Zarzuty nad Świdrem

ZMIANY W REDAKCJI SAMORZĄDOWEJ GAZETY.

Rezygnacja dwojga radnych będących członkami kolegium redakcyjnego samorządowego pisma „Józefów nad Świdrem” poskutkowała zmianą personalną w jego składzie. Jednak przewodnicząca kolegium Marianna Jakubowska nie odniosła się merytorycznie do zarzutów radnych.

SYLWIA WYSOCKA

W maju na łamach „Linii” pisaliśmy o konflikcie, który podzielił członków kolegium bezpłatnego miesięcznika wydawanego przez Radę Miasta Józefowa. Adrian Pyra i Małgorzata Winiarczyk na sesji 26 kwietnia zrezygnowali z redakcyjnych obowiązków. Powody decyzji podali w obszernym piśmie, w którym sformułowali wiele zastrzeżeń zarówno co do funkcjonowania kolegium, jak i treści publikowanych w miesięczniku.

Najpoważniejsze zarzuty radnych to stronniczość i nieobiektywność: „(…) w ostatnim czasie wszelkie założenia statutu czasopisma w naszym przekonaniu odbiegały od tego, co działo się w rzeczywistości. (…) Po pierwsze, w rzeczywistości wydawcą pisma nie jest rada tylko burmistrz Józefowa i z tego względu ostatnie słowo co do kształtu »Józefowa nad Świdrem« należało do burmistrza, skutkowało to tym, że członkowie kolegium nigdy nie wiedzieli, jaki ostatecznie kształt będzie miało wydrukowane pismo. (…) Niestety, zdarzały się przypadki, że w czasopiśmie ukrywano informacje o pracach związanych z kluczowymi inwestycjami, np. przez kilka miesięcy ukrywano informacje o rozpoczęciu budowy oczyszczalni ścieków. Zamieszczane w czasopiśmie informacje powinny być pełne, prawdziwe i przedstawione w sposób obiektywny.

W wielu przypadkach tak nie było – wyglądało to tak, jakby redaktor nie weryfikowała materiałów, które otrzymywała z urzędu miasta i podległych mu jednostek. Materiały te przeważnie były stronnicze i opierały się na niedopowiedzeniach. Podobnie sprawozdania z posiedzeń rady miasta – były stronnicze, cytowano w nich przeważnie radnych z komitetu rządzącego, zaś wypowiedzi pozostałych radnych często pomijano. Sprawy mieszkańców były prezentowane w czasopiśmie pod warunkiem, że były zbieżne z linią polityczną burmistrza” – napisali radni.

Przewodnicząca kolegium redakcyjnego i jednocześnie wiceprzewodnicząca rady miasta Marianna Jakubowska zapowiedziała po sesji, na której odczytano pismo, że odniesie się do niego oficjalnie podczas kolejnego posiedzenia rady miasta. Zrobiła to na sesji 15 czerwca razem z członkami kolegium Mariuszem Batorskim i Edytą Kamieńczyk (przedstawiciel burmistrza w redakcji), unikając jednak poruszania kwestii merytorycznych. Kolegium w krótkim piśmie poinformowało jedynie, że przyjmuje do wiadomości rezygnację z funkcji przez Adriana Pyrę i Małgorzatę Winiarczyk i zapewnia, że w obecnym składzie gwarantuje wydawanie miesięcznika do końca obecnej kadencji samorządu.

Na tej samej sesji do składu kolegium redakcyjnego dołączył nowy członek – przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej i sportu Paweł Kołodziej, który sam zgłosił swoją kandydaturę. – W składzie kolegium po odejściu dwojga radnych nie było przedstawiciela naszej komisji, dlatego się zgłosiłem – tłumaczy. Rada miasta uchwałą zatwierdziła zmiany w składzie osobowym kolegium redakcyjnego.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.