Mieszkańcy płacą za błędne decyzje

PREZES WÓD POLSKICH STWIERDZA: MIESZKAŃCY PŁACĄ ZA BŁĘDNE DECYZJE.

Prezydent miasta i szef miejscowych wodociągów podjęli wadliwe decyzje co do inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków. Teraz próbują zrzucić za to odpowiedzialność na mieszkańców, podnosząc ceny za wodę i ścieki – twierdzi prezes Wód Polskich Przemysław Deca. Zapowiada również ponowne wszczęcie postępowania – tym razem z urzędu – w sprawie unieważnienia obowiązujących taryf.

ARTUR KUBAJEK

Batalia o niższe opłaty za wodę i ścieki trwa od 2015 roku. Rada Miasta Otwocka (koalicja PiS, ChIS i radnych bezpartyjnych) kilkakrotnie w trakcie mijającej kadencji protestowała przeciwko wprowadzeniu przez prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka i miejską spółkę OPWiK nowych taryf. Przewidywały one znaczną podwyżkę cen za odbiór ścieków i dostarczanie wody mieszkańcom Otwocka i Karczewa oraz znaczną obniżkę cen wody i ścieków do celów użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych.

Ostatecznie nowe, wyższe stawki (wzrost średnio o 4 proc. za wodę i 11 proc. za ścieki) zostały wprowadzone 21 stycznia br., na co rada miasta nie wyraziła zgody. Zgodnie z nowymi przepisami radni podjęli uchwałę o przekazaniu wniosku o zatwierdzenie nowych stawek prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jednak prezydent tego nie zrobił, za to zatwierdził nowe stawki, które w styczniu OPWiK wprowadziło w życie. W marcu przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski skierował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomienie w sprawie niezgodnego z przepisami wprowadzenia taryf za wodę i ścieki. W maju Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wszczął w tej sprawie postępowanie. Po zbadaniu sprawy dyrektor RZGW w lipcu wydał decyzję, w której orzekł, że prezydent Otwocka nie jest organem uprawnionym do wprowadzenia nowych taryf, a co za tym idzie, nie mogą one obowiązywać. Od tego pismo OPWiK odwołało się do prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który po rozpatrzeniu sprawy, 22 października uchylił tę decyzję w całości i umorzył postępowanie. Wskazał przy tym, że od początku ta decyzja była prawnie wadliwa. W uzasadnieniu do niej czytamy m.in., że według obowiązujących przepisów przewodniczący rady miasta nie jest stroną postępowania, a co za tym idzie, nie mogło ono zostać wszczęte na jego wniosek (ewentualnie tylko z urzędu).

Wszytko wskazuje na to, że ta decyzja nie kończy batalii o niższe taryfy. W piątek, 26 października, w Otwocku w tej sprawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Jak stwierdził prezes Wód Polskich Przemysław Deca, w sprawie rozbudowy miejskiej oczyszczalni przyjęto wiele błędnych założeń.

– Prezydent miasta i szef miejscowych wodociągów podjęli wadliwe decyzje co do inwestycji. Są one przewymiarowane, za duże jak na taką liczbę mieszkańców. Teraz próbują oni zrzucić za to odpowiedzialność na mieszkańców, podnosząc ceny za wodę i ścieki. Te decyzje były podejmowane bezprawnie, bez zatwierdzenia przez radę miasta – podkreśla prezes Deca. Co więcej. Według szefa Wód Polskich ceny ścieków mogą jeszcze bardziej wzrosnąć ze względu na plany odłączenia się Józefowa i Karczewa od oczyszczalni w Otwocku.
– Józefów już kończy budowę własnej oczyszczalni ścieków, a Karczew planuje jej budowę – mówi Deca.

Jak poinformowano podczas konferencji, w czwartek, 25 października, prezes Wód Polskich zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o szczegółowe zbadanie decyzji urzędującego prezydenta Otwocka w sprawie taryf. – Po analizach prawnych doszliśmy do wniosku, że sprawa nadaje się również do prokuratury. Na pewno zgłosimy ją prokuraturze. Będziemy walczyć z tym patologicznym stanem – zapowiada Przemysław Deca.

Prezes Wód Polskich odniósł się również do oświadczenia, jakie dzień wcześniej wpłynęło od OPWiK do naszej redakcji (patrz – ramka).

– Postępowanie zostało wszczęte na wniosek przewodniczącego rady miasta, który nie jest stroną, dlatego je umorzyłem. Ale to nie znaczy, że zgadzamy się z argumentacją merytoryczną pana prezydenta i OPWiK. Postępowanie będzie ponownie wszczęte – zapowiada prezes Deca. – Wszelkie postępowania, w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, miasto przegrało. To my mamy rację i będziemy z pełną determinacją walczyć o dobro mieszkańców – podkreśla szef Wód Polskich.

– Bardzo się cieszę, że w tej sprawie będzie wszczęte postępowanie z urzędu. To daje nadzieję mieszkańcom Otwocka, że podwyżki wprowadzone w styczniu będą uchylone. Chodzi o to, aby nie dopuścić do podwyższenia cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych, czyli zwykłych mieszkańców Otwocka. Bo to oni ponoszą konsekwencje dotychczasowej polityki prowadzonej przez spółkę OPWiK i prezydenta Otwocka – mówił podczas konferencji przewodniczący Jarosław Margielski.

Stanowisko OPWiK w sprawie decyzji prezesa Wód Polskich

  • Decyzje Zarządu OPWiK Sp. z o. o. zgodne z prawem! Zarzuty Jarosława Margielskiego przewodniczącego Rady Miasta Otwocka dotyczące niezgodnego z prawem wprowadzenia i stosowania od 21 stycznia br. taryf za dostawę wody i odbiór ścieków przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji okazały się całkowicie bezpodstawne. Decyzja wydana 11 lipca przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, uwzględniająca doniesienie przewodniczącego rady o wszczęcie postępowania wobec prezydenta Otwocka i spółki, została uznana za bezprawną. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozpatrując odwołanie OPWiK, uchylił ją w całości 22 października i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji. Badając zaskarżone orzeczenie pod kątem legalności, Prezes PGW Wody Polskie stwierdził, że od początku decyzja ta było wadliwa. Przewodniczący Rady Miasta Otwocka przekroczył zakres swoich uprawnień, wnioskując o wszczęcie postępowania dotyczącego niezgodnego z prawem wprowadzenia i stosowania przez OPWiK od 21 stycznia br. taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. Uwzględnienie tego wniosku przez Dyrektora RZGW było całkowicie pozbawione podstawy prawnej. Organ regulacyjny nie posiada kompetencji w zakresie oceny, czy uchwalone przez spółkę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Otwocka i Karczewa, są zgodne z prawem. Prezes PGW Wody Polskie wadliwą decyzję uchylił w całości i umorzył postępowanie. Mieczysław Kostyra, Prezes Zarządu OPWiK

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.