Prezes OKS-u na celowniku wojewody

CZY MÓGŁ STRACIĆ MANDAT PRZEZ DWA TYSIĄCE?

Czy wszystko działa zgodnie z prawem, jeśli powiatowy radny, który jest jednocześnie prezesem klubu sportowego, pozyskuje pieniądze od tego powiatu na działania organizowane przez klub? Wojewoda mazowiecki miał wątpliwości. Dlatego zwrócił się o wyjaśnienie do Rady Powiatu Otwockiego. Ta jednak nieprawidłowości się nie dopatrzyła.

SYLWIA WYSOCKA

Sprawa dotyczy przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Powiatu Otwockiego Janusza Golińskiego, który jest jednocześnie prezesem Otwockiego Klubu Sportowego.

18 kwietnia wojewoda mazowiecki zwrócił się do Rady Powiatu Otwockiego o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów naruszenia przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Chodzi o artykuł, zgodnie z którym radny powiatu nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, wykorzystując mienie powiatu, w którym uzyskał mandat. Nie może on także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu. Zapis ustawy stanowi też, że radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

Tymczasem radny Janusz Goliński, który jest także prezesem Zarządu Stowarzyszenia Otwocki Klub Sportowy „Start”, prawie rok temu (5 czerwca 2017 r.) w imieniu stowarzyszenia podpisał umowę z powiatem otwockim na realizację zadania publicznego – „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Otwockiego”. Zostało na to przyznane dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł. Ten właśnie fakt starał się wyjaśnić wojewoda.

O tym, że nie jest to złamanie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, przekonuje w obszernym uzasadnieniu do projektu stanowiska, które zostało przedstawione radzie powiatu, sekretarz powiatu Zbigniew Rak. Przyznaje on, że wspomniane 2 tys. zł stanowi mienie powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Jednak żeby działanie radnego Golińskiego naruszało przepisy ustawy, musiałoby dojść do sytuacji, w której prowadziłby on działalność gospodarczą z wykorzystywaniem mienia komunalnego powiatu lub zarządzał taką działalnością. Tymczasem w tym przypadku „mienie powiatu (otrzymana dotacja) nie było przeznaczone i wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie. Było bowiem przeznaczone i zostało wykorzystane na cel publiczny – realizację zadania publicznego: »Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Otwockiego«, zgodnie z zadaniami statutowymi stowarzyszenia, w zakresie wspierania i upowszechniania sportu” – czytamy w uzasadnieniu przygotowanego stanowiska.

Wniosek z tych wyjaśnień jest taki, że w tej sprawie nie ma przesłanek niezbędnych do wygaśnięcia mandatu radnego Golińskiego. I takie stanowisko jednogłośnie (w obecności 17 radnych) rada powiatu przyjęła na sesji 29 maja. Rada nie stwierdza w nim naruszenia przepisów ustawy o samorządzie powiatowym poprzez działanie Janusza Golińskiego, czyli łączenie mandatu radnego i funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia.

Zobaczymy, jak odniesie się do tych wyjaśnień i stanowiska wojewoda mazowiecki. A co na to sam zainteresowany? O komentarz poprosiliśmy radnego Janusza Golińskiego. – Argumentacja sekretarza Zbigniewa Raka była wystarczająca, wyjaśniła sprawę na tyle, że rada jednogłośnie się do niej ustosunkowała i to bez względu na poglądy poszczególnych radnych. Podobne zarzuty miał w przeszłości inny radny powiatu i wtedy także one się nie potwierdziły. „Sygnalistów”, którzy donoszą wojewodzie, nie brakuje. Myślę, że ta sprawa nie będzie miała żadnego dalszego ciągu,
ponieważ nie ma tu absolutnie żadnych nieprawidłowości – zapewnia Goliński.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.