Rusz głową, kasa czeka

PRZED NAMI CZWARTA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Mieszkańcy Otwocka będą mogli po raz czwarty zdecydować, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu miasta. Tym razem na pomysły i propozycje otwocczan, które zostaną zrealizowane w 2019 roku w ramach budżetu obywatelskiego, czeka aż 1 mln 660 tys. zł.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Nieco spóźniony w stosunku do poprzednich latach, ale już jest. W piątek, 26 października rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje zadań i projektów już od 26 listopada. Samo głosowanie, które pozwoli wyłonić zwycięzców, odbędzie się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku (szczegółowy harmonogram: patrz ramka).

Idea budżetu obywatelskiego się nie zmienia, za to rada miasta zdecydowała o zwiększeniu puli pieniędzy na ten cel o 110 tys. zł w porównaniu z poprzednią edycją. I tak mamy kwotę 1 mln 660 tys. zł. Zwiększono też progi kwotowe zgłaszanych projektów (patrz ramka), co doprowadziło, że koszt najdroższego zadania nie może przekroczyć 600 tys. zł, a nie 500 tys. zł jak poprzednio. Radni zobowiązali też prezydenta do przedstawienia do końca danego roku sprawozdania z wykonania oraz realizacji prac i zadań zapisanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Zasady: Mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Na projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, będzie można głosować. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznaczone zostaną do realizacji – wpisując je do budżetu miasta na 2019 rok. Propozycje projektu w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat i który zbierze podpisy co najmniej 30 osób.

W głosowaniu nad wyborem projektów może wziąć udział każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 lat. Głosować będzie można poprzez aplikację na stronie budżetu lub oddając głos na karcie papierowej w wyznaczonych do tego miejscach. Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu wraz z listą osób popierających projekt jest dostępny na stronie internetowej urzędu miasta http://www.otwock.pl a także w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka (pokój 1 budynek B). Wypełnione formularze wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie określonym w harmonogramie w formie: papierowej w urzędzie miasta w wydziale organizacyjnym lub przesyłając formularz na adres urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski” (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia do urzędu), w formie formularza elektronicznego przez stronę internetową budżetu obywatelskiego (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie http://www.budzetobywatelski.otwock.pl w terminie zgłaszania projektów.

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2019

 • Od 26 listopada do 10 grudnia – zgłaszanie projektów.
 • Od 26 listopada do 31 grudnia – weryfikacja zgłoszonych projektów.
 • Do 9 stycznia 2019 r – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury.
 • Od 10 do 14 stycznia 2019 r. – składanie odwołań od oceny merytorycznej.
 • Do 23 stycznia 2019 r. – rozpatrywanie złożonych odwołań.
 • Do 25 stycznia 2019 r. – opublikowanie listy projektów zatwierdzonych do głosowania.
 • Od 28 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. – głosowanie mieszkańców.
 • Do 28 lutego 2019 r. – ogłoszenie listy rankingowej projektów.

Jakie kryteria musi spełnić projekt?

 • musi obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem, które stanowią zadania własne gminy, określone w ustawie o samorządzie gminnym,
 • musi być ogólnodostępny, to znaczy, że z efektu realizacji zadania mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Otwocka, przy czym korzystanie z nich nie może być płatne,
 • jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego,
 • projekt inwestycyjny musi być zlokalizowany na nieruchomościach będących własnością miasta i nieobciążonych na rzecz osób trzecich,
 • do projektu nieinwestycyjnego (np. edukacyjnego, sportowego) zlokalizowanego na terenie niebędącym własnością miasta należy dołączyć zgodę dysponenta terenu,
 • wymagany budżet całkowity na realizację nie przekracza kwoty 600 tys. zł,
 • jest skierowany do ogółu mieszkańców lub różnych grup odbiorców (np. dzieci, młodzież, kobiety, seniorzy itp.),
 • po realizacji nie generuje kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, a w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • nie zakłada realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,
 • nie koliduje z projektami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez miasto.

Pięć progów kwotowych:

 • 600 tys. zł, 300 tys. zł, 150 tys. zł, 50 tys. zł, 20 tys. zł.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.