Samowola budowlana w centrum

JEST DECYZJA PINB W SPRAWIE „DZIURY”.

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w niedokończonej galerii w centrum Otwocka (tzw. wielka dziura) potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że inwestycja jest samowolą budowlaną!

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

W czerwcu 2018 r. ówczesny przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski przedstawił na komisji rady miasta dokumenty, z których wynikało, że „wielka dziura” jest samowolą budowlaną, bo inwestycja od początku nie była realizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Linia nieprzekraczalna zabudowy obowiązująca w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przekroczona prawie z każdej strony (od ul. Staszica o ok. 9,5 m, od ul. Powstańców Warszawy o ok. 2 m, od ul. Andriollego o ok. 4-5 m).

Klub Radnych PiS w radzie miasta złożył do PINB zawiadomienie w tej sprawie, czego konsekwencją była przeprowadzona przez inspektora w grudniu 2018 r. kontrola niedokończonej budowy w centrum. Odległy termin kontroli (ponad pięć miesięcy od zawiadomienia) był spowodowany nieudostępnianiem obiektu przez inwestora. Dopiero za trzecim podejściem, po zawiadomieniu prokuratury o trudnościach, PINB udało się dokonać wizji w terenie.

Podczas kontroli inspektor sprawdził zgodność realizacji inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym. Stwierdzono istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu.

– Zostały naruszone podstawowe parametry obiektu, w tym przypadku długość – powiedział w rozmowie z „Linią” Andrzej Ćwiek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Co dalej? W takim przypadku inwestor może bez żadnych konsekwencji zalegalizować obiekt, który jest teraz samowolą budowlaną, dostarczając zamienny projekt budowlany. Musi on być jednak zgodny z warunkami technicznymi i planem miejscowym. PINB wydał już decyzję, żeby inwestor dostarczył projekt zamienny, i takie pismo zostało już do niego wysłane.

Co jeśli inwestor nie dostarczy projektu zamiennego lub nie będzie on zgodny z planem miejscowym? Według prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje wtedy decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych albo rozbiórkę obiektu lub jego części bądź doprowadzenie obiektu do poprzedniego stanu.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.