(Po)rady seniorów

DOŚWIADCZENI MIESZKAŃCY POMOGĄ RADNYM.

Jeśli masz 60 lat lub więcej i jesteś mieszkańcem Otwocka, możesz zgłosić się do Miejskiej Rady Seniorów, która będzie doradzać władzom miasta i konsultować z nimi zwłaszcza sprawy dotyczące osób starszych.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Z wnioskiem o powołanie rady seniorów w Otwocku wystąpiły: Rada OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) powiatu otwockiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z „Solidarnością” w Otwocku, Uniwersytet III Wieku w Otwocku oraz Związek Zawodowy MCCHPiG w Otwocku. Wszystko po to, aby aktywizować osoby starsze do pracy na rzecz miasta i dać mi możliwość wpływania na działania prezydenta i rady miasta poprzez wyrażanie swoich opinii i stanowisk w sprawach, które ich dotyczą. Chodzi też o to, żeby bardziej zwrócić uwagę władz miasta na potrzeby i oczekiwania otwockich seniorów.

Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej statutu została podjęta przez radnych na sesji 27 września. Służby prawne wojewody dopatrzyły się w niej pewnych nieścisłości i na najbliższej sesji zostaną wprowadzone drobne poprawki. Dopiero potem uchwała nabierze mocy prawnej (po upływie 14 dni od opublikowania jej w dzienniku urzędowym).

Kandydatami na członka rady mogą być osoby, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają na terenie Otwocka oraz będą obecne na zebraniu zwołanym przez prezydenta. Wtedy też nastąpi wybór członków rady seniorów, której kadencja będzie trwać pięć lat. Kandydatów mogą też zgłaszać organizacje, stowarzyszenia, zarządy związków zawodowych, kluby seniorów oraz inne jednostki działające na terenie Otwocka, które zrzeszają seniorów.

Członkowie rady seniorów pełnią swoje funkcje społecznie. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są jawne. Podczas pierwszych obrad spośród członków rady seniorów zostaną wybrani jej przewodniczący oraz wiceprzewodniczący. Obsługę organizacyjno-techniczną pracy rady seniorów zapewnia prezydent Otwocka.

To będzie pierwsza taka Miejska Rada Seniorów w powiecie, choć ustawodawca od listopada 2013 roku zachęca gminy do podejmowania działań w kierunku powoływania takich rad. Dzięki temu interesy osób starszych w Otwocku będą lepiej reprezentowane, a członkowie rady seniorów będą mieli możliwość opiniowania wdrażanych przez miasto planów i wzięcia udziału w procesie podejmowania przez władze miasta decyzji.

Obszary działania rady seniorów:

  • integracja i wspieranie środowisk osób starszych oraz reprezentowanie ich zbiorowych interesów na zewnątrz,
  • wspieranie aktywności osób starszych,
  • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  • zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,
  • zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury.

Planowane szkolenia dla rady seniorów:

  • komunikacja i współpraca z lokalną społecznością,
  • finansowanie projektów społecznych,
  • spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin dotyczące np. funkcjonowania samorządów, polityki społecznej, diagnozy potrzeb, kompetencji ciał doradczych. Konieczne szkolenia oraz spotkania partnerstw z różnych części Polski „Targowiska Wiedzy”.
  • Projekt ZOOM na Rady Seniorów realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.