Starosta skarży decyzję prokuratury

PREZES PCZ NIE STANIE PRZED SĄDEM?

Prokuratura Rejonowa w Otwocku umorzyła postępowanie w sprawie możliwych nieprawidłowości, których miała dopuścić się przy wyłanianiu firmy restrukturyzującej szpital była prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Ewa Wojciechowska. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Starostwo Powiatowe w Otwocku nie zgadza się z jej postanowieniem. 10 czerwca starosta złożył zażalenie do sądu

SYLWIA WYSOCKA

Pod koniec ubiegłego roku do Prokuratury Rejonowej w Otwocku wpłynęły dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ówczesną prezes otwockiego szpitala powiatowego przy ul. Batorego. Złożyli je starosta powiatu otwockiego oraz CBA, które przekazało anonimowe zgłoszenie, jakie do niego dotarło. Wątpliwości dotyczyły sposobu wyłonienia firmy, która zajmuje się obecnie restrukturyzacją szpitala (poszukiwano jej w drodze konkursu ofert, a nie przetargu, podczas gdy kwota oferty, którą wybrano, mogłaby kwalifikować postępowanie do przetargu), a także powodów wykluczenia z postępowania firmy konkurencyjnej oferującej za swoje usługi niższą cenę.

Sprawą zajęła się Otwocka Prokuratura Rejonowa. Postępowanie dotyczyło karalnej niegospodarności, czyli art. 296 par. 1 KK przewidującego karę za wyrządzenie szkody spółce w związku z przekroczeniem uprawnień bądź niedopełnieniem obowiązków. W drugiej połowie maja materiał dowodowy był już kompletny – uzyskano wszelką dokumentację przetargową, przesłuchano świadków, łącznie z byłą prezes Ewą Wojciechowską. Jak powiedział wtedy w rozmowie z „Linią” prokurator Jarosław Socha, po analizie zebranego materiału i ocenie prawnej sytuacji do końca maja miały zapaść konkretne decyzje.

Prokuratura zakończyła postępowanie w tej sprawie. Prokurator rejonowa Lidia Kazimierczyk-Pyra w rozmowie z „Linią”poinformowała, że została wydana decyzja procesowa, ale ponieważ nie jest ona prawomocna, a strony mogą złożyć zażalenie, nic więcej nie może powiedzieć.

Wobec umorzenia sprawy przez otwocką prokuraturę 10 czerwca starosta Cezary Łukaszewski skierował do Sądu Rejonowego w Otwocku zażalenie na postanowienie prokuratury. Wicestarosta Krzysztof Kłósek w rozmowie z „Linią” powiedział, że zarząd nie zgadza się z interpretacją przepisów, którą zastosowała otwocka prokuratura.

– Z naszej strony nie ma zgody na to, żeby środki publiczne w wysokości ok. 615 tys. zł były wydatkowane bez postępowania przetargowego. Uważamy, że sprawa powinna zostać rozstrzygnięta inaczej, i dlatego złożyliśmy zażalenie, które rozpatrzy sąd – komentuje wicestarosta Kłósek. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.