Otwock stawia na turystykę i edukację

MIASTO PRZYJĘŁO BUDŻET, ALE JUŻ ZAPOWIADA ZMIANY

Nowa władza miała sporo uwag do budżetu, który przygotowała poprzednia ekipa, gdy prezydentem był Zbigniew Szczepaniak. Dopiero po wprowadzeniu zmian rada miasta przyjęła budżet na 2019 rok. Za przyjęciem dokumentu głosowało 15 radnych, a tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nikt nie był przeciwny, ale na sali brakowało aż pięciu radnych.

AGNIESZKA JASKULSKA

To budżet, który jest bardziej społeczny i silniej skupiony na potrzebach mieszkańców. Podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek, 28 stycznia, radni krótko debatowali nad dokumentem. – Nie mogliśmy zgodzić się na kilka propozycji, które przygotowała poprzednia władza, dlatego wprowadziliśmy sporo zmian – tłumaczą radni.

Za przyjęciem budżetu głosowali prawie wszyscy obecni radni.Pięcioro było nieobecnych, a tylko Dariusz Piętka wstrzymał się od głosu.

–Poprawki do budżetu zostały przedstawione na sesji i radni mieli tylko 15 minut na zapoznanie się ze szczegółami. Dlaczego nie przedstawiono nam ich kilka dni wcześniej podczas komisji budżetowej? Nie wiem, ale wtedy radni negatywnie zaopiniowali budżet, a teraz na sesji go przyjęli – dziwi się radny Piętka. – Wstrzymałem się od głosu, bo nie miałem czasu, żeby zapoznać się z kilkoma stronami poprawek do budżetu, które zgłosiła przewodnicząca rady na sesji – tłumaczy.

Radny podkreśla, że zmiany nie były rewolucyjne, ale budziły obawy. – Zmniejszono wydatki m.in. na niektóre kluczowe inwestycje. Chodziło o to, aby zmniejszyć zadłużenie miasta o ponad 7 mln zł. Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Budowa szkoły w Wólce Mlądzkiej czy rewitalizacja parku są w tym roku dla Otwocka jednymi z najważniejszych i jednocześnie najdroższych zadań. Do tego dochodzi wiele inwestycji drogowych – tłumaczy Piętka.

Na tym nie koniec zmian w budżecie. Samorządowcy zastrzegają, że za kilka tygodni zostaną wprowadzone kolejne poprawki. W tym roku miasto spodziewa się, że do kasy wpłynie ok. 195 mln zł, m.in. z dotacji rządowych, podatków, różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego i gospodarowanie odpadami (ok. 9 mln zł), opłaty targowej (610 tys. zł) czy koncesji ze sprzedaży napojów alkoholowych (780 tys. zł). Wydatki miasta zaplanowano na ok. 218 mln zł. Deficyt ma wynieść 22 mln 700 tys. zł.

Miasto stawia na komunikację i lokalny transport (ponad 7 mln zł, m.in. na utrzymanie linii 702, L20 i L22,dofinansowanie wspólnego biletu ZTM-KM i dofinansowanie SKM). Prawie jedną trzecią budżetu pochłania oświata. Miasto przeznaczyło na nią 77 mln 300 tys. zł, z czego m.in. ponad 21 mln zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych.Zaplanowano też kilka inwestycji oświatowych, m.in. budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej.

Na gospodarkę mieszkaniową gmina wyda ok. 14 mln zł, m.in.na remont pustostanów i budynku przy ul. Bagatela zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków (447 tys. zł). Administracja publiczna i utrzymanie ratusza kosztują ponad 17 mln zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 26 mln 900 tys. zł, a na kolejną edycję budżetu obywatelskiego 1 mln 600 tys. zł.

Władze Otwocka postawiły też na rozwój turystyki i rewitalizację niektórych zakątków miasta. Około 500 tys. zł przeznaczą m.in. na ośrodki informacji turystycznej i realizację programu „E-turystyka”. Ponadto na Otwocki Rower Miejski (przetarg na realizację projektu Plaża Miejska) wydadzą 230 tys. zł. Na rewitalizację centrum miasta wraz z parkingiem przy ul. Staszica zaplanowano 350 tys. zł. Natomiast na rewitalizację parku miejskiego (gdzie ma stanąć nowy pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego), a także odnowę Skweru VII Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt miasto planuje wydać w tym roku łącznie ponad 11 mln 200 tys. zł. Na tym nie koniec, bo nowa ekipa rządząca chce urzeczywistnić marzenie wielu pokoleń otwocczan i wybudować basen oraz halę sportową. Na ich projekt przeznaczono już 170 tys. zł.

