Dołożyli na oświatę

POWIAT: BUDŻET NA 2019 ROK UCHWALONY.

W czwartek, 24 stycznia Rada Powiatu Otwockiego uchwaliła tegoroczny budżet. Plan finansowy przygotowany przez poprzedni zarząd powiatu, do którego wprowadzono autopoprawki, poparło 16 radnych.

SYLWIA WYSOCKA

Projekt budżetu powiatu na 2019 rok został przygotowany w poprzedniej kadencji. Ostateczną wersję uchwały przygotowywał nowy zarząd powiatu pod przewodnictwem starosty Cezarego Łukaszewskiego i wicestarosty Krzysztofa Kłóska. Zmiany, które wprowadził, jak zauważyła m.in. wiceprzewodnicząca rady Grażyna Olszewska, nie były rewolucyjne,
a mimo to nie zyskały akceptacji wszystkich radnych. Najwięcej kontrowersji wzbudziły m.in. korekty dotyczące inwestycji, zwłaszcza na terenie gmin wiejskich, czy brak zapowiadanych wcześniej podwyżek płac w jednostkach powiatu.

W imieniu klubu radnych PO w sprawie budżetu głos zabrała m.in. radna Jolanta Koczorowska. – Doszliśmy do wniosku, że nie możemy poprzeć tego budżetu z kilku różnych powodów, m.in. dlatego, że postulaty, które zgłaszaliśmy, nie pojawiły się w projekcie budżetu. Ponadto procedura prac wyglądała tak, że nie można było przedyskutować i zgłaszać poprawek w poszczególnych komisjach. Komisje głosowały tylko za budżetem lub przeciw niemu, co spowodowało naszą niechęć do wgłębiania się w to, co można byłoby zrobić. Nie został też uwzględniony nasz postulat, żeby nie zmniejszać progu funduszu wynagrodzeń z pięciu do dwóch procent – tłumaczyła Koczorowska.

Negatywnie o zmianach wypowiadała się także Aneta Bartnicka.
– Mam duże poczucie niesprawiedliwości, jeśli chodzi o inwestycje
w części dotyczącej dróg w gminach wiejskich. Gdybyśmy wszyscy umówili się na zaciśnięcie pasa i wszystkim gminom coś zostało odebrane proporcjonalnie, byłoby to sprawiedliwe. W budżecie po poprawkach biednym gminom zabrano, a bogatym dołożono, dlatego uważam, że to nie jest zrównoważony rozwój powiatu i gminy wiejskie są gorzej traktowane – skomentowała radna.

Powody dokonanych zmian wyjaśniał wicestarosta Krzysztof Kłósek. – Główne zmiany w uchwale budżetowej były związane z brakiem zabezpieczenia odpowiednich środków na funkcjonowanie w 2019 roku oświaty, co jest związane z przyjęciem do szkół powiatowych podwójnego rocznika uczniów (absolwentów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas podstawówek – red.). Na wydatki w oświacie brakowało 2 mln 500 tys. zł. Byłoby skrajną nieodpowiedzialnością zarządu przyjęcie budżetu
w kształcie, który został przedstawiony w poprzedniej kadencji – podkreślał wicestarosta Kłósek.

Odnosząc się do zmian w planowanych inwestycjach, wicestarosta wyjaśnił: – Jeśli mówimy o zwiększeniach wydatków w gminach miejskich, to są to kwoty rzędu 100 tys. zł przy dużym udziale środków samych gmin. Otwock zwiększył swój wkład o 851 tys. zł, a Wiązowna aż o 1 mln 170 tys. zł. Myślę, że gdyby radni byli po stronie zarządu i mieli do wyboru, czy wstawić do budżetu kwoty rzędu ponad 1 mln zł, dokładając do tego 100 tys. zł, zdecydowaliby tak samo. Jeśli w trakcie roku pojawią się dodatkowe środki, przeznaczymy je na dodatkowe inwestycje – zapewnił wicestarosta Kłósek.
Do kwestii inwestycji odniósł się także przewodniczący komisji budżetowej Robert Kosiński.

