Powiat bez nocnej apteki?

PLACÓWKA PRZY UL. MATEJKI NIE CHCE PEŁNIĆ DYŻURÓW

Czy wkrótce co drugi miesiąc na terenie powiatu otwockiego nie będzie całodobowej apteki dyżurnej? Właściciel pełniącej tę funkcję apteki przy ul. Matejki w Otwocku oświadczył, że od 1 marca placówka przestaje pracować w nocy.

SYLWIA WYSOCKA

W połowie stycznia Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia farmaceutycznego Cefarm Warszawa SA, prowadzące aptekę przy ul. Matejki 9, poinformowało Starostwo Powiatowe w Otwocku, że od 1 marca zaprzestaje ona nocnych dyżurów w miesiącach nieparzystych. Dyżury były
wypełnieniem uchwały rady powiatu otwockiego z 28 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

Nie ma potrzeby?

Zgodnie z prawem farmaceutycznym rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określa w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii lokalnych władz i samorządu aptekarskiego. Prawo farmaceutyczne mówi także, że godziny pracy aptek ogólnodostępnych powinny być dostosowane do potrzeb mieszkańców i zapewnić dostęp także w porze
nocnej w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

W powiecie otwockim nocny i świąteczny dyżur pełnią dwie apteki – Apteka Główna przy ul. Andriollego (w miesiące parzyste) i Apteka Cefarmu przy ul. Matejki (w miesiące nieparzyste). Jednym z argumentów przy podejmowaniu tej decyzji była lokalizacja – obie znajdują w centrum stolicy powiatu, w niedużej odległości od NPL i szpitala powiatowego. Nie od dzisiaj Cefarm nie jest zachwycony tą decyzją. W styczniowym piśmie do starostwa spółka podkreśla, że zapis prawa farmaceutycznego mówiący o tym, że apteka musi być dostosowana do potrzeb i zapewniać dostępność świadczeń, nie może być podstawą do nadmiernego obciążenia obowiązkiem pracy. A jak podkreślają autorzy pisma, dla Cefarmu nocne dyżury wiążą się właśnie z wieloma problemami dotyczącymi organizacji pracy i wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przekraczającym znacznie zyski z dyżurów.

„W ocenie spółki dyżury powinny świadczyć apteki zainteresowane, mające możliwości kadrowe, na podstawie umów cywilnych zawieranych z zarządem powiatu” – piszą przedstawiciele Cefarmu. Podkreślają też, że ich zdaniem wydłużenie godzin pracy apteki w ogóle nie ma uzasadnienia w faktycznych potrzebach mieszkańców. Wyznaczenie tylko dwóch aptek jako dyżurujących Cefarm nazywa działaniem władczym, arbitralnym i dyskryminującym, a nawet skierowanym przeciwko przedsiębiorstwu. Apteka może podjąć dyżury rotacyjne, ale wyłącznie wtedy, gdy będą uczestniczyć w nich wszystkie apteki, których w samym Otwocku jest zarejestrowanych 25 – deklarują przedstawiciele Cefarmu.

To bezprawne działanie

Sprawą zainteresował się powiatowy radny Dariusz Kołodziejczyk. Skierował on do zarządu powiatu interpelację, w której pyta m.in., jakie działania zamierza podjąć zarząd w obliczu oświadczenia apteki o zaprzestaniu dyżurów i co zamierza zrobić, by uchwała rady powiatu wyznaczająca aptekę Cefarmu do pracy w nocy i święta w miesiące nieparzyste była przez nią respektowana. Radny podkreśla przede wszystkim, że planowane przez aptekę zaprzestanie dyżurów jest działaniem bezprawnym, a ze sformułowań użytych w piśmie wynika, że jej autorzy zdają sobie z tego sprawę.

Kołodziejczyk zauważa także, że historia w przypadku apteki przy ul. Matejki się powtarza. Poprzedni właściciel tej apteki zaskarżyli już w przeszłości uchwałę rady powiatu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale skarga została oddalona. Sąd w wyroku z 8 marca 2012 stwierdził, że ,,Zapewnienie dostępu społeczności lokalnej do świadczeń farmaceutycznych mieści się w pojęciu promocji i ochrony zdrowia, która, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, jest obowiązkiem każdego powiatu. Z obowiązku tego nie mogą również zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej apteki, np. liczba zatrudnionych w niej pracowników”.

– Autorzy pisma zdają sobie sprawę, że podobne zarzuty były bezskutecznie podnoszone przed sądem – zwraca uwagę Kołodziejczyk. I przywołuje stanowisko Wojewódzkiego Inspektora farmaceutycznego we Wrocławiu, który na kanwie podobnych spraw stwierdził, że otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki, przedsiębiorca zostaje zobligowany do przestrzegania przepisów prawa farmaceutycznego ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Więcej dyżurujących aptek

W interpelacji radny wskazuje konkretne rozwiązania, które jego zdaniem
zarząd powiatu powinien podjąć w tej sprawie. Te działania to z jednej strony ustalenie, kto w spółce podjął decyzję o zaprzestaniu pełnienia dyżurów przez aptekę przy ulicy Matejki. Potem poinformowanie jej przedstawicieli, że w przypadku zaprzestania dyżurów zarząd powiatu zastosuje odpowiednie środki prawne, włącznie z wnioskiem o cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki, oraz skierowanie pisma do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie informującego o oświadczeniu złożonym przez przedstawicieli spółki. Z drugiej strony radny zauważa, że władze powiatu powinny mimo wszystko podjąć prace nad zmianą uchwały wyznaczającej apteki dyżurne, dążąc do zwiększenia liczby aptek zobowiązanych do pracy w nocy.

– Argument przedstawiony przez przedstawicieli spółki, że jedynie dwie apteki spośród wszystkich działających na terenie powiatu otwockiego są zobowiązane do pełnienia dyżurów, należy uznać za zasadny – uważa Kołodziejczyk. I podkreśla, że zwiększenie liczby aptek spowoduje rozłożenie obowiązku dyżurowania na większą liczbę placówek.

Poproszony o komentarz starosta Cezary Łukaszewski przyznaje w rozmowie z „Linią”, że skierował pisma do analizy. – Niedługo zajmiemy się sprawą na posiedzeniu zarządu powiatu. Skierujemy ją także do prac w komisji zdrowia, rodziny i bezpieczeństwa – dodaje.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.