Nauczyciele gotowi do strajku!

Nasze szkoły i przedszkola popierają ogólnopolski protest

Znamy wyniki referendum strajkowego nauczycieli z terenu powiatu otwockiego. Prawie wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i średnie zamierzają strajkować

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA, SYLWIA WYSOCKA

Jeśli rząd nie dojdzie do porozumienia ze związkowcami, w poniedziałek, 8 kwietnia rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli. W tym czasie szkoły i przedszkola mogą być zamknięte i nie zapewniać opieki nad dziećmi.

Kto zastrajkuje?

W proteście wezmą też udział szkoły i przedszkola z powiatu otwockiego. Jak pokazały wyniki referendum, będą to prawie wszystkie oświatowe placówki. Jak poinformował nas Przemysław Gręzak, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) oddział w Otwocku, w referendum strajkowym wzięło udział 48 placówek oświatowych z naszego terenu.

– Zagłosowało 1841 osób, z czego 1604 osoby opowiedziały się za strajkiem, co stanowi ok. 87 proc. – powiedział „Linii” prezes ZNP.

Strajkować nie będą trzy otwockie przedszkola nr 4, 15 i nr 17. W gminie Karczew w proteście nie wezmą udziału podstawówki w Glinkach i w Nadbrzeżu, a w gminie Wiązowna Przedszkole nr 12, szkoła w Malcanowie i przedszkole w Zakręcie. W Celestynowie wszystkie publiczne placówki będą strajkować, podobnie jak w Józefowie. Dobra wiadomość jest taka, że miejski żłobek w Otwocku nie weźmie udziału w proteście.

Jak i dlaczego protestują?

Planowany strajk polega na odstąpieniu od wykonywania czynności służbowych. Nauczyciele będą przychodzić do szkół, przedszkoli, ale nie będą prowadzić lekcji. Strajk odbywa się w godzinach pracy szkoły i placówki od rozpoczęcia do zakończenia pracy w danym dniu.

– Zapewnienie opieki przedszkolakom i uczniom w tym czasie jest w gestii dyrektora –mówi Przemysław Gręzak. W niektórych placówkach już prosi się rodziców, żeby w przypadku strajku nie puszczali dzieci do szkoły czy przedszkola.

–Wiem, że dyrektorzy piszą listy do rodziców z prośbą o to, aby na ten czas znaleźli opiekę nad dzieckiem. Biorąc pod uwagę skalę strajku i liczbę osób, które chcą wziąć w nim udział, to gdyby przyszły wszystkie dzieci, dyrektor musiałby zająć się nimi – dodaje prezes ZNP.

Jeśli rząd i związkowcy nie dojdą do porozumienia, ZNP ma oficjalnie ogłosić strajk w piątek, 29 marca. – Wystąpimy z pismami do dyrektorów placówek, których pracownicy wyrazili zgodę na organizację strajku. Protest zaczynamy o 8 kwietnia i potrwa on aż do odwołania – wyjaśnia Gręzak.

W najbliższą środę, 3 kwietnia prezes otwockiego oddziału ZNP spotka się z dyrektorami placówek oświatowych, które przyłączyły się do akcji protestacyjnej. Będą rozmawiać o organizacji strajku, powołają komitety strajkowe, ustalą listę osób i godziny, w jakich będą strajkować.

Przypomnijmy, że protestujący żądają podwyższenia o 1 tys. zł wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. Prezes Gręzak zwraca uwagę, że w powiecie brakuje nauczycieli, niema chętnych do pracy, co jest spowodowane niskimi zarobkami. – Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku wielu młodych nauczycieli po studiach podpisywało umowę o pracę, ale od września jej nie podjęli. W tym czasie znaleźli zatrudnienie w innych placówkach. Do tej pory mamy wakaty w niektórych szkołach, które czekają na nauczycieli. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz. Przede wszystkim brakuje nauczycieli chemii, fizyki, biologii. Subwencja oświatowa nie wystarcza na wynagrodzenia dla nauczycieli, z tego względu samorządy musiały tę 5-procentową podwyżkę w marcu wypłacić ze swoich środków. W efekcie doprowadzi to do tego, że samorządy będą zmuszone do likwidacji małych szkół, ograniczenia etatów, a to odbije się przede wszystkim na liczbie etatów w administracji i obsłudze. To są powody, dla których przystępujemy do strajku – wyjaśnia Gręzak.

Zdaniem prezesa rodzice powinni tę sytuację zrozumieć. – Organizujemy strajk, uzyskujemy podwyżkę i w ten sposób zachęcamy do pracy nowych nauczycieli, którzy są dobrze przygotowani. Albo nie organizujemy strajku, nie żądamy podwyżek i za dwa, trzy lata nie będzie komu uczyć naszych dzieci. My tak naprawdę walczymy o dzieci – przekonuje Gręzak. – Wielu rodziców, którzy mają dzieci w siódmej lub ósmej klasie szkoły podstawowej, już doświadczyło skutków reformy i tego, że brakuje nauczycieli.Wielu przedmiotów, np. fizyki, chemii, biologii, uczą nauczyciele do tego nieprzygotowani. Kuratoria wyrażają na to zgodę, bo niema komu uczyć – dodaje.

