Trwają zapisy na wakacje w przedszkolu

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW, NIE PRZEGAPCIE…

Zimowe ferie jeszcze się nie skończyły, a rodzice przedszkolaków już muszą planować letnie urlopy. Zapisy na wakacyjne dyżury do miejskich przedszkoli rozpoczynają się w poniedziałek, 22 stycznia i potrwają do piątku, 9 lutego.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

W tym roku wyjątkowo wcześnie ruszyły zapisy do miejskich przedszkoli, które będą dyżurować w Otwocku w czasie wakacji. Opiekę nad dziećmi w lipcu i sierpniu będzie sprawować 11 publicznych placówek, w tym oddział przedszkolny w SP nr 2.

W sumie siedem przedszkoli może przyjąć 600 dzieci w lipcu, a cztery placówki dyżurujące w sierpniu zapewni opiekę 350 dzieciom.

Zwykle zapisy rozpoczynały się po rekrutacji do przedszkoli, czyli późną wiosną. Skąd więc w tym roku taki pośpiech? – zapytaliśmy o to dyrektor Oświaty Miejskiej. – Dzwonili do nas rodzice, którzy prosili o jak najszybsze podanie harmonogramu wakacyjnych dyżurów. Z taką prośbą zwracali się również do dyrektorów przedszkoli. Tłumaczyli, że chcą o wiele wcześniej ustalić terminy swoich urlopów, bo wymagają tego od nich pracodawcy. W miejscach pracy taki harmonogram urlopów powinien być znany do końca stycznia – wyjaśnia w rozmowie z „Linią” dyrektor Oświaty Miejskiej Edyta Rosłaniec.

Zasady

Z wakacyjnych dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto. We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady zapisywanmia się na wakacyjne dyżury. Aby to zrobić, należy wziąć z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, kartę zgłoszenia (powinna być ona ostemplowana). Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki, wypełnia kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do każdej placówki oddzielenie. Wypełnioną kartę trzeba złożyć w wybranym przedszkolu, które będzie pełniło dyżur w wakacje (patrz ramka).

Karty można składać od 22 stycznia do 9 lutego br. (szczegółowy harmonogram w ramce). Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 16 lutego o godz. 9. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola. Jeśli zostaną wolne miejsca, przyjmowane będą dzieci z innych przedszkoli zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Konieczna opłata

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani dokonać opłaty za żywienie dziecka w terminie od 19 lutego do 1 marca br. na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego będzie uczęszczać dziecko. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr …. – imię i nazwisko dziecka”. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

Opłata za żywienie dziecka będzie naliczana według stawki obowiązującej w przedszkolu dyżurującym w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka. W przypadku, gdy dzieci korzystają z refundacji za posiłki, rodzice powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z OPS. Opłatę za tzw. godziny, czyli świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, trzeba uiścić ostatniego dnia pobytu dziecka w danej placówce dyżurującej.

Rodzice dzieci z rodzin objętych programem Rodzina 3+ muszą dołączyć do wniosku do przyjęcie dziecka ksero karty potwierdzone jako zgodne z oryginałem przez dyrektora, intendenta przedszkola lub poświadczone notarialnie.

Rodzice dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane na wakacyjny dyżur do wybranego przedszkola, będą mieli możliwość zapisania swojej pociechy do placówki, w której są wolne miejsca. W tym celu trzeba będzie zgłosić się do dyrektora odpowiedniego przedszkola. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku. http://www.oswiataotwock.pl

Harmonogram zapisu na wakacyjne dyżury

  • Od 22 stycznia do 9 lutego – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na wakacyjny dyżur.
  • Od 12 do 15 lutego – weryfikacja kart zgłoszeń.
  • 16 lutego – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych.
  • Od 19 lutego do 1 marca – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.
  • Od 2 do 5 marca – weryfikacja wpłat za żywienie.
  • 6 marca – opublikowanie na stronie internetowej Oświaty Miejskiej (www.oswiata-otwock.pl/) liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach.

DYŻURY W PRZEDSZKOLACH

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.