Karczew: młodzieżowa rada miejska szuka nowych radnych

W czwartek, 14 listopada kończy się kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie. Wkrótce odbędą się wybory radnych trzeciej kadencji. Władze Karczewa zapraszają młodzież do współpracy przy tworzeniu nowego wizerunku gminy. – Warto spróbować swoich sił w lokalnym środowisku – zachęca opiekun rady Krzysztof Szczegielniak.

SYLWIA WYSOCKA

Tak prezentowała się młodzieżowa rada drugiej kadencji

Młodzi społecznicy w Karczewie nie nudzą się. Gmina od kilku lat ma pomysł na to, jak spożytkować energię uczniów, którzy chcieliby zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia, sprawdzić się w działaniu, zdobywać szlify przed późniejszymi aktywnościami. Ta propozycja to udział w pracach młodzieżowej rady miejskiej, której druga kadencja dobiega właśnie końca. To oznacza, że wkrótce odbędą się wybory nowych radnych.

– Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu gminy Karczew oraz uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 19. roku życia, do wzięcia udziału w wyborach – mówi opiekun młodzieżowej rady, sekretarz gminy Karczew Krzysztof Szczegielniak.

Radni mogą mieć wpływ na inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie, np. w zakresie nauki, wypoczynku, kultury i sportu, oraz organizowanie imprez czy konkursów o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym. Młodzieżowa rada współpracuje także z „dorosłą” radą miejską i władzami gminy – może przedstawiać organom administracji samorządowej opinie w sprawach dotyczących młodzieży, składać wnioski do rady miejskiej i burmistrza o wykonanie zadań, które ułatwiają i uatrakcyjniają życie młodzieży. Radni mogą także organizować szkolenia, seminaria i konferencje, brać w nich udział oraz zapraszać do uczestnictwa swoich rówieśników. Ważnym obszarem działalności jest współpraca rady z samorządami szkolnymi, z krajowymi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi, radami młodzieżowymi innych miast i gmin, młodzieżowymi sejmikami województw czy Radą Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby móc działać w karczewskiej młodzieżowej radzie, trzeba pozytywnie przejść weryfikację w wyborach. – Mamy siedem okręgów wyborczych. Nad przebiegiem wyborów czuwają złożone z uczniów Okręgowe Komisje Wyborcze wskazane przez samorządy szkolne. Kandydaci będą organizować kampanię wyborczą, wyborcy (uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 19 lat) oddają swoje głosy na prawdziwych, opieczętowanych przez Gminną Komisję Wyborczą kartach do głosowania. Wybory będą przeprowadzane tak jak wybory samorządowe, są więc prawdziwą lekcją wychowania obywatelskiego – podkreśla Krzysztof Szczegielniak.

Szkoły podstawowe z terenów wiejskich gminy Karczew mają po jednym mandacie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie – dwa mandaty, a Szkoła Podstawowa nr 2 – trzy. Na uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu oraz spoza gminy czeka w tej kadencji aż sześć mandatów. Wybory dla młodzieży szkół średnich przeprowadzi komisja okręgowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Warunek jest tylko jeden. Kandydat musi być
mieszkańcem gminy Karczew.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy zdobyć min. 15 podpisów poparcia od uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) oraz szkół ponadpodstawowych. Listę z podpisami trzeba złożyć w swojej szkole (uczniowie szkół podstawowych) lub w Urzędzie Miejskim w Karczewie (uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Uczniowie szkół podstawowych szczegółowe informacje mogą uzyskać u opiekunów samorządów szkolnych w swoich szkołach. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać się z pytaniami do opiekuna rady w Urzędzie Miejskim w Karczewie w pok. nr 20, mailowo na adres: sekretarz@karczew.pl lub telefonicznie pod numerem 22 780 65 16 wewn. 108.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.