Tysiące złotych na piece

JÓZEFÓW: DŁUŻSZY CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW.

Jeszcze do 31 lipca w Józefowie można składać wnioski w dodatkowym naborze na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Wymieniając stary piec, na nowy można otrzymać nawet 6 tys. zł.

SYLWIA WYSOCKA

Dofinansowanie wynika z uch- wały, którą rada miasta przyjęła w lutym. Określono w niej zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Miasto zarezerwowało na ten cel pół miliona złotych. Wnioski na 2018 rok można było składać do końca maja.

W czerwcu okazało się, że wartość podpisanych umów wynosi tylko ok. 207 tys. zł. Ponieważ regulamin dopuszcza wcześniejsze zamknięcie naboru w razie wyczerpanych środków albo wydłużenie okresu przyjmowania wniosków w przypadku niewykorzystania przeznaczonej puli pieniędzy, zdecydowano o przedłużeniu naboru do końca lipca.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki z sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. Formularze wniosków oraz szczegółowe warunki, które należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, można znaleźć na stronie internetowej http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=421783. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa.

Dotacje można otrzymać na:

  • likwidację kotła lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia na paliwo stałe i zastąpienie go przez nowy kocioł opalany paliwem gazowym albo olejem opałowym lub przez pompę ciepła (do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6 tys. zł);
  • likwidację kotła na paliwo stałe niespełniające wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia i zastąpienie go przez nowy kocioł na paliwo stałe (do 60 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż 4 tys. zł).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.