Zagłosowali za budową tunelu

CELESTYNÓW: TO BĘDZIE NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII GMINY.

Pomimo mniejszego wsparcia finansowego ze strony powiatu otwockiego, władze Celestynowa zdecydowały się na budowę z PKP PLK tunelu pod torami kolejowymi. – Liczymy, że poza przyznanym dofinansowaniem powiatowi samorządowcy pomogą nam w staraniach o środki zewnętrzne na budowę tego bezkolizyjnego przejazdu w Celestynowie – mówi wójt Witold Kwiatkowski.

Przed nami kolejne trudne negocjacje w sprawie jak najszybszego podpisania porozumienia z władzami powiatu w sprawie przejęcia ul. Jankowskiego i zawarcia umowy w sprawie przekazania gminie pomocy finansowej w zadeklarowanej przez powiat kwocie. Bez tych dokumentów nie podpiszemy umowy z PKP PLK – mówi wójt Celestynowa, Witold Kwiatkowski

SYLWIA WYSOCKA

Ubiegły tydzień przyniósł szereg kluczowych decyzji w sprawie planów budowy w Celestynowie tunelu pod torami kolejowymi. Najpierw rada powiatu zgodziła się na dofinansowanie tej inwestycji kwotą 2,5 mln zł, potem władze Celestynowa zdecydowały się na zwiększenie o brakujące 3 mln zł wkładu własnego na budowę tunelu.

Samorząd Celestynowa od kilku tygodni zabiegali o dofinansowanie przez powiat budowy tunelu, który miał powstać w miejsce istniejącego przejazdu kolejowego. Planuje się go wybudować w ciągu ul. Jankowskiego, której zarządcą jest powiat otwocki. Celestynów liczył, że właściciel drogi dołoży do inwestycji 5,5 mln zł – 50 proc. kwoty jaką celestynowski samorząd ma wyasygnować z gminnego budżetu na pokrycie kosztów budowy drogowej części bezkolizyjnego przejazdu pod torami. Część kolejowa zostanie zrealizowana przez PKP PLK ze środków unijnych (ponad 13 mln zł). W sumie szacowany koszt inwestycji to blisko 24 mln zł. Bezkolizyjny przejazd ma powstać do końca 2022 roku.

Dali mniej niż wnioskowano

Podczas marcowej sesji radni powiatowi zlecili skarbnikowi Wiesławowi Miłkowskiemu przygotowanie projektu zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej (dofinansowanie miało zostać rozłożone na kilka najbliższych lat), uwzględniających pomoc dla Celestynowa. Propozycję zmian radni poznali 2 kwietnia, podczas połączonych komisji budżetowej oraz gospodarki, zasobu i środowiska.

Skarbnik powiatu zarekomendował przeznaczenie z powiatowego budżetu, nie jak wnioskował celestynowski samorząd 5,5 mln zł, ale jedynie 2,5 mln zł (500 tys. zł w roku 2020 i po 1 mln zł w latach 2021 i 2022). Jako źródło finansowej pomocy wskazał zapisane w WPF środki na budowę Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”.

– Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku wynosić ma prawie 51,5 mln zł. Dodając do tego zadłużenie szpitala oraz sprawy sporne to zadłużenie zwiększy się do 68,4%. To niepokojące dane. Dlatego zarząd powiatu zaproponował, aby pomoc dla Celestynowa wynosiła 2,5 mln zł – wyjaśniał radnym skarbnik Wiesław Miłkowski.

Z udzieleniem pomocy w większej kwocie (5,5 mln zł) wnioskował radny Dariusz Grajda. – Zwiększmy kredytowanie i wprowadźmy to zadanie do budżetu kosztem kredytu a nie innych inwestycji. Dzisiaj jesteśmy jedynie na etapie deklaratywnym. Jak sprawy się potoczą będzie wiadomo dopiero po przygotowaniu dokumentacji, uzgodnieniach, pozwoleniach i przetargu – apelował radny Grajda.

– Stawianie tej sprawy w ten sposób, że dajemy 2,5 mln zł a z resztą gmina ma sobie radzić sama nie jest najwłaściwszym i sprawiedliwym rozwiązaniem – podkreślał radny.

– W mojej ocenie powiat jest w bardzo złej sytuacji finansowej jeśli chodzi o zadłużenie i jego przyszłą perspektywę. Mamy stosunkowo wysokie zadłużenie własne, stosunkowo wysokie kwoty na obsługę zadłużenia i do tego zadłużenie spółki PCZ, które za jakiś czas, przy postępowaniu restrukturyzacyjnym, będziemy zobowiązani pokrywać. Wobec czego warunki zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych przez powiat otwocki drastycznie się pogarsząją. Uważam, że przedstawiliśmy absolutnie górną granicę zobowiązań związanych z tą inwestycją – mówił z kolei przewodniczący rady powiatu Piotr Mateusz Kudlicki.

