Budżet prawie gotowy

BLISKO 53 MLN ZŁ NA INWESTYCJE.

Józefowscy radni tuż po uformowaniu się składów komisji podjęli intensywne prace nad uchwałą budżetową na 2019 rok. – Chcemy jak
najszybciej uchwalić budżet, żeby jak najwcześniej ogłosić przetargi na inwestycje – mówi przewodnicząca komisji budżetu Marianna Jakubowska. A przyszły rok pod względem inwestycyjnym w Józefowie znów zapowiada się co najmniej dobrze. Miasto na wydatki majątkowe chce przeznaczyć prawie 53 mln zł.

SYLWIA WYSOCKA

Bardzo zależy nam na wczesnym uchwaleniu budżetu ze względu na zapisane w nim inwestycje – podkreślała na pierwszym posiedzeniu komisji bud-żetowo-gospodarczej w poniedziałek, 3 grudnia Marianna Jakubowska. Jej zdaniem powinno się to udać do połowy stycznia. Dlatego już trwają intensywne prace komisji nad uchwałą budżetową, która w przyszłym roku na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przewiduje kwotę 52 mln 989 tys. 169 zł.

Zgodnie z projektem w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ogółem 149 mln 482 tys. 420 zł, a łączne dochody budżetu – 146 mln 2 tys. 420 zł, w tym dochody bieżące 115 mln 290 tys. 680 zł, a majątkowe 30 mln 711 tys. 740 zł. To oczywiście powoduje, że w budżecie pojawi się deficyt na poziomie 3 mln 480 tys. zł. Zostanie on sfinansowany kredytem lub pożyczką.

Przedstawiając radnym założenia budżetu, skarbnik miasta Halina Siwek nie kryła, że trudno dziś stwierdzić, na ile będą one możliwe do realizacji, nie tylko z powodów, które pojawiają się zawsze przy tego typu projektach (np. czy uda się sprzedać tyle nieruchomości miejskich, ile zakłada plan), lecz – w tym roku szczególnie także dlatego, że brak jest rzetelnych danych co do możliwego zapowiadanego m.in. w ogólnopolskich mediach wzrostu cen energii elektrycznej. Ponadto miastu kończy się kilkuletnia umowa na odbiór odpadów komunalnych, a jak powszechnie wiadomo, ta usługa wciąż drożeje.

Jeśli chodzi o wydatki, to miasto najwięcej pieniędzy (27 mln 737 tys. 25 zł) zamierza przeznaczyć na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W tej kwocie oprócz np. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej zawiera się dotacja dla gmin partnerów w projekcie budowy ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Spora kwota ma być także przeznaczona na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Miasto kontynuuje plany remontu i wyposażenia Domu Nauki i Sztuki przy ul. Wyszyńskiego 2. Ponadto wśród wydatków majątkowych znajdziemy kilkanaście projektów przebudowy dróg, a także powrót do idei budowy tężni, zakup rowerów miejskich czy toaletę publiczną.

Wybrane inwestycje

Prace nad projektem budżetu trwają. Niewykluczone, że jeszcze ulegnie on zmianom. Podajemy wybrane inwestycje, które zostały zamieszczone w pierwszym projekcie przyszłorocznego budżetu Józefowa.

Przebudowa pasa drogowego (budowa jezdni, chodnika i ścieżki) ul. Szerokiej (odcinek ul. Wawerska-Piotra Skargi ) – 1 mln 2 tys. 171 zł.

Budowa chodnika z odwodnieniem przy ul. Parkingowej – 110 tys. zł.

Przebudowa ul. Ogrodowej (od ul. Wawerskiej do ul. Ejsmonda) – 436 tys. zł.

Przebudowa ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do ul. Nowonadświdrzańskiej) – 250 tys. zł.

Przebudowa ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS) – 280 tys. zł.

Przebudowa ul. Cichej (od ul. 3 Maja do ul. Zawiszy) – 420 tys. zł.

Przebudowa ul. Malinowskiego (od ul. Dzikiej do ul. Jachowicza) – 592 tys. zł.

Przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego (PKP Józefów) – 100 tys. zł.

Przebudowa ul. Dąbrowskiej (od ul. Sikorskiego do ul. Grottgera) – 220 tys. zł.

Przebudowa ul. Zagłoby (od ul. Spacerowej do ul. Kwiatowej) – 225 tys. 300 zł.

Przebudowa ul. Kwiatowej (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego) – 232 tys. 400 zł.

Przebudowa ul. Kasztanowej – 457 tys. 300 zł.

Przebudowa ul. Rodziewiczówny (od ul. Brzozowej do ul. Łąkowej) – 460 tys. zł. n Przebudowa ul. Chłopickiego – 350 tys. zł.

Przebudowa ul. Małej (od ul. 3 Maja do ul. Teatralnej i od ul. Samorządowej do ul. Ziarnistej) – 420 tys. zł.

Termomodernizacja budynków SP nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2 – 3 mln 908 tys. 887 zł.

Rozbudowa sali gimnastycznej w SP nr 1 – 4 mln 126 tys. 39 zł. n Rozbudowa sali gimnastycznej w SP nr 2 – 300 tys. zł.

Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 11 oraz zakupy inwestycyjne – 1 mln 36 tys. 282 zł.

Rozwój i integracja gospodarki wodno-ściekowej – 4 mln 300 tys. zł.

Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej, ul. Bez nazwy i sieci wodociągowej przy ul. Bez nazwy oraz ul. Jarosławskiej – 764 tys. 656 zł.

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta – 500 tys. zł.

Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicach: Luksusowej, Jałowcowej, Godebskiego, Sezamkowej, Fantastycznej, Nadwiślańskiej,
Tadeusza, Telimeny, Wawerskiej – 350 tys. zł

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza,
Werbeny, Bez nazwy (boczna od Jachowicza), Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, ks. Walczewskiego, Bogatki,
Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej – 7 mln 150 tys. zł.

Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Obsługi „Piękne Miasto” – 360 tys. zł.

Zakup meleksa z bateriami litowo-jonowymi dla Zakładu Obsługi „Piękne Miasto” – 110 tys. zł.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła – 360 tys. zł. n Rowery miejskie – 200 tys. zł. n Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 100 tys. zł.

Miejska toaleta publiczna – 50 tys. zł. n Budowa PSZOK, OSP i ZOM – 200 tys. zł.

Modernizacja budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego 2 (na potrzeby Domu Nauki i Sztuki) – 6 mln 513 tys. 425 zł.

Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Wroniej – 408 tys. 767 zł.

Projekt i budowa tężni – 100 tys. zł.


Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.