PSL straciło władzę w powiecie

STAROSTA Z JÓZEFOWA, ZASTĘPCA Z OTWOCKA.

To jest rewolucja! W zarządzie powiatu nie znaleźli się przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po raz pierwszy funkcję starosty i wicestarosty będą pełnić osoby spoza rady powiatu. Głosami komitetów PiS i Nasz Wspólny Dom starostą został Cezary Łukaszewski z Józefowa, a wicestarostą – Krzysztof Kłósek z Otwocka.

SYLWIA WYSOCKA

Pierwsza sesja Rady Powiatu Otwockiego przyniosła duże, a według niektórych nawet rewolucyjne zmiany. Rozpoczęła się od ślubowania 22 radnych (zabrakło Dariusza Kołodziejczyka). Następnie odbyły się głosowania na przewodniczącego rady i jego dwóch zastępców.

Koniec „politycznych układanek”

Do pełnienia funkcji przewodniczącego zgłoszono Piotra Mateusza Kudlickiego. Na wiceprzewodniczą-cych zaproponowano Grażynę Kilbach i Grażynę Olszewską. Wszy-
stkie kandydatury otrzymały większość głosów.

Stanisław Kruszewski zgłosił na starostę swojego wieloletniego współpracownika Cezarego Łukaszewskiego, który ostatnio był przewodniczącym Rady Miasta Józefowa. – Posiada on umiejętność kompromisowego podejścia do rozwiązywania problemów. Jest gwarantem współpracy wszystkich zainteresowanych pozytywnymi zmianami, których oczekują mieszkańcy powiatu – rekomendował kandydata radny Kruszewski.

Nie obyło się jednak bez zgrzytów. Były przewodniczący rady powiatu Dariusz Grajda domagał się, by kandydat na starostę przedstawił się oraz podzielił swoją wizją kierowania powiatem. Przygotowany na taką okoliczność Łukaszewski odczytał oświadczenie, w którym zadeklarował m.in.: „Chciałbym pokazać, że przy oszczędnym gospodarowaniu wciąż niewystarczającymi finansami można osiągnąć więcej. Oszczędności zacząłbym od urzędu starostwa. Widzę pewne możliwości w reorganizacji pracy wydziałów i jednostek podległych, ale chciałbym wprowadzić też precedens na skalę kraju – zaproponować zarząd powiatu, który będzie miał niepłatnych członków. Na etacie byliby tylko starosta i wicestarosta. Oszczędności zaczęlibyśmy od siebie (…) Chciałbym, aby powiat jako jednostka samorządowa stał się koordynatorem działań poszczególnych samorządów na wielu wspólnych płaszczyznach. Zawsze w ten sposób rozumiałem jego rolę i ideę, ale od 20 lat nie doczekałem się tego. Powiat ma pomagać, a nie przeszkadzać, a w przeszłości słyszałem, że tak się dzieje. (…) Sprawy mają być załatwiane bez zbędnej zwłoki, niepotrzebnych utrudnień. Chciałbym szybko rozstawać się z osobami, które tego nie czują i nie rozumieją. Nie chciałbym również, aby stanowiska w instytucjach powiatowych były lądowiskiem dla desantów rodzinno-przyjacielskich. Naszą największą bolączką i przyczyną zapaści finansowej jest szpital powiatowy – w tym zakresie dokonamy zmian systemowych. Połączymy siły, by mieszkańcy przestali się bać korzystać z Powiatowego Centrum Zdrowia” – mówił kandydat na starostę. I zapewnił o dodatkowym wsparciu dla oświaty, pomocy społecznej oraz o racjonalizacji wydatków w zakresie inwestycji.

– Moim zdaniem czas układanek politycznych już minął. Chciałbym prosić, żebyśmy wspólnie, zarząd i 23 radnych, zmierzali do tego, aby w powiecie otwockim nastąpiła odnowa – apelował Łukaszewski.

Te deklaracje nie wystarczyły Grajdzie, który domagał się możliwości zadawania pytań. Ponieważ zmieniłoby to porządek obrad, jego wniosek poddano pod głosowanie. Większość radnych opowiedziała się przeciwko, więc nie było możliwości zadawania pytań. Mimo wyraźnego sceptycyzmu wobec kandydatury obóz radnych PSL-PO nie próbował nawet zgłosić kontrkandydata, pozostając przy wyrażeniu sprzeciwu. Stosunkiem głosów 14 za do ośmiu przeciw w tajnym głosowaniu starostą, po raz pierwszy w historii powiatu otwockiego, została osoba spoza grona powiatowych radnych.

Wicestarosta młody, ale doświadczony

Starosta Łukaszewski na swojego zastępcę zaproponował Krzysztofa Kłóska, który także jest spoza rady powiatu.