Otwock czeka na ostateczną decyzję

Władze miasta zapewniają, że mają sytuację pod kontrolą, ale o tym, czy planują zapewnić dzieciom jakąś alternatywną formę spędzania wolnego czasu i jak zamierzają zapewnić opiekę w razie rozpoczęcia strajku, na razie oficjalnie nic nie wiadomo. Może liczą po cichu, że do protestu nie dojdzie. – Dzieci będą miały zapewnioną opiekę. W kwestii egzaminu brane są pod uwagę różne warianty w zależności od rozwoju sytuacji. Dyrektorzy
zgodnie z rozporządzeniem pani minister edukacji są przygotowani na plan B, czyli tak łączą egzaminy, żeby było jak najmniej komisji egzaminacyjnych – poinformowała „Linię” dyrektor Oświaty Miejskiej Edyta Rosłaniec.

SP nr 5 wystąpiła do Oświaty Miejskiej o wyliczenie skutków finansowych podwyżki, o którą walczą nauczyciele, czyli 1 tys. zł dla każdego z wyrównaniem od stycznia (razem z pochodnymi i godzinami ponadwymiarowymi). Jak poinformowała na komisji oświaty Edyta Rosłaniec, tylko dla SP nr 5 byłby to koszt ok. 1 mln 500 tys. zł.

Powiat trzyma rękę na pulsie

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat, czyli głównie szkoły średnie, a także placówki szkolnictwa specjalnego, poparły udział w proteście. – Wszystkie szkoły są gotowe do strajku, tak zdecydowali nauczyciele – poinformował starosta Cezary Łukaszewski. – Jeśli chodzi o zabezpieczenie opieki nad dziećmi i młodzieżą, w szkołach średnich nie jest to konieczne. Natomiast wszystkie pozostałe ośrodki zapewnią możliwość opieki. Rodzice dostali informacje, że szkoły nie będą działać, ale będą otwarte. Dzieci, które przyjdą, nie zostaną odesłane – zapewnia starosta.
Pytany o egzaminy ósmoklasistów i gimnazjalistów w podlegających powiatowi placówkach starosta mówi, że zostaną one przeprowadzone. Informacja, czy i gdzie strajk się odbędzie, zostanie przekazana na pięć dni
przed „godziną zero”.

Józefów przygotowany na strajk

W Józefowie rodzice są informowani o sytuacji. Podczas posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Józefowa 25 marca dyrekcje publicznych szkół podstawowych poinformowały, że jeśli dzieci przyjdą do szkoły, nie zostaną odesłane. W oficjalnym komunikacje, który ukazał się na stronie internetowej, miasto podkreśla, że ostateczna liczba wszystkich strajkujących nauczycieli w Józefowie będzie znana dopiero pierwszego
dnia protestu. Może okazać się, że przystąpią do niego wszyscy. Tym samym Miejskie Przedszkola nr 1 i nr 2 oraz Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2 i nr 3 będą w tym czasie zamknięte. Dlatego m.in. Biblioteka Miejska, Miejski Ośrodek Kultury oraz Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji przygotują propozycje dla starszych uczniów oraz dzieci pozostających pod opieką dorosłych. Straż miejska została poproszona o pomoc w monitorowaniu
bezpieczeństwa młodzieży, która pozostaje bez opieki.

Największym problemem wydają się egzaminy na zakończenie gimnazjów (od 10 kwietnia) i klas ósmych (od 15 kwietnia). Chociaż obowiązek zażegnania kryzysu leży po stronie MEN, urząd miasta szuka rozwiązań, które pozwoliłyby uczniom na podejście do egzaminów. W ubiegłym
tygodniu dyrektorzy szkół zamieścili w dziennikach elektronicznych pismo
władz Józefowa, w którym informują m.in. o tym, jak zamierzają zminimalizować skutki strajku, żeby rodzice i uczniowie jak najmniej je odczuli.

Placówki w gminach Osieck, Kołbiel i Sobienie-Jeziory nie podlegają otwockiemu oddziałowi ZNP.

ZASIŁEK DLA RODZICÓW

ZNP podpowiada, że w przypadku dzieci do ósmego roku życia rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, lecz także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. O wypłatę takiego zasiłku należy wystąpić do pracodawcy, dołączając oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

LISTA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE BĘDĄ STRAJKOWAĆ

Miasto Otwock
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 12
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 16
Przedszkole nr 18
Przedszkole nr 20
Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 1
Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego
Liceum im. J. Słowackiego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
Zespół Szkół nr 2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Literackiej

Gmina Celestynów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi
Szkoła Podstawowa w Regucie
Przedszkole samorządowe w Celestynowie
Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Gmina Karczew
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Zespół Szkół im. ks. kard. Wyszyńskiego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku

Gmina Wiązowna
Szkoła Podstawowa w Wiązownie
Szkoła Podstawowa w Zakręcie
Szkoła Podstawowa w Gliniance
Gminne przedszkole w Wiązownie
Gminne przedszkole w Pęclinie
Gminne przedszkole w woli Duckiej

Miasto Józefów
Miejskie Przedszkole nr 1
Miejskie Przedszkole nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Specjalny Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.