Most już stoi, teraz czas na dojazdy

NOWA PRZEPRAWA PRZEZ ŚWIDER BĘDZIE GOTOWA NA JESIENI.

W grudniu zakończył się pierwszy etap budowy nowego mostu przez Świder. Realizowana przez powiat otwocki inwestycja powstaje dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Otwocka i państwowej dotacji. Most w stanie surowym jest już gotowy, w tym roku najważniejsze będzie zbudowanie dojazdów do nowej przeprawy.

SYLWIA WYSOCKA

Jedna z największych w ostatnich latach inwestycja powiatu otwockiego została podzielona na dwie części. Pierwszy etap, który ma zostać rozliczony do 19 stycznia, obejmował budowę mostu przez rzekę bez wyposażenia, budowę muru oporowego pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 721, przebudowę sieci gazowej i urządzeń telekomunikacyjnych, wykonanie nasypów przy obiekcie oraz wycinkę drzew.

Realizacja tego etapu inwestycji była możliwa dzięki zgrabnemu montażowi finansowemu. Powiat otwocki przeznaczył na ten cel w ubiegłorocznym budżecie 4 mln 300 tys. zł, Rada Miasta Otwocka dołożyła kolejne 4 mln zł, a Ministerstwo Rozwoju i Finansów dofinansowało inwestycję kwotą blisko 7 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przetarg na budowę wygrało Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty, które zobowiązało się zrealizować inwestycję za 8 mln 797 tys. 500 zł.

Powstały dzięki temu oszczędności, które władzom powiatu udało się spożytkować na rozszerzenie zakresu prac (chodzi o remont należących do powiatu ulic Jana Pawła II i Warszawskiej – przyp. red.). Zgodnie z zapisami określonymi w przetargu pierwszy etap prac miał zakończyć się 10 grudnia 2017 roku. Jak zapewnia dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Płaczek, wszystko odbyło się na czas i zgodnie z planem.

W tym roku powiat zamierza dokończyć inwestycję (wstępny zakres robót II etapu w ramce). Odpowiedni zespół pracuje już nad specyfikacją warunków zamówienia (SIWZ) dla prac, które będą wykonane podczas drugiego etapu. Władze powiatu przewidują, że na dokończenie inwestycji będzie aż 16 mln zł: 4 mln zł to pieniądze powiatu pochodzące z kredytu, 4 mln zł otrzymają z budżetu Otwocka, a 8 mln zł z dotacji z budżetu państwa.

Wstępny harmonogram prac

  • I etap (2017 rok): wybudowanie mostu w stanie surowym (przyczółki, podpory, płyty obiektu, izolacja), wykonanie muru oporowego pod wiaduktem, sieci gazowej po stronie Otwocka i Józefowa, nasypów na dojazdach do mostu po obu stronach przeprawy.
    II etap (2018 rok): przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej po stronie Otwocka i Józefowa, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa kabla PKP, budowa kanalizacji deszczowej, budowa dojazdów do mostu (w ul. Jana Pawła II i w ul. Sikorskiego) wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Wroniej w Józefowie, dokończenie budowy mostu (krawężniki, kapy chodnikowe, bariery, nawierzchnia jezdni, ekrany akustyczne).

Rozmowa

O przebiegu dotychczas wykonanych prac oraz planach na ten rok z MARKIEM PŁACZKIEM, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, rozmawia Sylwia Wysocka.

Udało się zakończyć w terminie prace, które były przewidziane do wykonania w ubiegłym roku? Jest początek stycznia, a na placu budowy wciąż można spotkać robotników…
– Wykonawca dotrzymał przewidzianych w umowie terminów. Na przełomie grudnia i stycznia trwały już tylko prace porządkowe. Trzeba było np. zdemontować rusztowania, które były ustawiane przez kilka tygodni, wszystko wywieźć, ale także wykonać ostatnie poprawki. Jednak to, co było przedmiotem przetargu, zostało zrobione. Co więcej, udało się również wykonać dodatkowe prace wynikające z oszczędności.

Obecnie jesteśmy w trakcie podsumowania i rozliczania pierwszego etapu robót, które powinniśmy zakończyć do 19 stycznia. Jesteśmy zadowoleni z tempa i jakości prac. To, że udało się wszystko zrealizować, w tym wykup gruntów, wycinkę drzew, rozbiórkę wiaduktu i dodatkowe prace wynikające z oszczędności, uważam za sukces. Wiem, że nie wszyscy wierzyli w budowę tego mostu, ale pokazaliśmy, że jeśli się chce, to wszystko może się udać. Trzeba przyznać, że stało się to dzięki staroście, który uwierzył w tę inwestycję. Podzielenie jej na dwa zadania i dwukrotne występowanie z wnioskami o dofinansowanie było karkołomne, jednak starosta wierzył, że uda się to zrobić.