– To doświadczony samorządowiec. Jako radny zajmował się kontrolą wydatków budżetu Otwocka, doprowadzając do znacznego obniżenia kosztów miejskich inwestycji, a także racjonalizacją bieżących wydatków. Odegrał wielką rolę w działalności proekologicznej i ochronie środowiska, kontrolował składowanie i przetwarzanie odpadów, blokował nieuprawnioną rozbudowę otwockiej oczyszczalni ścieków, uniemożliwił budowę spalarni odpadów na Kresach. Dbał o sprawy społeczne, doprowadził do powołania Rady Pożytku Publicznego, blokował podwyżki taryf wodno-kanalizacyjnych, współtworzył uchwałę Rodzina N+, ma tytuł Samorządowca przyjaznego rodzinie – rekomendował kandydaturę Kłóska nowy starosta. Kandydat otrzymał 13 głosów za i dziewięć przeciw. To wystarczyło, by młody samorządowiec został wicestarostą.

Starosta Łukaszewski zgłosił także kandydatury członków zarządu powiatu: Grzegorza Michalczyka, Krzysztofa Olszewskiego i Stanisława Kruszewskiego. W tajnym głosowaniu przeciwko głosowało dziewięciu radnych (tylko radny Grzegorz Michalczyk miał ośmiu przeciwników). W wyniku tych wyborów ewidentnie uwidocznił się podział na koalicję rządzącą (radni PiS, komitetu Nasz Wspólny Dom i radna komitetu Twoja Wspólnota Samorządowa) oraz opozycję PSL-PO.

Zarząd Powiatu Otwockiego:

 • Cezary Łukaszewski, starosta
  Od 1988 roku mieszka w Józefowie. Ma 62 lata. Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania oświatą, studiów terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, podyplomowych studiów na kierunku socjoterapia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Przez dwie i pół dekady jako dyrektor kierował Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. Był przewodniczącym Rady Miasta Józefowa IV, V i zakończonej właśnie VII kadencji. W tegorocznych wyborach samorządowych nie brał udziału, w 2014 roku startował z komitetu Dla Miasta i zdobył 187 głosów. W przeszłości związany z PiS, w 2009 roku sygnatariusz pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zbadania zgodności statutu tej partii z konstytucją.
 • Krzysztof Kłósek, wicestarosta
  Otwocczanin, 28 lat. Studiował w Warszawskiej Szkole Filmowej i w Warsaw Film School oraz inżynierię środowiska na Politechnice Warszawskiej. Ma doświadczenie dziennikarskie (m.in. stanowił trzon telewizji internetowej Pixel.TV), kierownicze (był zastępcą dyrektora w Warszawskiej Szkole Filmowej, prowadził firmę z branży multimediów i PR ) i samorządowe. W latach 2014-2018 otwocki radny (przewodniczący komisji: kultury, sportu i turystyki; rewizyjnej; inwentaryzacyjnej), teraz ponownie wybrany do Rady Miasta Otwocka.
 • Stanisław Kruszewski, członek zarządu
  Od 1964 roku mieszka w Józefowie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, z zawodu inżynier mechanik. Pracował w biurze projektowym, był prywatnym przedsiębiorcą, a także przewodniczącym komitetu gazowego w Józefowie. Miejski radny II i III kadencji (1994-2002). W latach 1995-1998 był zastępcą burmistrza odpowiedzialnym za pion techniczno-inwestycyjny. Od 1998 do 2018 roku burmistrz Józefowa. Działał w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów, zasiadał w mazowieckim zarządzie wojewódzkim tej partii. W wyborach samorządowych do rady powiatu wybrany z komitetu Nasz Wspólny Dom.
 • Grzegorz Michalczyk, członek zarządu
  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Akademii Podlaskiej Wydziału Zarządzania w Siedlcach. Nauczyciel dyplomowany, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem, doświadczony samorządowiec – sprawował mandat radnego gminy Kołbiel, następnie był w Radzie Powiatu Otwockiego (2006-2010), w kadencji 2010-2014 członek zarządu powiatu. W 2014 roku został ponownie wybrany (zdobył największą w swoim Komitecie Wyborczym KWW Nasz Wspólny Dom liczbę głosów) do rady powiatu. W ostatnich wyborach wybrany do rady powiatu z komitetu Nasz Wspólny Dom.
 • Krzysztof Olszewski, członek zarządu
  Mieszka w Pogorzeli, od 23 lat pracownik Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, wybrany z listy PiS.

PREZYDIUM RADY POWIATU:

 • Piotr Mateusz Kudlicki, przewodniczący
  Pracownik administracji publicznej, wieloletni samorządowiec, od 1998 roku radny w Otwocku, w kadencji 2010-2014 był przewodniczącym rady miasta. W poprzedniej kadencji radny powiatu otwockiego, obecnie wybrany do rady powiatu z komitetu PiS.
 • n Grażyna Kilbach, wiceprzewodnicząca
  Muzyk, nauczyciel muzyki z wieloletnim doświadczeniem, z zamiłowania choreograf. Ekspert MEN ds. nowej podstawy programowej. Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki. Współautorka nowych podręczników szkolnych. W jesiennych wyborach do Rady Powiatu Otwockiego startowała z listy KW Nasz Wspólny Dom.
 • Grażyna Olszewska, wiceprzewodnicząca
  Dyplomowany nauczyciel geografii, pracuje w Szkole Podstawowej w Karczewie oraz w liceum. Ma doświadczenie samorządowe.W latach 2002-2006 była radną w Karczewie, w poprzedniej kadencji (2014-18) – w powiecie otwockim. Teraz powtórzyła ten sukces, kandydując z listy KWW Twoja Wspólnota Samorządowa.

