrektor OCK nie zostawił też suchej nitki na statucie OKiS-u.

– Jest on kombinacją posklejanych fragmentów różnych znalezionych w internecie statutów. Do tego dołożono jakieś sformułowania miłośnika prawa, a nie fachowca. To wszystko posklejane jest na kolanie kiepskim klejem i po prostu się rozłazi. Na tych ośmiu stronach naliczyłem prawie 40 błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych i stylistycznych oraz ok. 60 błędów redakcyjnych, które wynikają z wklejania tekstu – wyliczał Rakowski.

– Jeżeli nie akceptujemy niechlujstwa i bylejakości w pracach przy remoncie czy budowie otwockich chodników i wytykamy urzędnikom bylejakość, to wymagajmy też, żeby tego nie było w miejscowym prawie. A to państwo jesteście za to odpowiedzialni – zwrócił uwagę radnym.

– Uchwała w takim kształcie jest szkodliwa dla wszystkich: instytucji, organizacji społecznych i mieszkańców – dodał na zakończenie swojej wypowiedzi.

Radny broni zmiany

Na zarzuty Rakowskiego odpowiedział radny Krzysztof Kłósek.

– Szkoda, że nie daje się rozwiązań, tylko zarzuca bałagan, z którym nie mogę się zgodzić. Jeśli chodzi o wątpliwości prawne, to podkreślał pan, że nie jest prawnikiem. Uchwała opiera się na dokumencie przyjętym przez Radę Gminy Celestynów, któremu wojewoda nie zarzucił niechlujstwa ani nieprawidłowości. Ta uchwała czerpie też z obecnego statutu OCK i jak tylko można było, starałem się wyczyścić i uporządkować jej tekst – bronił swojego projektu Kłósek.

– Jestem porażony pana postawą na sesji, bo dyskusje odbywały się na komisjach. Jeśli chodzi o likwidację jednostki, to uspokoję pana, bo to następuje w drodze innej uchwały. Tutaj jest tylko zmiana statutu. Jeśli chodzi o nazwę, najpierw zaproponowałem Otwockie Centrum Kultury i Sportu, natomiast radni, słysząc skrót OCKiS, stwierdzili, że nie jest to najbardziej udana nazwa. Dlatego jest OKiS, który kojarzy się z Otwockiem. To nie ma być żadna konkurencja dla OKS-u – zaznaczył radny. – Rada miasta nie ma teraz żadnej kontroli nad wydatkami na współpracę ze stowarzyszeniami właśnie w OCK. Dlatego zapadła decyzja, żeby skierować wszystkie dotacje na urząd miasta. Gdyby prezydent uczciwie wykonywał uchwałę dotyczącą rejestru umów, który obejmuje wszystkie jednostki, w tym OCK, czego obecnie nie ma, to pewnie nie zdecydowalibyśmy się na ten krok – wyjaśnił Kłósek.

Obecny na sesji wiceprezydent Piotr Stefański odniósł się tylko do kwestii prawnych projektu uchwały. Zapytana przez niego radca prawny urzędu poinformowała, że projekt nie był opiniowany przez kancelarię prawną w tym kształcie, który został zaprezentowany na sesji.

Tuż przed głosowaniem o głos poprosił jeszcze dyrektor OCK. – Jeśli mimo wszystkich zastrzeżeń, o których mówiłem, radni przegłosują tę uchwałę, to apeluję do wiceprezydenta, żeby ją zaskarżył – zwrócił się do Piotra Stefańskiego. Ten jednak nie wypowiedział się w tej sprawie.

Zmiana nazwy instytucji kultury i nadania statutu Ośrodka Kultury i Sportu została przegłosowana 13 głosami „za”, przy sześciu „przeciw”. Uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym, o ile prezydent jej nie zaskarży.

Fragment uzasadnienia uchwały

Projekt uchwały służy zarówno uporządkowaniu kwestii sposobu powoływania dyrektora Otwockiego Centrum Kultury, jak i rozszerzeniu zadań OCK o działalność sportową (jako działalność dodatkową) wraz z uszczegółowieniem zadań, które mają być w tym zakresie realizowane (w szczególności prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży). Celem uchwały jest też skierowanie szerszej oferty ze strony OCK do mieszkańców Otwocka z pominięciem konieczności powoływania osobnej jednostki samorządowej mającej na celu wyłącznie działalność sportową.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.