Wyremontują seniorom dom

DALI RADĘ BEZ UNIJNEGO DOFINANSOWANIA.

Józefów planuje w tym roku remont zabytkowego budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 11, w którym ma powstać Dom Seniora. Miasto chciało przeprowadzić modernizację, korzystając z unijnego programu na rewitalizację. Projekt nie zakwalifikował się jednak do dofinansowania. Mimo to miasto postanowiło samo zrobić remont, ogłosiło już nawet przetarg.

SYLWIA WYSOCKA

To miał być jeden ze sztandarowych projektów rewitalizacyjnych. Chodzi o remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 polegający m.in. na zaadaptowaniu go na Dom Seniora. Miasto złożyło wniosek o unijne dofinansowanie projektu i liczyło na ponad 1 mln 400 tys. zł. Konkurencja była jednak zbyt duża, a pieniędzy do rozdysponowania było za mało. Wniosek przepadł, choć sposób oceny projektu budził wątpliwości.

– Oprotestowaliśmy ocenę dwóch kryteriów. W przypadku kryterium „odzyskiwanie zdegradowanych przestrzeni” jeden oceniający przyznał maksymalną liczbę trzech punktów, a inny nie dał ich wcale. Zarzucono nam niewykazanie, że projekt będzie realizowany na obszarach określonych w studium jako wymagające przekształceń i rekultywacji – tłumaczy skarbnik Józefowa Halina Siwek. – Podobnie było w przypadku drugiego oprotestowanego kryterium „projekty wyłonione w ramach konkursu architektonicznego”. Znów jeden oceniający przyznał maksymalną liczbę pięciu punktów, drugi dał zero, chociaż miasto przedstawiło oświadczenie o organizowaniu takiego konkursu. Zdaniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów, a później Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego się odwołaliśmy, konkurs powinien być zakończony już podczas składania wniosku. W odwołaniu wskazaliśmy jednak na niejednoznaczne kryteria, czyli rozbieżność punktacji między dwoma oceniającymi – podkreśla skarbnik.

Skargę do WSA wniesiono 1 grudnia 2017 r. 17 stycznia została ona oddalona, a 22 lutego miasto dostało uzasadnienie wyroku. Czy odwoła się wyżej? – Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego – przyznaje Siwek.

Mimo to radni podjęli decyzję o modernizacji budynku. Pod koniec lutego miasto ogłosiło przetarg na przeprowadzenie prac obejmujących modernizację, adaptację i wyposażenie budynku, by mógł pełnić funkcję Domu Seniora. Po zmianach wprowadzonych na lutowej sesji radni przeznaczyli na to 2 mln 9 tys. zł. – Ten budynek niszczeje i jego degradacja będzie postępowała. Nie zgadzam się na odkładanie prac na następne lata – mówi Urszula Zielińska, przewodnicząca komisji budżetowo-gospodarczej. – Mamy w Józefowie bardzo aktywnie działających seniorów i trzeba ich wspierać – dodaje przewodnicząca komisji przestrzegania prawa i porządku publicznego Maria Walkiewicz.

Całkowita modernizacja budynku nie zakończy się jednak w tym roku. Prace mają trwać 14 miesięcy, licząc od podpisania umowy. Modernizacja musi uwzględniać wymogi konserwatorskie, bo budynek z początku XX wieku jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Obiekt będzie przystosowany do współczesnych standardów, przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego charakteru. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym będą ograniczone do minimum. Usunięta zostanie dobudówka, a od strony południowo-zachodniej ma być przywrócona weranda. Przetarg obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym m.in. budowę siłowni zewnętrznej. Wykonawca będzie musiał zdemontować mające historyczną wartość słupki ogrodzenia, które przekaże Muzeum 2. Korpusu Polskiego w Józefowie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.