Komentarze:

 • Cezary Łukaszewski, starosta
  n Rewolucyjna zmiana, którą zamierzam wprowadzić, to brak płatnego zarządu powiatu oprócz starosty i wicestarosty. Razem z wicestarostą będziemy odpowiadali za wszystko, ponieważ pozostali członkowie zarządu będą pełnić funkcję doradczą. Wkrótce ustalimy podział kompetencji między nami. Nie zamierzam wprowadzać rewolucji kadrowych. Na pierwszym spotkaniu uspokoiłem pracowników starostwa, że nie po to przyszła „nowa miotła”, żeby ich wymieść, tylko ukierunkować działalność na przyszłość. Chcę, aby wszystkie gminy partycypowały w „powiatowym torcie”. Mam na myśli zarówno przywileje, jak i obowiązki. Chciałbym wszystko tak poustawiać, żeby włodarze gmin powiatu mieli znaczący wpływ na to, co dzieje się w powiecie, bo powiat działa dla mniejszych samorządów, a nie dla siebie.
 • Krzysztof Kłósek, wicestarosta
  Na początku urzędowania chcę zająć się zorganizowaniem pracy w starostwie. Jak zdążyłem się zorientować, brakuje instrukcji kancelaryjnej dotyczącej przepływu dokumentacji oraz istnieje pilna potrzeba wskazania osób odpowiedzialnych za opracowywanie i parafowanie stosownych dokumentów. Przez brak uporządkowania takich kwestii bieżąca praca w części obciąża starostę i trudno jest mu zająć się naprawdę poważnymi problemami powiatu. Trzeba uporządkować takie kwestie, jak: obsługa klienta, upoważnienia i pełnomocnictwa, liczba zatrudnionych w wydziałach, zakresy obowiązków. Gdy uporządkujemy struktury urzędu powiatu,
  kadra zarządzająca będzie miała więcej czasu na rozwiązywanie poważnych problemów. Osobiście pragnę zająć się głównie sprawami dotyczącymi porządku na drogach (ZDP), ochrony środowiska, urbanistyki i nadzoru budowlanego – to o te zmiany wnioskują mieszkańcy i tu widzimy największe zaniedbania. Niestety, już po kilku dniach widzę braki kadrowe oraz złe rozwiązania lokalowe, które utrudniają pracownikom zachowanie porządku pracy i właściwy sposób funkcjonowania wydziałów czy obsługi mieszkańców.
 • Mirosław Pszonka, były starosta
  Tak jak powiedział podczas sesji nowy starosta, trzeba dać mu czas, żeby mógł dokładnie zapoznać się z sytuacją i realizować swoje „cudowne” pomysły. Może nie jesteśmy tak skrupulatni, by nowemu zarządowi dawać na to sto dni, bo ktoś mógłby powiedzieć, że to za mało czasu, żeby wszystko dogłębnie poznać, ale jestem ciekaw, co będzie dalej. Tym bardziej że trzeba już przygotowywać uchwałę budżetową. Usłyszałem podczas sesji, że należy dofinansować oświatę – cóż, czekamy na jej dofinansowanie ponad to, co my zaproponowaliśmy. Czekamy także na zapowiadaną poprawę: w starostwie, na drogach, w szpitalu. Bardzo się cieszę, że te sfery doczekają się poprawy. Czy będę patrzył krytycznym okiem? Na pewno najpierw przyjrzę się nowym propozycjom, dopiero później zajmę stanowisko w sprawie konkretnych rozwiązań.
 • Dariusz Grajda, były przewodniczący rady powiatu
  Mieliśmy bardzo dużo pytań, chcieliśmy poznać szczegóły zapowiadanych reorganizacji i zmian, m.in. chciałem dowiedzieć się, czy nowy zarząd będzie popierać wspieranie budowy kompleksu sportowego na bazie OKS-u,co uważam za bardzo istotną kwestię. Niestety, kwestie związane z zapowiedziami zmian, odnowy, przebudowy,poprawy jakości nie zostały rozwinięte na sesji, bo radni, którzy posiadają większość, zagłosowali przeciwko zadawaniu pytań. PSL rządziło albo współrządziło w powiecie od 2002 roku. Wybudowaliśmy historyczny most, poprawiliśmy infrastrukturę drogową, zadbaliśmy o wyremontowanie szpitala, wyznaczyliśmy pewne kierunki i zobaczymy, czy teraz sytuacja się poprawi – jak zapowiada nowy starosta w bardzo ogólnych słowach. Inaczej patrzy się na sprawy powiatu z perspektywy rządzenia czy współrządzenia, a inaczej z perspektywy opozycji. Nie mówimy, że będziemy teraz jakąś „betonową” opozycją, ale na pewno zwrócimy uwagę, aby nie zostało zniszczone to, co do tej pory udało się zbudować. Bo jeśli coś potrzebuje naprawy, lepiej to ulepszać na drodze ewolucji, niż burzyć poprzez rewolucję.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.