Akcja rekrutacja

JÓZEFÓW: WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ NABÓR DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Józefów ogłosił terminy naboru dzieci do szkół i przedszkoli. Znany jest również harmonogram rekrutacji do klas sportowej i dwujęzycznej

SYLWIA WYSOCKA

Tuż po feriach, 11 lutego, w Józefowie rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mogą ubiegać się dzieci mieszkające w Józefowie urodzone w latach 2013-2016, które dotychczas nie uczęszczały do Przedszkola. Rodzice dzieci kontynuujących edukację w placówkach w czasie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego muszą złożyć w tej placówce stosowną deklarację.

Wniosek o przyjęcie do placówki należy złożyć do 25 lutego. Jego wzór można pobrać w wybranej placówce. Rodzice muszą dołączyć kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów. Dzieci będą przyjmowane na podstawie liczby punktów otrzymanych w zależności od spełniania kryteriów, a kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Te kryteria to: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego lub obojga z jego rodziców; niepełnosprawność rodzeństwa; samotne wychowywanie dziecka; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z wymienionych kryteriów to 100 punktów. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 marca. Do 19 marca rodzice będą musieli złożyć pisemne oświadczenia potwierdzające chęć przyjęcia do danego przedszkola.

W czasie siedmiu dni od ogłoszenia wyników rodzice mogą prosić komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Po jego otrzymaniu będą mieli siedem dni na złożenie odwołania do dyrektora przedszkola.

W tym samym terminie (od 11 do 25 lutego) odbędzie się też rekrutacja do publicznych szkół podstawowych. Do pierwszej klasy szkoły, która znajduje się w rejonie zamieszkania, dzieci przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców. Musi ono zawierać dane ucznia i rodziców oraz kontakt do nich. Dzieci mieszkające poza obwodem publicznej szkoły podstawowej także mogą być przyjęci do dowolnej placówki, ale tylko wtedy, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje ona wolnymi miejscami. Punkty w rekrutacji przyznawane są za: zamieszkiwanie na terenie Józefowa, uczęszczanie do danej szkoły rodzeństwa dziecka i bliskość miejsca zamieszkania. Wyniki rekrutacji zostaną podane 14 marca.

W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej będzie utworzona piąta klasa sportowa i siódma dwujęzyczna. W obydwu przypadkach o przyjęcie mogą ubiegać się wyłącznie dzieci, które mieszkają na terenie Józefowa. Pod uwagę będą brane predyspozycje kandydatów sprawdzane w dodatkowych testach kompetencyjnych lub potwierdzone dodatkowymi dokumentami. Sprawdzian predyspozycji językowych lub test sprawności fizycznej odbędzie się w terminie od 26 lutego do 2 marca. Do tego ostatniego uczniowie przystępują na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Profil klasy zostanie ustalony po zakończeniu naboru.

HARMONOGRAM

Rekrutacja do klas pierwszych, klasy piątej o profilu sportowym i siódmej dwujęzycznej

  • Od 11 do 25 lutego do godz. 15 – złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Od 26 lutego do 2 marca – sprawdzian predyspozycji językowych dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej oraz przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej. uczniowie przystępują do niej na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Do 4 marca do godz. 15 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej i sprawdzianu predyspozycji językowych.
  • Od 5 do 12 marca do godz. 15 – weryfikacja wniosków i dokumentów lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 14 marca do godz. 15 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Do 19 marca do godz. 15 – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
  • 22 marca do godz. 15 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.