I co dalej? W budżetach powiatu i Otwocka zarezerwowane zostały pieniądze na przeprowadzenie drugiego etapu prac.
– Teraz specjalna komisja powołana przez starostę opracuje specyfikację do przetargu na przepro- wadzenie dalszych robót oraz wytyczne do kolejnego wniosku o dofinansowanie, który w lutym zostanie złożony w ministerstwie. Myślę, że nie powinno tu być żadnych zawirowań, chociaż oczywiście wszystko zależy od odgórnych decyzji, bo to ministerstwo przyznaje pieniądze. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy musieli się martwić. Liczymy, że również w tym roku otrzymamy dotację, przystąpimy do przetargów i wykonania pozostałych prac.

Uda się zrealizować wszystko w ciągu roku czy roboty zostaną rozłożone na kilka lat?
– W tym roku cała inwestycja powinna zostać otwarta i będzie można z niej korzystać. Powiem więcej, zamierzamy nie tylko zrealizować to, co jest wstępnie przewidziane w drugim etapie robót, ale chcemy także rozszerzyć zakres prac. Mamy w budżecie powiatu dodatkowe pieniądze dla umocnienia całego ciągu drogowego od granic z Warszawą w Józefowie do ulicy Żeromskiego w Otwocku. W budżecie zapisano 500 tys. zł na wzmocnienie nakładki na całej długości ulicy Sikorskiego w stronę Warszawy. Spodziewam się, że tak jak w ubiegłym roku w przetargu na zrealizowanie drugiego etapu prac pojawią się oszczędności, co pozwoli np. na dołożenie pieniędzy na remont ulicy Majowej w Otwocku, bo ruch będzie odbywał się również tą drogą, a także na poprawę stanu ulic Czaplickiego i Samorządowej. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy od marszałka pieniądze na ulicę Żeromskiego, którą wyremontujemy w całości. Wygląda na to, że wschodnią stronę Otwocka pod względem drogowym czeka skok cywilizacyjny.

Kiedy pierwsze pojazdy przejadą po nowym moście? Będzie to jeszcze w tym roku. W październiku czy listopadzie?
– Myślę, że jeszcze wcześniej, ale nie chcę zapeszać. Wszystko zależy od tego, kiedy będzie promesa z ministerstwa. Po ubiegłorocznych doświadczeniach jesteśmy bogatsi w wiedzę i na pewno uda się uniknąć różnych błędów czy opóźnień. Wiemy, kiedy rozpocząć prace, żeby zdążyć w terminie. A do zrobienia jest w tym roku naprawdę dużo: od ostatnich wykupów gruntów, poprzez przebudowę dwóch linii wysokiego napięcia, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty rozbiórkowe, po wybudowanie łącznie z konstrukcją drogi i ścieżek rowerowych. Cieszę się, że pierwszy etap prac udało się przeprowadzić tak sprawnie. To jest podstawa, aby ubiegać się o pieniądze na następny etap.

Czy plany PKP dotyczące przebudowy przejazdu przez tory przy ul. Majowej mogą opóźnić możliwość korzystania z mostu?
– Nie, z informacji, które otrzymaliśmy od kolei podczas spotkania w starostowie powiatowym, wynika, że prace na przejeździe mają zakończyć się w sierpniu. Częścią kolejowej inwestycji będzie budowa zjazdu z powstającego tam ronda. Prowadząc swoje prace, mamy dojść do tego punktu i włączyć się do tych zjazdów. Ale od wschodniej strony Otwocka do mostu będzie można też dojechać bocznymi drogami, z których zresztą korzystaliśmy już na etapie budowy przeprawy, gdy w tamtym rejonie prowadzone były roboty telekomunikacyjne. Nie będzie więc problemu z dojazdem do mostu.

Jak wygląda zabezpieczenie terenu budowy? Docierają do nas sygnały od Czytelników, że bez problemu można wejść na stojący most…
– Teren budowy jest zabezpieczony i oczywiście nie wolno tam wchodzić, na miejscu są dozorcy. Rzeczywiście, gdy robotnicy prowadzą tam jeszcze prace rozbiórkowe, teren nie jest całkowicie zamknięty. Jednak gdy już wszystko zabiorą, postawimy barierki, które uniemożliwiają wstęp osobom nieupoważnionym, a teren będzie chronić profesjonalna firma.

wywiad autoryzowany

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.