Schetynówki ominą powiat

NIE BĘDZIE DOFINANSOWANIA DLA DRÓG.

Wojewoda ogłosił ostateczną listę projektów, które dostaną w tym roku dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 (dawniej tzw. schetynówki). Nie znalazła się na niej żadna inwestycja z powiatu otwockiego.

SYLWIA WYSOCKA

Pod koniec grudnia wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził listę inwestycji drogowych objętych dofinansowaniem. Pieniędzy wystarczy na realizację tylko 48 ze 132 zadań, które wcześniej znalazły się na ostatecznej liście rankingowej zatwierdzonej przez ministra infrastruktury i budownictwa. 20 inwestycji dotyczyć będzie dróg powiatowych, 28 obejmuje drogi gminne. Na ich dofinansowanie przewidziana została taka sama kwota dotacji, czyli po 38 mln 246 tys. 885 zł.

Wnioski złożone przez władze powiatu otwockiego oraz gmin Celestynów, Józefów i Karczew znalazły się na odległych miejscach i nie otrzymają dofinansowania. Wojewoda zastrzega wprawdzie, że po uzyskaniu oszczędności przetargowych pieniądze w pierwszej kolejności zostaną przekazane na dofinansowanie realizacji kolejnych inwestycji z ostatecznej listy rankingowej, jednak aby drogi w powiecie otwockim doczekały się pieniędzy z tego programu, oszczędności musiałyby być ogromne.

Projekt powiatu otwockiego (przebudowa na rondo skrzyżowania ulic Karczewskiej, Batorego i Matejki w Otwocku) znalazł się na 46. miejscu, a projekty Celestynowa (przebudowa ulic Krasińskiego i Parkowej w Starej Wsi), Józefowa (przebudowa odcinków ulicy Szerokiej) i Karczewa (przebudowa ulic Westerplatte i Różanej w Karczewie) na miejscach odpowiednio 62, 72 i 77. SW

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl

REKLAMA

OGŁOSZENIE