Podwyżka cen wody niezgodna z prawem

Mieszkańcy zapłacą mniej za wodę i ścieki? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uznało, że wprowadzona od stycznia br. i stosowana przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji (OPWiK) podwyżka cen jest niezgodna z prawem i wyższe taryfy już nie obowiązują.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

To już koniec batalii o niższe opłaty dla mieszkańców za odbiór ścieków i dostarczanie wody? Tę bitwę wygrała Rada Miasta Otwocka. Koalicja PiS, ChIS i radnych bezpartyjnych od początku kadencji protestowała przeciwko wprowadzeniu przez prezydenta i miejską spółkę OPWiK nowych taryf. Przewidują one znaczną podwyżkę cen za odbiór ścieków i dostarczanie wody mieszkańcom Otwocka i Karczewa oraz znaczną obniżkę cen wody i ścieków do celów użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych.

Nowe, wyższe stawki zostały wprowadzone 21 stycznia br., ale rada miasta nie wyraziła zgody na ich zatwierdzenie. Zgodnie z nowymi przepisami radni podjęli uchwałę o przekazaniu wniosku
o zatwierdzenie nowych stawek prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jak wynika z decyzji Dyrekcji Wód Polskich, prezydent tego nie zrobił, za to zatwierdził nowe stawki, które w styczniu OPWiK wprowadziło w życie.

Przewodniczący rady miasta nie złożył jednak broni i konsekwentnie dążył do unieważnienia wprowadzonych podwyżek. 23 marca wysłał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomienie w sprawie niezgodnego z przepisami obowiązującej ustawy wprowadzenia taryf za wodę i ścieki przez OPWiK.

7 maja Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wszczął w tej sprawie postępowanie. Po analizie dokumentów wezwano OPWiK do przedstawienia wyjaśnień. Nastąpiło to 13 czerwca.

Po zbadaniu sprawy dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich stwierdził, że OPWiK stosuje od 21 stycznia taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców Otwocka i Karczewa zatwierdzone przez prezydenta Otwocka, który nie był do tego uprawnionym organem. Dlatego też stosowane przez OPWiK taryfy nie zostały wprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującej ustawy. W związku z tym dyrektor orzekł, że obecne ceny nie obowiązują. 11 lipca wydał w tej sprawie decyzję, która potwierdzała zastrzeżenia zgłoszone przez przewodniczącego rady miasta. Została ona przesłana do prezydenta Otwocka, OPWiK i przewodniczącego rady miasta. Zainteresowane strony mają 14 dni od daty jej doręczenia na złożenie odwołania do prezesa Wód Polskich. Oznaczałoby to, że straciliby na tym mieszkańcy Otwocka i Karczewa. W tej sprawie wypowiedzieli się też sami otwocczanie, składając skargę skierowaną do wojewody mazowieckiego na prezydenta w związku z dokonaną w styczniu podwyżką. Podpisało się pod nią ponad 100 osób.

Zwróciliśmy się więc z pytaniem do wiceprezydenta Otwocka Piotra Stefańskiego, który jest też przewodniczącym rady nadzorczej w spółce OPWiK, z pytaniem, czy decyzja Wód Polskich będzie zaskarżona. Otrzymaliśmy odpowiedź od Pauliny Jaworek z Biura Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Otwocka (patrz poniżej). Wynika z niej, że urząd, stosując odmienną od radnych interpretację przepisów, stwierdził, że od 8 lipca wprowadzono nowe taryfy, analogiczne do tych ze stycznia (wyższe). Zwróciliśmy się do Wód Polskich z pytaniami, czy takie działanie jest zgodne z prawem i co dalej ze stawkami za wodę i ścieki dla mieszkańców Otwocka i Karczewa. Odpowiedź przedstawimy w kolejnym numerze.

