Trwa śledztwo w sprawie dziury

PROKURATURA WSZCZĘŁA POSTĘPOWANIE.

Czy prezydent i wiceprezydent Otwocka dopuścili się naruszenia prawa w sprawie wielkiej dziury? Sprawdza to prokuratura.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

W czwartek, 12 lipca Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez prezydenta miasta i jego zastępcę. Chodzi o niepowiadomienie organów nadzoru budowlanego o fakcie przekroczenia przez inwestora niedokończonej galerii w centrum miasta (wielkiej dziury) nieprzekraczalnej linii zabudowy, która jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działając tym samym na szkodę interesu publicznego.

Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, trwa analizowanie materiału dowodowego. To jest kwestia dwóch, trzech miesięcy. Dopiero wtedy prokurator podejmie decyzję, w jakim charakterze będą przesłuchiwani świadkowie, w tym przedstawiciele organu wykonawczego, czyli prezydent Otwocka i jego zastępca. Postępowanie jest na razie prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś. Finału możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Jeśli postawione zarzuty się potwierdzą, grozi za to kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie wielkiej dziury złożył do prokuratury przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski.

W uzasadnieniu złożonego pisma czytamy, że “prezydent Zbigniew Szczepaniak i wiceprezydent Piotr Stefański, działający z upoważnienia prezydenta, posiadając wiedzę, że wykonany obiekt budowlany niedokończonej galerii przekracza linię zabudowy, nie zgłosili tego faktu właściwym organom, m.in. Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Zamiast powyższej czynności, prezydent przedstawił w 2015 r. radzie miasta propozycję zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wielkiej dziury. Zaproponował zmianę nieprzekraczalnej linii zabudowy w taki sposób, aby umożliwić przyszłe zalegalizowanie wykonanego obiektu budowlanego. Informacja o przekroczeniu nieprzekraczalnej linii zabudowy przez istniejące naniesienia nie została przekazana przez prezydenta również radzie miasta na etapie procedowania zmiany planu. Nie została ona uchwalona przez radnych

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl

REKLAMA

OGŁOSZENIE