300 złotych na szkolną wyprawkę

RUSZA PROGRAM RZĄDOWEGO DOFINANSOWANIA DLA UCZNIÓW.

Choć to dopiero początek wakacji, to już można myśleć o nowym roku szkolnym. Od 1 lipca rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać przez internet wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Jeśli złożysz wniosek w wakacje, dofinansowanie z rządowego programu „Dobry start” otrzymasz najpóźniej do 30 września.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Rząd przyjął program, na podstawie którego niezależnie od dochodu rodzice raz w roku otrzymają 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Szacuje się, że z takiej pomocy będzie mogło skorzystać ok. sześciu tysięcy uczniów z terenu Otwocka.

Dla kogo 300 zł?

Pieniądze przyznawane są rodzicom i opiekunom prawnym każdego ucznia do ukończenia 20 roku życia. Uczniowie niepełnosprawni uczący się w szkole będą je otrzymywać do czasu ukończenia 24 lat. Dofinansowanie nie przysługuje rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz sześciolatków ze szkolnych i przedszkolnych zerówek. Rządowy program nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i dorosłych.

Jak otrzymać wsparcie?

Aby dostać 300 zł na szkolną wyprawkę, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, jego opiekun prawny lub faktyczny, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki. Wnioski są do pobrania na stronie lub będzie można je odebrać osobiście w gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca, ale tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego: http://www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski w formie papierowej. Będą one przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które wypłacają świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o 300 zł na dziecko. W przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Co ważne, wnioski będą przyjmowane tylko do 30 listopada danego roku. Te złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Rodziny, które złożą wnioski w lipcu i w sierpniu, otrzymają pieniądze na wyprawkę szkolną nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych potem, gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania pieniędzy na wyprawkę szkolną zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. 300 zł na wyprawkę szkolną jest zwolnione od podatku. Ta kwota nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Uwaga:

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez:

 • n Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Warszawska 28, tel. 22 780 62 00.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 8-18, wtorek, środa, piątek 9-15, przerwa 12-12.30;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4, tel. 22 779 36 32.
  Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek 8-16;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3, tel. 22 789 70 54.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 9-17, pozostałe dni 8-16;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie, ul. Skłodowskiej 5/7, tel. 22 789 64 34.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 9-17, wtorek – piątek 8-16;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, tel. 22 780 46 59.
  Godziny przyjęć: poniedziałek 8-18, wtorek – piątek 8-16.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.