Umowy znajdziesz w rejestrze

WKRÓTCE SPRAWDZISZ KTO, ZA CO I ILE

Jeszcze w grudniu może powstać Centralny Rejestr Umów, w którym będą umieszczane wszystkie umowy zawierane przez starostwo powiatowe i podległe mu jednostki. – Chcemy, aby ta sfera była przejrzysta i dostępna dla każdego mieszkańca – mówi wicestarosta Krzysztof Kłósek.

SYLWIA WYSOCKA

Jedną z pierwszych decyzji nowego Zarządu Powiatu Otwockiego jest utworzenie Centralnego Rejestru Umów (CRU). Znajdą się w nim informacje o umowach zawieranych przez jednostki organizacyjne i powiatowe osoby prawne, czyli umowy o dzieło, umowy-zlecenia i wszelkie inne (np. umowy na roboty budowlane, na świadczenie usług itp.).
Rejestr będzie prowadzić wydział ds. organizacyjnych starostwa. Zostanie on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajdziemy tam m.in. informację o przedmiocie umowy, jej rodzaju i zakresie, nazwę podmiotu, z którym zawarto umowę, oraz jej wartość. Informacje będą aktualizowane w cyklu miesięcznym. Wpisane zostaną umowy zawarte od początku 2018 roku.

– Centralny Rejestr Umów powiatu tworzony jest na wzór tego, który istnieje w Otwocku i pokazuje, co się dzieje w mieście – mówi w rozmowie z „Linią” wicestarosta Krzysztof Kłósek. – Powiatowy rejestr będzie pełniejszy, ponieważ będzie zawierał informacje ze wszystkich jednostek organizacyjnych. Dzięki CRU mieszkańcy zyskają możliwość kontrolowania, jak wydawane są pieniądze z ich podatków. Sprawdzą, czy pieniądze zasadnie są przeznaczane na pewne umowy, czy też nie, i ocenią, czy poszczególne zamówienia nie były realizowane bez sensu. Rejestr pozwoli także na ocenę pracy rady, zarządu powiatu oraz poziomu kontroli, jaki następuje przy wydawaniu pieniędzy – tłumaczy wicestarosta.

Rejestr zostanie uruchomiony prawdopodobnie już w grudniu, ale zależy to od tego, jak szybko uporają się z nim jednostki podległe starostwu. Samo starostwo jest właściwie gotowe do upublicznienia umów zawieranych w mijającym roku.

– Chcemy zamieścić w rejestrze umowy od początku 2018 roku – przyznaje wicestarosta Kłósek. – Nie chodzi przy tym o rozliczenie tego, co było, bo musimy skupić się na bieżącym działaniu. Tym bardziej, że z trwającego przeglądu poszczególnych wydziałów wynika że spraw do uporządkowania i usprawnienia jest bardzo dużo. Kierując się ideą, by rejestr dawał obraz funkcjonowania starostwa, chcemy, żeby znalazły się w nim umowy zawierane jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. W mojej ocenie część umów jest niezrozumiała, a kwoty są zbyt wysokie. Dotyczy to zwłaszcza umów z zakresu kultury czy sportu – podkreśla wicestarosta.

I zastrzega, że kultura powinna być wspierana przez starostwo, ale nie można pozwolić sobie na rozrzutność i świadome wydawanie pieniędzy na zabawę, gdy wiadomo, że w niektórych wydziałach brakuje podstawowych narzędzi do pracy, a w innych panuje bałagan mimo starań pracowników, ponieważ nie ma gdzie trzymać dokumentów.

– W rejestrze będzie widać, które zakupy były nieprzemyślane i na wyrost. Przykładem może być wydawana przez czteroosobowy wydział kultury powiatowa gazeta „As Pik”. Jej nakład kosztuje kilka tysięcy złotych miesięcznie. Uważamy, że to czasopismo nie realizuje swoich zadań. Jeśli rada powiatu przychyli się do oceny zarządu, pismo będzie istniało tylko do końca bieżącego roku. Wspomniane oszczędności rzędu kilku tysięcy złotych w skali miesiąca będzie można przeznaczyć np. na wynagrodzenie dla nowego stanowiska pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co spowoduje skrócenie czasu oczekiwania mieszkańców na wydawanie map – podkreśla wicestarosta Kłósek.

– Centralny Rejestr Umów będzie dla nas wyzwaniem. Łatwo zabiegać o utworzenie rejestru, gdy jest się radnym, nie będąc po stronie organu wykonawczego, który czasem podejmuje trudne decyzje. Tworzymy CRU, ponieważ zależy nam na przejrzystości naszych działań, których ocenę pozostawiamy mieszkańcom – dodaje.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.