Uprzejmość z kodeksu

POWIAT: ETYKA DLA URZĘDNIKA.

Opryskliwy urzędnik, który zamiast pomóc, ledwie raczy odpowiedzieć na pytanie, za to co godzinę robi sobie przerwę na kawę? W Starostwie Powiatowym w Otwocku nie ma dla takich miejsca! Od kwietnia w urzędzie obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Starostwa. Określa on zasady, jakimi powinny kierować się osoby zatrudnione w służbie publicznej. Ma też uświadamiać mieszkańcom, jakich zachowań mają prawo oczekiwać od urzędników

SYLWIA WYSOCKA

W pracę otwockiego starostwa wstąpiła nowa jakość. Inspiracją do stworzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku był Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej przyjęty przez Parlament Europejski w 2001 roku, a także dążenie do spełniania oczekiwań mieszkańców i do podnoszenia jakości pracy i świadczenia usług. Dokument został wprowadzony w kwietniu zarządzeniem starosty Cezarego Łukaszewskiego. Ma przypominać pracownikom, że pełnią służbę publiczną, a z tym wiążą się określone obowiązki. Chodzi o podkreślenie takich wartości jak: praworządność, uczciwość, kompetencje, bezstronność, uprzejmość i szacunek dla wszystkich.

– W naszym starostwie dotychczas nie było takiego kodeksu. Jednak w różnych instytucjach, które odgrywają publiczną i społeczną rolę, np. w placówkach oświatowych, takie kodeksy funkcjonują. Według mnie tam, gdzie jest kontakt między obywatelem a urzędnikiem, taki kodeks powinien funkcjonować. Pozwoli to zarówno jednakowo traktować petentów, jak i sprawiedliwie oceniać pracowników – komentuje w rozmowie z „Linią” starosta Cezary Łukaszewski.

– Pracownicy starostwa mają zapoznać się z kodeksem i go zaakceptować. Został on stworzony po to, żeby przełożeni mieli narzędzia w stosunku do pracowników, którzy nie stosują się do zaleceń wymaganych w służbie publicznej. To znaczy, że jeśli na przykład ktoś, mówiąc kolokwialnie, „wyrzuci petenta za drzwi”, na podstawie tego kodeksu będzie można wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Kodeks służy więc dyscyplinowaniu naszej pracy – dodaje starosta.

Cezary Łukaszewski zapewnia, że decyzja o wprowadzeniu kodeksu nie jest podyktowana nieprawidłowościami w obsłudze mieszkańców. – Nic takiego nie stwierdziłem. Po prostu uważam, że każdy pracownik urzędu musi zdawać sobie sprawę z tego, jak powinien zachowywać się w stosunku do mieszkańców i współpracowników oraz jaką postawę ma reprezentować na zewnątrz. Absolutnie nie kierowało mną niewłaściwe zachowanie urzędników starostwa, przeciwnie – mam o nich dobre zdanie – podkreśla Cezary Łukaszewski.

– Gdy objąłem stanowisko starosty, w swoim exposé mówiłem, że chciał-bym poprawić wizerunek starostwa. Teraz wiem, że powiedziałem to na wyrost, bo widzę, że pracownicy są odpowiedzialni i spełniają nasze oczekiwania. W 130-osobowej ekipie zawsze komuś zdarzy się potknąć, ale nie można z tego powodu generalizować. Czasem ktoś ma słabszy dzień, a kodeks ma zapobiegać także chwilom słabości – dodaje.

Kodeks zawiera dziewięć za- sad, które obowiązują każdego urzędnika. Są to zasady: praworządności, bezstronności i obiektywizmu, uczciwości i rzetelności, współmierności, odpowiedzialności, jawności i transparentności, podnoszenia jakości świadczonych usług, uprzejmości i życzliwości oraz godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim. Pracownicy starostwa są zobowiązani do kierowania się nimi, a za ich nieprzestrzeganie będą ponosić odpowiedzialność przewidzianą prawem za naruszenie zasad organizacji pracy.

„Przykazania” pracowników starostwa (w skrócie)

 • 1. Zasada praworządności – pracownik w wykonywaniu swojej pracy
  działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; zna aktualnie obowiązujące prawo; rozpatrując sprawy, musi to robić zgodnie z obowiązującym prawem i bez zbędnej zwłoki.
 • 2. Zasada bezstronności i obiektywizmu – pracownik działa bezstronnie i niezależnie, kierując się interesem publicznym i dobrem wspólnym, nie kieruje się interesem osobistym i wyłącza z postępowania, jeśli udział w nim mógłby nie być do końca obiektywny; nie angażuje się w działania o charakterze politycznym oraz nie ulega wpływom i naciskom politycznym.
 • 3. Zasada uczciwości i rzetelności – pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i sumiennie, nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych z wypełniania swoich obowiązków.
 • 4. Zasada współmierności – pracownik zapewnia, aby podjęte działania pozostały współmierne do obranego celu.
 • 5. Zasada odpowiedzialności – pracownik ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć.
 • 6. Zasada jawności i transparentności – postępowanie pracownika
  w ramach wykonywania zadań jest jawne, wyłączenie jawności musi mieć podstawę w przepisach prawa.
 • 7. Zasada podnoszenia jakości świadczenia usług – pracownik dba
  o podwyższanie kwalifikacji zawodowych, aby swoim profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług.
 • 8. Zasada uprzejmości i życzliwości – pracownik ma obowiązek traktować wszystkich klientów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury i dobrego wychowania, zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela wyczerpujących odpowiedzi, działa bez zbędnych emocji.
  9. Zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim – pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania w pracy i poza nią, które charakteryzują człowieka o wysokiej kulturze.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.