Na nadzwyczajnej sesji (3 kwietnia), rada powiatu otwockiego zdecydowała, że przeznaczy na budowę tunelu 2,5 mln zł. Za przyjęciem proponowanej wysokości pomocy zagłosowało 19 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Podczas tej sesji radni powiatowi przychylili się do wniosku gminy Celestynów i przekazali w jej zarządzanie ul. Jankowskiego, przy czym „dorzucili“ dodatkowo odcinek ul. Św. Kazimierza (od ul. Reguckiej do ul. Jankowskiego). Zdaniem obecnego na sesji wójta Kwiatkowskiego, tak rozszerzony zakres przekazania ulic, może skomplikować planowaną w tym rejonie inną inwestycję – budowę ronda. Władze powiatu przekonują jednak, że uchwała ta daje zarządowi powiatu możliwość przekazania dróg w większym zakresie, z czego gmina nie musi w całości skorzystać.

Rada dała wójtowi zielone światło

Po decyzji władz powiatu w czwartek, 4 kwietnia odbyła się sesja nadzwyczajna w Celestynowie, podczas której radni mieli zdecydować o tym, czy gmina Celestynów znajdzie w swoim budżecie dodatkowe 3 mln zł na budowę tunelu. Po burzliwej trzygodzinnej dyskusji zdecydowano o jej przerwaniu i dokończeniu następnego dnia. W piątek, radni ponownie pochyli się nad tematem. Tuż po wznowieniu sesji ponownie ją przerwano i zwołano wspólne posiedzenie komisji stałych rady gminy, celem zaopiniowania projektów uchwał w sprawie przejęcia od powiatu otwockiego w zarządzanie ul. Jankowskiego i wybudowania tunelu oraz zawarcia umowy z PKP PLK w sprawie budowy tunelu.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się od wystąpienia wójta Witolda Kwiatkowskiego. Szef celestynowskiego samorządu przypomniał o inwestycyjnych priorytetach, jakie wraz z radą gminy wyznaczył na najbliższe lata (kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej, rozbudowa szkoły podstawowej w Starej Wsi, budowa stacji uzdatniania wody w Regucie). Wskazał również na zagrożenia, które mogą towarzyszyć budowie tunelu. Wśród nich wymienił m.in. możliwość oprotestowania inwestycji przez grupę mieszkańców, której udało się już zablokować budowę wiaduktu nad torami (miał on być w 100 proc. sfinansowany ze środków unijnych). Następnie skarbnik gminy Agnieszka Kurek przedstawiła proponowany przez wójta model finansowania drogowej inwestycji. Opiera się on przede wszystkim na kredytach, które gmina w najbliższych latach będzie zmuszona zaciągnąć, nie tylko na budowę tunelu, ale również na realizację wcześniej przyjętych priorytetów inwestycyjnych.

– I tak w roku 2019 wysokość kredytu lub pożyczki będzie wynosić ponad 3,6 mln zł, w 2020 – 6,8 mln zł, w 2021 – 10 mln zł a w 2022 – 6 mln zł. W sumie w 2022 roku zadłużenie wyniesie prawie 27 mln zł, czyli ok. 50 proc. planowanych dochodów – wyliczała skarbnik gminy. Jak podkreślał wójt, gmina będzie się starać o zdobycie dodatkowych środków zewnętrznych na budowę tunelu, w celu jak największego obniżenia wkładu własnego przeznaczonego na tą inwestycję.

Pomimo wielu wygłaszanych na komisji wątpliwości i obaw o realizację budowy radni ostatecznie pozytywnie zaopiniowali oba projekty uchwał i po wznowieniu obrad sesji nadzwyczajnej przyjęli je niemal jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się).

– Cieszę się z takiej decyzji. Podkreślam jednak, że dopiero jesteśmy na początku długiej drogi do budowy tunelu. Przed nami kolejne trudne negocjacje w sprawie jak najszybszego podpisania porozumienia z władzami powiatu w sprawie przejęcia ul. Jankowskiego i zawarcia umowy w sprawie przekazania gminie pomocy finansowej w zadeklarowanej przez powiat kwocie. Bez tych dokumentów nie podpiszemy umowy z PKP PLK. Liczę, że władze powiatu nie tylko sprawnie z nami podpiszą porozumienie i umowę, ale również na każdym kroku będą nas wspierać w staraniach o dodatkowe pieniądze na budowę tunelu – podkreślał na koniec sesji wójt Kwiatkowski.

2 komentarze do “Zagłosowali za budową tunelu

 • 6 października 2019 o 04:39
  Permalink

  Idż dziadu skorumpowany z tym wiaduktem morze nad morze …. na huja tu komu wiadukty na wsi.

  Odpowiedz
  • 17 stycznia 2020 o 10:57
   Permalink

   Dumny jesteś z wyrażenia swojego zdania? To spadaj na drzewo trollu.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.