Korzystna współpraca

KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Co najmniej 628 tys. zł trafi w tym roku do józefowskich organizacji pozarządowych. Miasto wesprze w ten sposób realizowane przez nie zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tradycji, historii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz ratownictwa i ochrony ludności.

SYLWIA WYSOCKA

Część zadań publicznych realizowanych dla mieszkańców gminy zleca się organizacjom pozarządowym. To przekazanie zadań stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom z jednej strony stwarza szansę na skuteczniejsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców, z drugiej jednak pociąga za sobą potrzebę dofinansowania takich działań. Władze Józefowa po raz kolejny ogłosiły otwarty konkurs ofert na wsparcie inicjatyw związanych m.in. z: upowszechnianiem historii, kultury oraz ochroną dziedzictwa narodowego, opieką nad ludźmi chorymi, samotnymi, starszymi i niepełnosprawnymi, zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

Po ogłoszeniu wyników usatysfakcjonowany powinien być każdy wnioskujący. Dofinansowanie zaproponowano wszystkim, którzy przystąpili do konkursu, choć nie rozdysponowano w pełni przeznaczonej na ten cel kwoty.

– Kolejny rok z rzędu nikt nie złożył oferty z zakresu opieki i pielęgnacji ludzi chorych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych – mówi Dorota Kembrowska, naczelnik wydziału oświaty, kultury, zdrowia i sportu. Jak przyznaje, może to wynikać z faktu, że na ten rodzaj działalności pula wynosi tylko 20 tys. zł. Trochę niewykorzystanych pieniędzy zostało także z zadań z zakresu upowszechniania tradycji i historii (10 tys. 570 zł), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (15 tys. 860 zł) oraz zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą (20 tys. zł), ale zostaną one przeznaczone na tzw. małe granty, o które organizacje będą mogły ubiegać się w ciągu roku.

– To, ile pieniędzy przeznaczamy co roku na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, wynika z naszych wieloletnich obserwacji i analiz. Widzimy, że taki sposób dysponowania przynosi pozytywne efekty. Ale oczywiście wnikliwie analizujemy i monitorujemy, czy przekazywane pieniądze są prawidłowo wydawane. To nasz obowiązek – w końcu to publiczne pieniądze – komentuje dla „Linii” burmistrz Stanisław Kruszewski.

Pomiędzy organizacje rozdysponowano łącznie 628 tys. 570 zł. – Taką kwotę przeznaczamy dla organizacji pozarządowych od kilku lat, ale nie oznacza to, że podział środków jest stały – mówi Kembrowska. – Co roku zwracają się do nas nowe organizacje, które, jeśli jest to uzasadnione, mają szansę na pieniądze – zapewnia.

Zadania, które zostaną dofinansowane w tym roku

 • Stowarzyszenie Schola Cantorum Maximilianum z siedzibą w Józefowie – nauka śpiewu chóralnego – 16 tys. zł.
 • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie – organizacja wykładów, prelekcji, spotkań o tematyce związanej z kulturą, historią, tradycją i dziedzictwem narodowym – 17 tys. 180 zł.
 • Towarzystwo Historyczno-Edukacyjne im. 2. Korpusu Polskiego z siedzibą w Józefowie – organizacja obchodów 100. rocznicy odzyskania
  niepodległości – 11 tys. 250 zł.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Józefowie – wspieranie aktywności osób starszych poprzez udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych – 9 tys. zł.
 • Fundacja Andriollego z siedzibą w Józefowie – Józefów dla Niepodległej. Od Andriollego do świdermajerów – 6 tys. zł.
 • Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie – prowadzenie świetlic – 14 tys. zł.
 • Klub Sportów Walki Bushi z siedzibą w Otwocku – karate – 45 tys. zł.
 • Uczniowski Klub Judo Yuko Józefów w Józefowie – judo – 62 tys. zł.
 • Integracyjny Klub Rozwoju Tenisa Stołowego z siedzibą w Józefowie – rozwój tenisa stołowego – 45 tys. zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy Victoria Józefów w Józefowie – organizacja zajęć sportowych:
  pływanie – 70 tys. zł, lekka atletyka – 14 tys. zł, pływanie – Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej i Wytrzymałości – 2 tys. 700 zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy Michalin w Józefowie: organizacja zajęć sportowych – 8 tys. zł, organizacja zajęć z piłki nożnej – 2 tys. zł.
 • Fundacja Artus z siedzibą w Józefowie – „Tańcząc w ciemnościach” – 2 tys. 440 zł.
 • Miejski Ludowy Klub Sportowy Józefovia – szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej – 160 tys. zł
  UKS Żagle: Otwarty Turniej Szachowy– 1 tys. zł, Festiwal tańca – 2 tys. zł.
 • Polski Związek Wędkarski – wędkarstwo i rozpowszechnianie sportu wędkarskiego – 5 tys. zł.
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie – ratownictwo i ochrona ludności – 10 tys. zł.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.