Kres reklamowej samowoli

JÓZEFÓW: UPORZĄDKUJĄ ZASADY I OKREŚLĄ WYSOKOŚĆ OPŁAT.

Miasto ma być bardziej estetyczne. Reklamy, szyldy, a nawet ogrodzenia nie będą już umieszczane gdzie popadnie. Ich wygląd i zasady lokowania wkrótce określi specjalna uchwała. Do 27 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

SYLWIA WYSOCKA

Prawie trzy lata temu weszły w życie przepisy ustawy, która daje samorządom prawo do decydowania o lokalizacji i zasadach umieszczania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. W kwietniu 2016 roku wyłoniono w przetargu firmę Gard Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna z Łodzi, która za ponad 35 tys. zł przygotowała projekt uchwały dla Józefowa. Od tamtego czasu radni z komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska pracują nad poprawkami do projektu. W tym czasie miasto przeprowadziło m.in. sondaż, w którym badało nastawienie mieszkańców do reklam i obiektów małej architektury. W czerwcu projekt wyłożono do wglądu, a w czwartek, 12 lipca odbyła się nad nim publiczna debata z udziałem jego autorek z pracowni Gard.

Potrzebny jest porządek

Uchwała reklamowa ma przede wszystkim uregulować zasady umieszczania reklam, szyldów, urzą-dzeń reklamowych oraz sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń. Wszystko po to, aby poprawić estetykę przestrzeni publicznej, umożliwić kontrolę nad procesem jej komercjalizacji, ujednolicić na terenie całego miasta zasady stawiania ogrodzeń, ale także umożliwić wprowadzenie opłaty, która będzie częścią systemu podatkowych opłat lokalnych.

Uchwała nie jest obowiązkowa. Jeśli zostanie przyjęta przez radę, zastąpi zapisy umieszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. – Ta regulacja jest jedyną, która pozwoli na rzeczywistą walkę ze zjawiskiem oklejania miasta reklamami. Dla nas największym problemem są wielkie banery wieszane chaotycznie na płotach, drzewach i gdzie tylko się da – podkreślał podczas debaty wiceburmistrz Marek Banaszek.

O skali zmian, które wprowadzi uchwała, mówiły autorki jej projektu. Gdy zapisy zaczną obowiązywać, różnica w mieście powinna być zauważalna, choć zależy to od miejsca. W Józefowie ulice, zwłaszcza przy małych rondach, są w dużym stopniu oklejone.

W uchwale jest zapis, że nie będzie można tego robić – przynajmniej przy ważniejszych rondach. Są także miejsca, w których jest kilka różnych reklam naklejonych na płocie. Tu będzie można umieścić najwyżej dwie reklamy, jedną albo nawet w ogóle. Wszystko zależy od strefy.

Miasto podzielone na strefy

Najbardziej rozbudowana część uchwały dotyczy reklam. Przewiduje się zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych w określonych miejscach, na drzewach, urządzeniach infrastruktury technicznej i drogowej, wiaduktach, kładkach, obiektach małej architektury oraz tymczasowych obiektach budowlanych. Nie będzie można wieszać ich tam, gdzie utrudniają komunikację pieszą i kołową. Przewiduje się też zakaz lokalizowania tablic i reklam wielkoformatowych oraz reklamy mobilnej, billboardów (z wyłączeniem III strefy strukturalnej) czy masztów flagowych, z wyłączeniem masztów dla flag państwowych oraz firmowych o maksymalnej wysokości 12 m. Będzie obowiązywał zakaz umieszczania reklam większych niż jedna czwarta elewacji budynku. Niedopuszczalne będą reklamy o jaskrawej kolorystyce, odbijające światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych oraz emitujące światło błyskowe lub pulsujące.

W celu uszczegółowienia zasad miasto zostanie podzielone na pięć stref: od usytuowanych w rezerwatach i obszarach cennych przyrodniczo (I strefa) po taką przy głównych ciągach komunikacyjnych (V strefa). W każdej z nich będą obowiązywać określone zasady. I tak np. w I strefie nie będzie można umieszczać żadnych reklam, w II strefie będzie taka możliwość, ale znacząco ograniczona. W strefach III, IV i V ograniczenia te stopniowo maleją.

Ile za szyld?

Umieszczanie reklam będzie odpłatne. Zgodnie z uchwałą trzeba będzie uiścić opłatę według stawki 2,50 zł a dzień oraz 20 gr za metr kwadratowy pola powierzchni tablicy lub urządzenia służących ekspozycji reklamy. Oprócz tego uchwała reguluje także m.in. zasady umieszczania szyldów oraz budowy ogrodzeń. Nie będzie można umieszczać więcej niż jednego szyldu (maksymalnie dwa metry kwadratowe) na elewacji budynku.

Wiele emocji budziły zmiany dotyczące ogrodzeń. Autorzy projektu uspokajają, że zasady będą obowiązywać przy budowie nowych ogrodzeń. Tych już istniejących nie trzeba będzie dostosowywać do wymogów uchwały. Nowe ogrodzenia nie będą mogły przekraczać dwóch metrów wysokości. Będzie też obowiązywał zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych przęseł betonowych, o jaskrawej barwie oraz umieszczania na nich elementów odblaskowych.

Uchwała przewiduje, że właściciele tablic i urządzeń reklamowych mają rok na dostosowanie się do nowych zasad. Jak zapowiedział przewodniczący komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska Mariusz Batorski, rada chce przyjąć uchwałę jeszcze w obecnej kadencji samorządu.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.