Bonifikat nie będzie

BEZ ULG ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTÓW.

Sprawa bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w Józefowie była przedmiotem kilku obrad komisji budżetowej. Ostatecznie radni zdecydowali, że bonifikat nie będzie.

SYLWIA WYSOCKA

1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Trzeba za to zapłacić, ale samorządy mają możliwość wprowadzenia bonifikat od opłat, tak jak na gruntach Skarbu Państwa, gdzie ustawowo obowiązuje bonifikata w wysokości 60 proc. Media ogólnopolskie informują o podejmowanych w tej sprawie uchwałach samorządów. Na przykład w Warszawie bonifikata wynosi 98 proc.,
w Gdańsku 95 proc., we Wrocławiu 90 proc. W Świdnicy bonifikata wyniesie aż 99 proc., choć są samorządy, które udzielają upustów na poziomie 60 proc.

W Józefowie kilkakrotnie podejmowano ten temat na komisjach budżetowych. Na jedną z sesji przygotowano nawet stanowisko w tej sprawie, które w ostatniej chwili zostało wycofane. Józefowscy radni na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej 10 stycznia uznali jednak, że nie udzielą bonifikat ani nie podejmą żadnego stanowiska w tej sprawie, bo nie są do tego zobligowani przepisami.

Podczas dyskusji zwracali uwagę na niejasność przepisów ustawowych, w czym umocniła ich opinia kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami Bożeny Puchaczewskiej, która stwierdziła, że przepisy zawierają „masę niedociągnięć”. Podkreślili także, że liczą się z tym, że ustawa wkrótce może doczekać się nowelizacji. – Mając obecną wiedzę, możemy czekać na to, jak sytuacja się rozwinie – mówiła przewodnicząca komisji budżetowo-gospodarczej Marianna Jakubowska, która zaproponowała, aby na razie nie zajmować żadnego stanowiska w sprawie przekształcenia.

Z takim podejściem do sprawy zgadza się burmistrz Marek Banaszek. – W przypadku użytkowania wieczystego jest mowa o majątku miasta, czyli majątku publicznym. Ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na nas bardzo duży bagaż obowiązków, na które mamy określone źródła finansowania. Jednym z nich jest majątek, nieruchomości i dochody z nich, czyli: sprzedaż, najem, dzierżawa, a także użytkowanie wieczyste. Wyceniliśmy skutki wprowadzenia ustawy o przekształceniu dla Józefowa – i to bez udzielenia bonifikat – na ponad 11 mln zł straty. Zgadzam się z opinią radnych, że ten temat należy na razie zostawić, ponieważ przepisy są napisane w wielkim pośpiechu. Nie ma żadnego orzecznictwa. Jest prawdopodobne, że nastąpią tu jakieś zmiany – skomentował burmistrz Józefowa.

W Józefowie jest obecnie 117 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 93 kwalifikują się do przekształcenia, ponieważ są to nieruchomości zabudowane do celów mieszkaniowych.

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl