Propaganda nad Świdrem?

JÓZEFÓW: RADNI ZARZUCAJĄ GAZECIE BRAK OBIEKTYWIZMU.

Ostry konflikt w kolegium redakcyjnym samorządowego pisma „Józefów nad Świdrem” zakończył się rezygnacją jego dwóch członków – Małgorzaty Winiarczyk i Adriana Pyry. Przed odejściem radni złożyli oświadczenie, w którym zarzucili gazecie stronniczość i nieobiektywność.

SYLWIA WYSOCKA

Miesięcznik jest pismem samorządowym wydawanym przez radę miasta. Roczne wydatki na jego utrzymanie nie przekraczają 100 tys. zł. W 2017 roku budżet wyniósł 97 tys. zł, w tym 44 tys. 500 zł zostało wydane na skład, druk i opracowanie graficzne, a 52 tys. zł na umowy o dzieło dla dziennikarzy i redaktor naczelnej.

Zadaniem gazety jest informowanie mieszkańców o najważniejszych sprawach publicznych z za- kresu działania miasta oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej. W statucie zaznaczono, że musi się to odbywać poprzez zamieszczanie informacji pełnych, prawdziwych i obiektywnie przedstawianych, które powinny cechować fachowość i profesjonalizm dziennikarski. Czuwa nad tym kolegium redakcyjne, w skład którego wchodzą: przedstawiciele stałych komisji rady miasta, burmistrz lub działająca w jego imieniu wskazana osoba oraz redaktor naczelny. To ono określa linię programową pisma, kierunki informacji i publicystyki oraz ustala i zatwierdza stałe rubryki. W obecnej kadencji samorządu kolegium tworzyli: Marianna Jakubowska (przewodnicząca), Mariusz Batorski, Edyta Komińczyk, Adrian Pyra i Małgorzata Winiarczyk.

Radni alarmują

Radni Pyra i Winiarczyk postanowili w kwietniu zakończyć współpracę z kolegium. Powody podali w oświadczeniu, które zostało publicznie odczytane przez przewodniczącego rady miasta Cezarego Łukaszewskiego podczas sesji 26 kwietnia.

Oto jego fragment: „Pełni zapału mieliśmy nadzieję, że współpraca z kolegium i redaktor naczelną (Wanda Zagawa – przyp. red.) będzie przebiegała dobrze, a nasze uwagi będą omawiane i rozpatrywane w ramach naszego zespołu. Początkowo tak było, ale niestety w ostatnim czasie wszelkie założenia statutu czasopisma w naszym przekonaniu odbiegały od tego, co działo się w rzeczywistości. (…) Po pierwsze, w rzeczywistości wydawcą pisma nie jest rada tylko burmistrz Józefowa i z tego względu ostatnie zdanie co do kształtu »JnŚ« należało do burmistrza. Skutkowało to tym, że członkowie kolegium nigdy nie wiedzieli, jaki ostatecznie kształt będzie miało wydrukowane pismo. (…) Głównym celem czasopisma jest informowanie wspólnoty samorządowej o najważniejszych sprawach publicznych. Niestety, zdarzały się przypadki, że ukrywano informacje o pracach związanych z kluczowymi inwestycjami, np. przez kilka miesięcy ukrywano informacje o rozpoczęciu budowy oczyszczalni ścieków. Zamieszczane w czasopiśmie informacje powinny być pełne, prawdziwe i przedstawione w sposób obiektywny. W wielu przypadkach tak nie było – wyglądało to tak, jakby redaktor nie weryfikowała materiałów, które otrzymywała z urzędu miasta i podległych mu jednostek. Materiały te przeważnie były stronnicze i opierały się na niedopowiedzeniach. Podobnie sprawozdania z posiedzeń rady miasta – były stronnicze, cytowano w nich przeważnie radnych z komitetu rządzącego, zaś wypowiedzi pozostałych radnych często pomijano. Sprawy mieszkańców były prezentowane w czasopiśmie pod warunkiem, że były zbieżne z linią polityczną burmistrza. (…) Zgodnie ze statutem każdy z numerów musi być zatwierdzony przez kolegium redakcyjne.
W tym zakresie współpracy z redaktor nie było. Sposób prowadzenia kolegiów przez przewodniczącą kolegium redakcyjnego polegał głównie na tym, aby nie organizować posiedzeń kolegium. (…) Naszym zdaniem czasopismo »Józefów nad Świdrem« jest czasopismem stronniczym i nieobiektywnym. Apelujemy do rady miasta o podjęcie odpowiednich działań, aby temu przeciwdziałać”.

Co na to władze?

Cezary Łukaszewski przekazał pismo radnych przewodniczącej kolegium Mariannie Jakubowskiej, zaznaczając, że powinna ustosunkować się do jego treści na następnej sesji w maju. Po otrzymaniu wyjaśnień rada, która zatwierdza skład osobowy kolegium, ma zdecydować o podjęciu dalszych kroków w tej sprawie.

Poprosiliśmy władze Józefowa o odniesienie się do zarzutów stawianych przez radnych. Przewodnicząca kolegium redakcyjnego „JnŚ” Marianna Jakubowska napisała tylko: „Pismo o rezygnacji radnych zostało doręczone przewodniczącemu rady miasta tuż przed sesją i nie mieliśmy okazji go przeczytać. Czekam na ten dokument, żeby móc go poznać. Odniosę się do niego na kolejnej sesji”.

– Pismo „Józefów nad Świdrem” wydawane jest w liczbie czterech tysięcy egzemplarzy. To około tyle, ile jest w Józefowie gospodarstw domowych. Pismo ma swoje grono wiernych czytelników, którzy pozostając w stałym kontakcie z redakcją, nadają mu kształt. To oni mają największy wpływ na zawartość gazety i mam nadzieję, że to się nie zmieni – skomentował zastępca burmistrza Józefowa Marek Banaszek.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.