Budżet obywatelski 2020 – nowe terminy i ważne zmiany

Mieszkańcy Otwocka będą mieli miesiąc na złożenie propozycji projektów do realizacji w 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 1 mln 660 tys. zł.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Już po raz szósty otwocczanie zdecydują, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta. Czy będą to nowe drogi, place zabaw, a może jakiś inny projekt, okaże się pod koniec lutego 2020 roku.

Tym razem budżet obywatelski rusza nieco później niż w poprzednich latach, bo dopiero 30 listopada. Od tego dnia można zgłaszać propozycje projektów. Będą one na bieżąco weryfikowane, aby następnie można było głosować na te pomysły, które są zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego. Późny termin rozpoczęcia jest związany ze zmianami kadrowymi w urzędzie miasta. Od tej edycji za budżet obywatelski odpowiada i nadzoruje go wydział kultury i promocji oraz jego naczelniczka Sylwia Konopacka-Bąk.

Na sesji 7 listopada radni podjęli uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Wprowadzono pewne zmiany w stosunku do poprzednich edycji. Największą zmianą jest to, że głosowanie musi być osobiste. To znaczy, że nie ma możliwości, aby jedna osoba składała kilka kart do głosowania. Każdy musi to zrobić sam. Osoby małoletnie muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w procedurze oraz samodzielnie oddać głos.

Zapowiadana jest szybsza weryfikacja projektów. Zamiast dwuetapowej weryfikacji projekty ma opiniować zespół, w którego skład wchodzą pracownicy urzędu miasta, wiceprezydenci, skarbnik, sekretarz, przedstawiciele rady miasta i rady do spraw budżetu obywatelskiego.

Głosować nadal można internetowo lub na specjalnych kartach, które będą dostępne w wyznaczonych punktach. W tej edycji będzie mniej punktów niż w poprzednich latach. Poza internetem głosować będzie można w urzędzie miasta, miejskiej bibliotece i jej filiach. Podczas prac nad projektem uchwały radni dostrzegli, że w niektórych rejonach miastach mogą pojawić się trudności z dostępem do punktów głosowania.

Chodziło m.in. o teren Śródborowa, Świerku oraz otwockiej części osiedla Ługi. Dlatego wyznaczono dodatkowe punkty w SP nr 9, Przedszkolu nr 6 i Przedszkolu nr 12. Uchwalono też, że projekty takie jak koncerty czy festyny mogą być realizowane w miejscach, które nie są własnością miasta, np. na terenie parafii czy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

Ogólna pula pieniędzy (1 mln 660 tys. zł ) zostanie rozdysponowana w ramach pięciu progów kwotowych: 600 tys. zł (jeden projekt), 300 tys. zł (maksymalnie dwa projekty), 150 tys. zł (maksymalnie dwa projekty), 50 tys. zł (maksymalnie dwa projekty), 20 tys. zł (maksymalnie trzy projekty przy wykorzystaniu pozostałych progów).

Terminy budżetu obywatelskiego 2020

  • Od 30 listopada do 31 grudnia – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań.
  • Od 30 listopada do 10 stycznia 2020 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów.
  • Do 15 stycznia 2020 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury. Trzy dni robocze od ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury – składanie odwołań od oceny merytorycznej.
  • Do 27 stycznia 2020 r. – rozpatrzenie złożonych odwołań.
  • Do 30 stycznia 2020 r. – opublikowanie ostatecznej listy projektów zatwierdzonych do głosowania.
  • Od 31 stycznia do 14 lutego 2020 r. – głosowanie mieszkańców.
  • Do 28 lutego 2020 r. – ogłoszenie listy rankingowej projektów.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.