Głosuj, nie losuj!

PORADNIK WYBORCZY.

Do otwarcia lokali wyborczych pozostało już kilka dni. W najbliższą niedzielę, 21 października, zdecydujemy, kto przez najbliższe pięć lat będzie naszym reprezentantem w radzie gminy, miasta, powiatu i w sejmiku. Wybierzemy też wójtów, burmistrzów i prezydenta. Warto pójść na wybory i świadomie oddać głos.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Wybory samorządowe w 2018 roku będą odbywać się na innych zasadach niż poprzednie. W większych miastach nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych. Przykładowo w Otwocku są tylko cztery okręgi, a wcześniej było ich 21 – tyle, ilu mamy radnych w radzie miasta.

Zmianą jest też wprowadzenie dwóch, a nie jednej obwodowej komisji wyborczej w każdym lokalu wyborczym, co ma usprawnić jej prace. Pierwsza komisja będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a druga zajmie się liczeniem głosów po zamknięciu lokali.

Pierwsza tura już w niedzielę, a druga 4 listopada (dotyczy ona wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydenta, których nie udało się rozstrzygnąć przy pierwszym podejściu).

Aby głos w wyborach był ważny, należy postawić znak „x” w kratce na kartach do głosowania z lewej strony przy nazwisku kandydata. Według nowych przepisów znak „x” oznacza co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki do głosowania. Wcześniej konieczne były tylko dwie linie. Nowością jest też to, że dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list, własnych adnotacji czy innych wpisów nie wpływa na jej ważność.

Trzeba też pamiętać, że mechanizm wyboru radnych zależy od wielkości gminy. W gminie liczącej do 20 tysięcy mieszkańców o wyborze na radnego decyduje liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. W gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców obowiązuje system proporcjonalnego podziału mandatów pomiędzy listy. Co to oznacza? Mandaty dzielą się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów z danej listy. Obowiązuje ustawowy próg wyborczy. W podziale mandatów uczestniczą bowiem tylko listy komitetów wyborczych, na które oddano co najmniej 5 proc. ważnych głosów w skali gminy.

Podział mandatów polega na tym, że liczba głosów oddanych na każdą listę dzielona jest kolejno przez 1, 2, 3, 4 i w razie potrzeby dalsze liczby. Spośród wyników wybierana jest taka liczba największych wartości, która odpowiada liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym. Po ustaleniu liczby mandatów zdobytych przez poszczególne komitety dokonywane jest ich obsadzenie przez poszczególnych kandydatów. Liczy się tu liczba uzyskanych przez nich głosów. Kolejność wpisania i numer na liście nie ma znaczenia (źródło: Fundacja Batorego).

Cisza wyborcza obowiązuje w dniu, gdy głosujemy, czyli w tym przypadku 21 października do godz. 21, oraz na 24 godziny przed tym dniem. Jest ona objęta szczególną ochroną prawną. W tym czasie zabronione jest: rozpowszechnianie materiałów wyborczych, zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Gdzie będziemy głosować?

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w Otwocku:

 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Poniatowskiego 47/49,
 • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Andriollego 76,
 • Otwocki Klub Sportowy, ul. Sportowa 1 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Biuro OSM, ul. Andriollego 54 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Szkolna 31,
 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Karczewska 14/16 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Osiedlowy Klub „Batory”, ul. Batorego 34,
 • Stacja Pomp OPWiK, ul. Batorego 2 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Ambasadorska 1 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Konopnickiej, ul. Majowa 17/19 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Przedszkole nr 18, ul. Komunardów 4 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Słowackiego 66
 • Krajowa Szkoła Skarbowości, ul. Kolorowa 13
 • Osiedlowy Klub „Smok”ul. Warszawska 11/13,
 • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościuszki 28 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Liceum Ogólnokształcące nr III, ul. Słowackiego 4/10 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, ul. Konopnickiej 3 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Przedszkole nr 10, ul. Kochanowskiego 6,
 • Przedszkole nr 6, ul. Kubusia Puchatka 28,
 • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Majowa 267 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Żeromskiego 235 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych),
 • Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Gabriela Narutowicza 275,
 • Klub Osiedlowy OSM „GROTA”, osiedle Ługi, ul. Grota-Roweckiego 2,
 • Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.

Kalendarz wyborczy

 • 19 października o godz. 24 – zakończenie kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej.
 • 20 października – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.
 • 21 października w godz. 7-21 – głosowanie.
 • 30 dni po dniu wyborów – do pełnomocników wyborczych należy usunięcie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia agitacji.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.