Stawki będą regulowane odgórnie

Miasto Otwock otrzymało do wiadomości pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie dotyczące stwierdzenia niezgodności z prawem taryf za wodę i ścieki. Dyrektor RZGW wydał decyzję po doniesieniu złożonym przez p. Jarosława Margielskiego. Jest to kolejny donos Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka skierowany przeciwko spółce miejskiej OPWiK. Obecnie decyzja nie jest prawomocna. Spółka miejska OPWiK w ostatnim czasie skutecznie odwołała się od dwóch podobnych decyzji do organów wyższej instancji. W grudniu poprzedniego roku zmianie ulegała ustawa, która regulowała zatwierdzenie stawek. Prezydent miasta przesłał radnym propozycję zmiany stawek przygotowaną przez OPWiK. Radni na grudniowej sesji nie podjęli jednak ani uchwały zatwierdzającej stawki, ani uchwały o odmowie przyjęcia zaproponowanych stawek, jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Ponieważ prezydent miasta nie jest organem uprawnionym do zatwierdzenia stawek, wysłał on pismo informujące o tym, że rada miasta nie podjęła uchwały w sprawie ich zatwierdzenia lub braku zatwierdzenia. W związku z wejściem w życie nowej ustawy dotyczącej ustalania stawek od 8 lipca tego roku obowiązuje już nowa (lecz zawierająca te same stawki) taryfa, która będzie obowiązywała przez najbliższe trzy lata.

Natomiast taryfy, które są przedmiotem wspomnianej decyzji dyrektora RZGW, wygasły 7 lipca. Dobrze się stało, że ustawodawca uregulował formę wprowadzania stawek, bo nie będą one w przyszłości stanowiły powodu do sporu pomiędzy radnymi a prezydentem. Stawki będą regulowane odgórnie.

Paulina Jaworek, Biuro Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Otwocka

Ile zapłacą mieszkańcy?

Z JAROSŁAWEM MARGIELSKIM, przewodniczącym Rady Miasta Otwocka, rozmawia Aleksandra Czajkowska

Czy decyzja organu kontroli, czyli Wód Polskich, jest dla pana zaskoczeniem?
– Ta decyzja bardzo mnie cieszy, ale nie jestem nią zaskoczony. Złamanie przepisów, jakie nastąpiło przy wprowadzeniu podwyżek przez OPWiK i prezydenta, było dla mnie oczywiste. Sprawa nie była jednak prosta, a jej doprowadzenie do końca kosztowało naprawdę bardzo dużo pracy i wysiłku. W pomoc zaangażowała się także poseł Anita Czerwińska, za co jej dziękuję. To bardzo miłe, gdy widzi się, że nasze starania przynoszą konkretne efekty dla mieszkańców. W tym przypadku są to odczuwalne efekty finansowe.

Jakie skutki dla mieszkańców ma decyzja Wód Polskich?
– Przede wszystkim uchyla obecnie obowiązujące wyższe stawki cen wody oraz ścieków i nakazuje powrót do poprzednich stawek. Oznacza to dla mieszkańców obniżkę cen ścieków o ok. 12,5 proc. i cen wody o ok. 5,7 proc. dla wszystkich gospodarstw domowych zarówno dla osób mieszkających w blokach, jak i w domach jednorodzinnych. Przykładowo dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w Otwocku daje to średnie oszczędności w skali roku na poziomie ok. 160 zł.

Decyzja Wód Polskich jest bardzo ważna, ponieważ obecnie OPWiK ustala wysokość nowych taryf przed organem regulacyjnym, jakim są Wody Polskie. Dzięki tej decyzji nowa stawka dla mieszkańców Otwocka będzie ustalana na podstawie obowiązującego poziomu cen, czyli tych niższych. Również ceny dla ryczałtowców będą musiały zostać obniżone. Przyniesie to mieszkańcom konkretne korzyści finansowe. Dla czteroosobowej rodziny płacącej za wodę i ścieki w czasie trzech lat będzie to oszczędność wynosząca ok. 500 zł.

Czy mieszkańcy mogą liczyć na zwrot poniesionych od stycznia kosztów?
– Po uprawomocnieniu się decyzji każdy może wystąpić o zwrot kosztów na drodze cywilnej. Oczywiście mieszkańcy mogą także rozważyć złożenie pozwu zbiorowego. Uważam, że w tym przypadku finansowo powinien odpowiadać zarząd spółki, który mimo uchwały rady miasta wprowadził na siłę zatwierdzone przez prezydenta podwyżki dla gospodarstw domowych. Ale te kwestie będzie ewentualnie rozstrzygał sąd.

W ostatnim czasie nasiliły się ataki na pana. Czy może mieć to jakiś związek z podjętymi działaniami?
– Dla mnie to jest oczywiste. Gdy brakuje argumentów merytorycznych, zostają tylko oszczerstwa i pomówienia. To było do przewidzenia i jestem przekonany, że w zbliżającym się okresie jesiennych wyborów to tylko się nasili, ale mnie to naprawdę nie rusza. To jest tylko dowód, że jesteśmy na dobrej drodze, aby zmienić to miasto. Naprawdę uważam, że mieszkańcy mają swój rozum, potrafią liczyć i wyciągać wnioski.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.