Bonifikat nie będzie

BEZ ULG ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTÓW.

Sprawa bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w Józefowie była przedmiotem kilku obrad komisji budżetowej. Ostatecznie radni zdecydowali, że bonifikat nie będzie.

SYLWIA WYSOCKA

1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Trzeba za to zapłacić, ale samorządy mają możliwość wprowadzenia bonifikat od opłat, tak jak na gruntach Skarbu Państwa, gdzie ustawowo obowiązuje bonifikata w wysokości 60 proc. Media ogólnopolskie informują o podejmowanych w tej sprawie uchwałach samorządów. Na przykład w Warszawie bonifikata wynosi 98 proc.,
w Gdańsku 95 proc., we Wrocławiu 90 proc. W Świdnicy bonifikata wyniesie aż 99 proc., choć są samorządy, które udzielają upustów na poziomie 60 proc.

W Józefowie kilkakrotnie podejmowano ten temat na komisjach budżetowych. Na jedną z sesji przygotowano nawet stanowisko w tej sprawie, które w ostatniej chwili zostało wycofane. Józefowscy radni na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej 10 stycznia uznali jednak, że nie udzielą bonifikat ani nie podejmą żadnego stanowiska w tej sprawie, bo nie są do tego zobligowani przepisami.

Podczas dyskusji zwracali uwagę na niejasność przepisów ustawowych, w czym umocniła ich opinia kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami Bożeny Puchaczewskiej, która stwierdziła, że przepisy zawierają „masę niedociągnięć”. Podkreślili także, że liczą się z tym, że ustawa wkrótce może doczekać się nowelizacji. – Mając obecną wiedzę, możemy czekać na to, jak sytuacja się rozwinie – mówiła przewodnicząca komisji budżetowo-gospodarczej Marianna Jakubowska, która zaproponowała, aby na razie nie zajmować żadnego stanowiska w sprawie przekształcenia.

Z takim podejściem do sprawy zgadza się burmistrz Marek Banaszek. – W przypadku użytkowania wieczystego jest mowa o majątku miasta, czyli majątku publicznym. Ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na nas bardzo duży bagaż obowiązków, na które mamy określone źródła finansowania. Jednym z nich jest majątek, nieruchomości i dochody z nich, czyli: sprzedaż, najem, dzierżawa, a także użytkowanie wieczyste. Wyceniliśmy skutki wprowadzenia ustawy o przekształceniu dla Józefowa – i to bez udzielenia bonifikat – na ponad 11 mln zł straty. Zgadzam się z opinią radnych, że ten temat należy na razie zostawić, ponieważ przepisy są napisane w wielkim pośpiechu. Nie ma żadnego orzecznictwa. Jest prawdopodobne, że nastąpią tu jakieś zmiany – skomentował burmistrz Józefowa.

W Józefowie jest obecnie 117 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 93 kwalifikują się do przekształcenia, ponieważ są to nieruchomości zabudowane do celów mieszkaniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.