Ile zarobi wójt, burmistrz i prezydent?

ZAGLĄDAMY DO PORTFELI WŁODARZY.

Rady miast i gmin ustaliły wysokości miesięcznych wynagrodzeń swoich włodarzy. Najwięcej zarobi burmistrz Józefowa, najmniej pieniędzy dostanie burmistrz Karczewa.

SYLWIA WYSOCKA

Wysokość wynagrodzenia wójta, burmistrza czy prezydenta miasta określa
w drodze uchwały rada gminy. Nie robi tego w sposób dowolny, ale uwzględniając wytyczne ustawy o pracownikach samorządowych i najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z maja 2018 roku.

W uchwale rada gminy określa szczegółowo wszystkie składniki wynagrodzenia włodarza, tj. wysokość zasadniczej pensji, a także poszczególnych dodatków: specjalnego, funkcyjnego i za wieloletnią pracę. Ich maksymalne wartości zostały określone w załączniku do przywoływanego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Biorąc pod uwagę te wytyczne, rady miast i gmin powiatu otwockiego na pierwszych sesjach po wyborach samorządowych podjęły uchwały w sprawie wysokości wynagrodzeń. Wyjątkiem jest gmina Sobienie-Jeziory, gdzie radni dopiero pod koniec grudnia zajęli się tą kwestią. Jak wynika z podjętych uchwał, radni skłaniali się ku przyznaniu maksymalnych dopuszczalnych w rozporządzeniu stawek wynagrodzeń i dodatków. Wyjątkiem były gminy Karczew i Osieck, gdzie radni zdecydowali o przyznaniu swoim włodarzom niższych stawek.

Wysokość składników wynagrodzenia zależy od kilku czynników, m.in. wielkości gminy (liczby mieszkańców). Wynagrodzenie zasadnicze w gminach liczących od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może wynosić od 3 tys. 600 zł do 4 tys. 800 zł, a w gminach do 15 tys. mieszkańców – od 3 tys.
400 zł do 4 tys. 700 zł. Wysokość dodatku funkcyjnego to: dla włodarzy większych gmin – maksymalnie 2 tys. 100 zł, dla mniejszych – maksymalnie 1 tys. 900 zł. Dodatek specjalny rada może uchwalić w kwocie wynoszącej co najmniej 20 proc. i maksymalnie 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.

Włodarzowi może przysługiwać także dodatek za wieloletnią pracę, jeżeli spełnia wymogi stażu pracy. Po pięciu latach przysługuje on w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, następnie wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy aż do momentu osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z przytoczonymi wytycznymi i decyzjami radnych najwięcej w powiecie otwockim zarobi burmistrz Józefowa Marek Banaszek, a najmniej burmistrz Karczewa Michał Rudzki (szczegóły w tabeli).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.