Samowola budowlana w centrum

JEST DECYZJA PINB W SPRAWIE „DZIURY”.

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w niedokończonej galerii w centrum Otwocka (tzw. wielka dziura) potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że inwestycja jest samowolą budowlaną!

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

W czerwcu 2018 r. ówczesny przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski przedstawił na komisji rady miasta dokumenty, z których wynikało, że „wielka dziura” jest samowolą budowlaną, bo inwestycja od początku nie była realizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Linia nieprzekraczalna zabudowy obowiązująca w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przekroczona prawie z każdej strony (od ul. Staszica o ok. 9,5 m, od ul. Powstańców Warszawy o ok. 2 m, od ul. Andriollego o ok. 4-5 m).

Klub Radnych PiS w radzie miasta złożył do PINB zawiadomienie w tej sprawie, czego konsekwencją była przeprowadzona przez inspektora w grudniu 2018 r. kontrola niedokończonej budowy w centrum. Odległy termin kontroli (ponad pięć miesięcy od zawiadomienia) był spowodowany nieudostępnianiem obiektu przez inwestora. Dopiero za trzecim podejściem, po zawiadomieniu prokuratury o trudnościach, PINB udało się dokonać wizji w terenie.

Podczas kontroli inspektor sprawdził zgodność realizacji inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym. Stwierdzono istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu.

– Zostały naruszone podstawowe parametry obiektu, w tym przypadku długość – powiedział w rozmowie z „Linią” Andrzej Ćwiek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Co dalej? W takim przypadku inwestor może bez żadnych konsekwencji zalegalizować obiekt, który jest teraz samowolą budowlaną, dostarczając zamienny projekt budowlany. Musi on być jednak zgodny z warunkami technicznymi i planem miejscowym. PINB wydał już decyzję, żeby inwestor dostarczył projekt zamienny, i takie pismo zostało już do niego wysłane.

Co jeśli inwestor nie dostarczy projektu zamiennego lub nie będzie on zgodny z planem miejscowym? Według prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje wtedy decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych albo rozbiórkę obiektu lub jego części bądź doprowadzenie obiektu do poprzedniego stanu.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.