– Razem ze starostami spotkaliśmy się z przedstawicielami czterech gmin wiejskich: Kołbieli, Celestynowa, Sobień-Jezior i Osiecka. Prosiliśmy o zrozumienie dla działań zarządu, który musiał wykonać tytaniczną pracę, żeby spiąć ten budżet, żeby nie był to budżet wirtualny, a za taki uważam jego pierwotną wersję. Zaznaczyliśmy w rozmowie, że budżet będzie ulegał zmianom w trakcie roku i postaramy się jeszcze znaleźć pieniądze – relacjonował Kosiński. Podkreślił, że zmiana zaproponowana w zakresie oświaty nie wynika z podwyższania płac, ale jest związana z koniecznością zabezpieczenia pieniędzy na wynagrodzenia wynikające z podjęcia nauki przez dwukrotne większą liczbę uczniów. Potwierdził to zresztą skarbnik powiatu Wiesław Miłkowski, zauważając, że zgodnie z wnioskiem Oświaty Powiatowej kwota i tak została ograniczona – oświata prosiła o dodatkowe 6 mln zł.

Podczas sesji wnioski i poprawki do uchwały budżetowej wnieśli radni Dariusz Grajda (zmiany dotyczyły inwestycji na terenie gminy Celestynów) i Aneta Bartnicka (poprosiła o przekazanie pieniędzy z rezerwy ogólnej na nakładkę asfaltową w Gadce). Wszystkie poprawki zostały jednak przez większość radnych odrzucone. Ostatecznie uchwała budżetowa została przyjęta stosunkiem głosów 16 „za” do pięciu “przeciw” (Paweł Ajdacki, Aneta Bartnicka, Jacek Czarnowski, Jolanta Koczorowska, Bogumiła Więckowska). Dariusz Grajda wstrzymał się od głosu, a Zbigniew Szczepaniak był nieobecny.

Budżet powiatu po zmianach

Dochody ogółem – 144 mln 489 tys. 459 zł, w tym:
dochody bieżące – 135 mln 236 tys. 84 zł (zwiększenie o 371 tys. 586 zł),
dochody majątkowe – 9 mln 253 tys. 375 zł (zmniejszenie o 1 mln 38 tys. 500 zł).

Wydatki po zmianach

Wydatki ogółem – 149 mln 545 tys. 593 zł (zmniejszenie o 666 tys. 914 zł), w tym:
wydatki bieżące – 129 mln 321 tys. 201 zł (zwiększenie o 951 tys. 294 zł),
wydatki majątkowe – 20 mln 224 tys. 392 zł (zmniejszenie o 1 mln 618 tys. 208 zł).

Komentarz

Cezary Łukaszewski, starosta otwocki
Kołdra jest nieustannie za krótka, ale – trzymając się tej symboliki – trochę poprzesuwaliśmy ją w takich kierunkach, które wydawały się nam słuszne. Zmiany nie są duże, patrząc na wszystkie punkty budżetu, nawet raczej kosmetyczne, ale przyniosły oszczędności. Dzięki temu możemy przeznaczyć dodatkowe 2 mln 500 tys. zł na oświatę.
Jeśli chodzi o inwestycje, żadnej z planowanych w tym roku nie nazwałbym sztandarową. Skupimy się raczej na realizacji pilnych potrzeb. Choć staraliśmy się dzielić pieniądze po równo, to ci, którym po przesunięciu kołdry odkryły się nogi, nie są usatysfakcjonowani. Nowy zarząd ma do tego prawo i tak zdecydowaliśmy, chociaż trzeba zaznaczyć, że poprzedni zarząd również nie zaspokoił potrzeb wszystkich gmin. Mamy jednak nadzieję, że dodatkowe wpływy w ciągu roku i dofinansowanie z zewnątrz pozwolą poprawić sytuację.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.