Rekrutacja pierwszaków

RUSZAJĄ ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

„Czwórka”, „Jedynka”, a może „Dwunastka”? Pierwszoklasiści mogą wybrać, w której otwockiej podstawówce rozpoczną we wrześniu edukację. Dzieci mogą uczyć się też w szkole poza rejonem, o ile będą tam wolne miejsca. W przeciwnym razie mają one zapewnione miejsce w placówce należącej do obwodu. Deklaracje i wnioski będzie można składać od 25 lutego.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Dzieci mieszkające w rejonie danej szkoły podstawowej mają zapewnione miejsce w tej placówce. Jeśli rodzic wybiera szkołę rejonową, musi złożyć w niej deklarację o chęci podjęcia przez jego dziecko nauki w tej podstawówce i dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Rodzic może też starać się o zapisanie dziecka do szkoły spoza rejonu. W tym przypadku musi wziąć udział w rekrutacji i dostarczyć do placówki dodatkowe dokumenty. Wówczas pod uwagę brane są kryteria i punktacja określone w uchwale rady miasta (patrz ramka). Rodzic wypełniając taki wniosek, tworzy własną listę preferencji i podaje dwie szkoły, do których chciałby od września wysłać swoją pociechę.

Placówka wskazana na pierwszym miejscu jest szkołą pierwszego wyboru. Jeśli jako trzecią rodzic wpisze szkołę obwodową, dziecko będzie miało w niej zapewnione miejsce, gdy nie zostanie ono zakwalifikowane do innej placówki. Wniosek o przyjęcie dziecka rodzic składa w szkole pierwszego wyboru. Zostanie ono tam przyjęte, jeżeli w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca.

Rodzice będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły. Na stronie internetowej oświaty miejskiej http://www.oswiata-otwock.pl będzie dostępny link do systemu, w którym rodzic zarejestruje dziecko, podając jego PESEL.

Znajdą się tam też szczegółowe informacje i zasady rekrutacji oraz wzory dokumentów do pobrania. Po wypełnieniu formularza trzeba go wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły. Jeśli rodzic nie ma możliwości wypełnienia wniosku drogą elektroniczną, może odebrać druk w szkole lub w siedzibie Oświaty Miejskiej, a następnie musi go wypełnić i dostarczyć do wybranej placówki, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu.

Od 25 lutego rodzice będą mieli dwa tygodnie na złożenie dokumentów. Kolejność zgłoszeń nie ma tu znaczenia.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

 • Od 11 do 22 lutego – składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej wniosków o kontynuację edukacji w pierwszej klasie.
 • Od 25 lutego do 8 marca – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
 • Od 11 do 22 marca – weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.
 • 25 marca, godz. 10.00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 25 do 29 marca – obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
 • 1 kwietnia, godz. 10.00 – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W ciągu siedmiu dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria i punktacja dla kandydatów spoza obwodu szkoły

 • Rozpoczęcie i kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej we wniosku o przyjęcie – 14 pkt.
 • Ubieganie się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole położonej w odległości do trzech kilometrów od miejsca zamieszkania kandydata – 10 pkt.
 • Rozliczanie się rodzica/rodziców mieszkających w Otwocku z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku – 10 pkt.
 • Wskazanie przez rodzica/rodziców kandydata klasy integracyjnej w przypadku szkoły z oddziałami integracyjnymi – 5 pkt.
 • Wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt.
 • Samotnie wychowywanie dziecka w rodzinie – 1 pkt.
 • Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 1 pkt.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.