Wodomierze za nadwyżkę

OTWOCK: PRZYJDŹ NA WALNE OSM!

W środę i czwartek, 5 i 6 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W porządku obrad znajdzie się m.in. podział nadwyżki bilansowej za 2018 rok. Pojawił się pomysł, aby część kwoty przeznaczyć na sfinansowanie wymiany wodomierzy.

SYLWIA WYSOCKA

Nadwyżka bilansowa OSM za 2018 rok wyniosła 758 tys. 431 zł Podczas walnego zgromadzenia członków spółdzielni zapadnie decyzja, na co przeznaczyć te pieniądze. Zgodnie z zapisami statutu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej to właśnie do kompetencji walnego zgromadzenia członków należy dokonanie podziału nadwyżki bilansowej, a także określenie celów, na jakie ma być ona przeznaczona. Swoją propozycję zamierza zgłosić członek rady nadzorczej Dariusz Kołodziejczyk, który chce, aby 350 tys. zł przeznaczyć na wymianę wodomierzy lokalowych.

– Na podstawie uchwały rady nadzorczej z 25 października 2018 roku została wprowadzona opłata za montaż i wymianę wodomierzy lokalowych w budynkach należących do Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 2 zł 25 gr miesięcznie. Z treści regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, ustalania opłat za wodę i ścieki oraz kompleksowego montażu i wymiany wodomierzy lokalowych w OSM jednoznacznie wynika, że wodomierz stanowi część wspólną nieruchomości budynkowej. Nie ma więc przeciwwskazań, aby pieniądze z nadwyżki bilansowej zostały przekazane na wymianę wodomierzy – uzasadnia Kołodziejczyk.

I zaznacza, że jeśli ta propozycja zostanie przyjęta, Walne Zgromadzenie Członków OSM zobowiąże zarząd i radę nadzorczą do zmniejszenia wysokości miesięcznej opłaty z tytułu montażu i wymiany wodomierzy. Odbędzie się to proporcjonalnie do wysokości kwoty, jaka pozostała do zapłaty firmie zewnętrznej po zaliczeniu na ten cel wskazanej kwoty 350 tys. zł.

Aby propozycja weszła w życie, musi zaakceptować ją walne zgromadzenie.
Jeśli członkom spółdzielni zależy na takim rozwiązaniu, powinni wziąć udział w walnym zgromadzeniu (szczegóły w ramce).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.