KOMENTARZ

MONIKA KWIEK, przewodnicząca Rady Miasta Otwocka:

Nowa rada miała niewiele czasu, aby zapoznać się z projektem budżetu na 2019 rok, który przygotował poprzedni prezydent Zbigniew Szczepaniak. Prace nad dokumentem rozpoczęły się dopiero w styczniu. Trzeba było przeprowadzić wiele analiz m.in. ze względu na to, że do budżetu wprowadzono nowe zadania. Dlatego wnioski z poprawkami zaproponowane przez kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz SIM pojawiły się tuż przed obradami sesji. Radni mieli wystarczająco dużo czasu, aby zapoznać się ze zmianami do budżetu i podjąć właściwą decyzję podczas głosowania. Jedne z najważniejszych poprawek dotyczyły planu wydatków na 2019 rok. Po zmianach wzrosły one o ponad 4 mln zł ze względu na nowe inwestycje oraz te, które były zaplanowane w ubiegłorocznym budżecie, ale nie zostały zrealizowane przez poprzedniego prezydenta. Chodzi m.in. o budowę ulic: Góreckiej, Pokojowej, Piwnej, Rybnej, Poznańskiej czy Malborskiej, a także budowę długo wyczekiwanego przez mieszkańców ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Andriollego. To zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 2, a ścieżka rowerowa połączy się z istniejącymi trasami dla cyklistów. Oczywiście tegoroczny budżet w porównaniu z 2017 czy 2018 rokiem nie będzie obfitował w inwestycje drogowe, które bez wątpienia są konieczne, ale będą musiały poczekać z uwagi na realizację dużych i priorytetowych przedsięwzięć, m.in. budowę Szkoły Podstawowej nr 8 w Wólce Mlądzkiej, rewitalizację parku i skwerów VII Pułku Ułanów i Lennenstadt, program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i jeszcze w perspektywie budowę hali z basenem.Wszystko to wymaga ogromnych nakładów finansowych, które np. w przypadku budowy szkoły zostaną pokryte z kredytu.

NIEKTÓRE INWESTYCJE MIASTA ZAPLANOWANE W 2019 R.

 • Rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingiem przy ul. Staszica – 350 tys. zł.
 • Rewitalizacja parku miejskiego i Skweru VII Pułku Ułanów oraz Skweru Lennestadt – 11 mln 200 tys. zł.
 • Odbudowa pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w parku miejskim – 150 tys. zł.
 • Projekt hali sportowej i basenu – 170 tys. zł.
 • Projekt i budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej – 6 mln 500 tys. zł (koszt całej inwestycji 15 mln 200 tys. zł).
 • Zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczeń powietrza – 40 tys. zł.
 • Projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza przy ul.Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8 – 350 tys. zł.
 • Budowa chodników przy ul. Kraszewskiego oraz ul.Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kołłątaja – 480 tys. zł.
 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Czaplickiego i Reymonta – 300 tys. zł.
 • Budowa ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego – 300 tys. zł.
 • Budowa ul. Piwnej – 300 tys. zł.
 • Budowa ul. Bartosza – 250 tys. zł.
 • Budowa ul. Rybnej – 357 tys. zł.
 • Budowa ul. Poznańskiej – 220 tys. zł.
 • Budowa ul. Prusa na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego – 400 tys. zł.
 • Budowa ul. Malborskiej – 455 tys. zł.
 • Projekt budowy ul. Armii Krajowej – 70 tys. zł.
 • Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Smolnej – 200 tys. zł.
 • Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2021 – projekt i budowa budynków– 2 mln 500 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 7 mln 700 tys. zł.
 • Zakup radiowozu dla policji – 30 tys. zł.
 • Projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy SP nr 7 (II etap) – 90 tys. zł.
 • Przystosowanie pomieszczeń po zsypie na węgiel na szatnie dla uczniów w SP nr 1 – 100 tys. zł.
 • Doprowadzenie gazu ziemnego i generalny remont kotłowni w SP nr 2 – 200 tys. zł.
 • Wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP nr 6 – 200 tys. zł.
 • Budowa dziedzińca w SP nr 4 – 20 tys. zł.
 • Projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi – 150 tys. zł.
 • Adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 29 na potrzeby programu „Senior+” – 300 tys. zł.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.