Miejski program Rodzina N+

OTWOCK: BĘDĄ ULGI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Ulgi na bilet do teatru, kina, muzeum, posiłki w szkołach i przedszkolach lub pobyt w żłobku – m.in. takie udogodnienia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym przygotowali otwoccy radni. Program Rodzina N+ ma zacząć obowiązywać na terenie miasta na wiosnę.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

W Otwocku działają już program Rodzina 3+ i Karta Dużej Rodziny, a teraz ma zostać wprowadzony program Rodzina N+. To kolejny element polityki prospołecznej w mieście, o co wnioskowali do prezydenta radni z Klubu PiS. – Pierwszym miastem w Polsce, które w ubiegłym roku przyjęło taki program, był Kraków. Program polega na wprowadzeniu ulg, które u nas byłyby tożsame z ulgami dla Rodzin 3+ – mówi radny Krzysztof Kłósek, autor projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Rodzina N+ na terenie miasta.

Program skierowany jest do mieszkających w Otwocku rodzin, w których jest przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Wówczas taka rodzina może liczyć na zniżki, ulgi i preferencje w dostępie do kultury i rozrywki, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, dostępie do edukacji w instytucjach i placówkach prowadzonych przez miasto. Na podstawie porozumienia z miastem do udziału w programie mogą przystąpić również inne instytucje, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe.

Dla kogo karta?

Przepustką do korzystania z ulg jest wydana przez prezydenta specjalna karta. Otrzymuje ją niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25. roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności, dostaje ją także rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy nadal się uczy. Do posiadania karty uprawnieni są też członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach i opiekunowie placówek.

Jakie ulgi?

Mieszkańcy korzystający z programu Rodzina N+ nie zapłacą za pobyt dziecka w miejskich przedszkolach i żłobku. Opłaty za żywienie, w tym za obiady w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku, będą wynosiły 1 zł miesięcznie.

W przypadku pobierania jednorazowych opłat za wstęp lub wpisowe dla dzieci z rodzin posiadających kartę miejskie instytucje uwzględnią w cenniku opłatę w wysokości 1 zł brutto. To samo dotyczy ceny biletów dla dorosłego opiekuna dzieci korzystającego ze wstępu wraz z nimi. W przypadku pobierania opłat stałych, w tym miesięcznych lub rocznych, za uczestniczenie w organizowanych przez miasto zajęciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, kołach zainteresowań naliczana będzie kwota 1 zł brutto.

Kiedy?

Na wniosek radnego Jarosława Łakomskiego rada miasta zabezpieczyła w tegorocznym budżecie 50 tys. zł na realizację programu Rodzina N+. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu otrzymał pozytywną opinię wszystkich radnych z komisji kultury, sportu i turystyki. Powinien on trafić pod obrady podczas jednej z najbliższych sesji rady miasta. W terminie dwóch miesięcy od daty wejścia w życie uchwały prezydent ustali m.in.: regulamin przyznawania Kart Rodzina N+, ich wzór i terminy przyjmowania wniosków od mieszkańców, którzy będą się o nie starali. n

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.