Powiat: Starosta odwołał powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Po ponad czterech latach pracy Andrzej Ćwiek został odwołany ze stanowiska powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Decyzję starosta podjął 14 października.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Starosta powołuje i odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. Dlatego we wrześniu władze powiatu złożyły w tej sprawie do wojewódzkiego inspektora wniosek, który został zaopiniowany pozytywnie. Wskazano w nim szereg nieprawidłowości w sprawach prowadzonych przez Andrzeja Ćwieka jako powiatowego inspektora, które były zgłaszane przez m.in. mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, prezydenta Otwocka i radę miasta.

14 października starosta podjął decyzję o odwołaniu Ćwieka z funkcji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego od 31 października. Zapytaliśmy, co było powodem odwołania. W przesłanej odpowiedzi czytamy, że: „W ocenie starosty sprawy prowadzone przez powiatowego inspektora realizowane są w sposób niedbały, co skutkowało ich umarzaniem przez organy nadzoru. Wszystkie zidentyfikowane okoliczności prowadziły do naruszenia poczucia zaufania społecznego do organu administracji publicznej i stoją w sprzeczności z przepisem k.p.a. stanowiącego o tym, że organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. W orzecznictwie i literaturze z zasady tej wywodzi się szereg gwarancji prawnych dla jednostki w relacji nie tylko z organem prowadzącym postępowanie, także z organem władzy w ogóle.

Do takich gwarancji należą:

 • wymóg zgodnego z prawem i sprawiedliwego prowadzenia postępowań oraz rozstrzygania spraw;
 • wymóg działania w sposób zrozumiały dla uczestników;
 • zakaz wyzyskiwania ich nieświadomości czy błędów;
 • obowiązek wyjaśniania spraw w sposób wyczerpujący;
 • obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść uczestników;
 • konieczność zapewnienia przewidywalności i spójności działań organów administracji publicznej.

Na podstawie analizy dotychczasowych działań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego można było stwierdzić, że większość z wyżej wymienionych zasad zostało naruszonych w sposób znaczący“ – pisze w odpowiedzi do „Linii” starosta Cezary Łukaszewski.

Andrzejowi Ćwiekowi powierzono dalsze, tymczasowe wykonywanie obowiązków na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do 31 stycznia 2020 roku, gdy upływa okres wypowiedzenia. Po tym terminie powinniśmy poznać nazwisko nowego inspektora.

OŚWIADCZENIE INSPEKTORA (pisownia oryginalna)

 • Na wstępie informuję, iż unikałem publicznego odnoszenia się do przyczyn odwołania mnie ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jednakże gdy są one przedstawiane przez Starostę w sposób oczerniający i pomawiający mnie i pracowników inspektoratu mający na celu zmanipulowanie opinii publicznej, we wiadomym sobie tylko celu bądź z nieświadomości, nie mogę pozostawić takiego stanu sprawy bez odpowiedzi.

  Stwierdzenie „wskazano szereg nieprawidłowości, które były zgłaszane przez organy w tym MWIOŚ, Prezydenta Miasta Otwocka oraz Radę Otwocka” jest co najmniej zastanawiające. W ostatnim okresie udzielałem informacji dotyczących jednej skargi Sekretarza Miasta Otwocka, o skargach Rady Miasta Otwocka czy MWIOŚ nic mi nie wiadomo. Zarówno MWIOŚ, Prezydent Miasta Otwocka jak i Rada Miasta nie są instytucjami, którym PINB jest podległy i które mogły by w sposób merytoryczny, rzetelny i obiektywny ocenić pracę inspektoratu.

  Dalej Starosta wywodzi – „w ocenie starosty sprawy prowadzone przez PINB realizowane są w sposób niedbały co skutkowało ich umarzaniem przez organy nadzoru”. Kwestia, czy postępowanie podlega umorzeniu następuje za każdym razem w procesie rozpatrywania sprawy. Jeżeli okaże się, że sprawa jest bezprzedmiotowa należy ją umorzyć bezwzględnie. Ponadto wypowiedź jest kuriozalna biorąc pod uwagę poniższe dane statystyczne pracy PINB za ostatni okres liczony od dnia 01.01.2017r. do 12.11.2019r.:
  -prowadzono 4377 postępowań administracyjnych, -wydano 1159 decyzji administracyjnych oraz załatwiono spraw np. zakończeń budowy w ilości 2020, -Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego umorzył w sumie 10 postępowań.

  Ostateczna konkluzja – „Wszystkie zidentyfikowane okoliczności prowadziły do naruszenia poczucia zaufania społecznego do organu administracji publicznej i stoją w sprzeczności z przepisami KPA stanowiącego o tym, że organy administracji publicznej prowadzą postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej” jest bezpodstawna tym bardziej, że nie wiem o jakich to okolicznościach jest mowa. Jako przykład utraty takiego zaufania Starosta podaje zgłoszenia ze strony innych instytucji publicznych. Nie występowały skargi od obywateli, jeżeli już to sporadycznie. Wniosek więc jest taki, że moja działalność była niewygodna dla szeroko pojętej lokalnej klasy politycznej, a nie dla społeczeństwa. Nie mogę odnieść się do zarzutu rzekomego naruszania przeze mnie podstawowych zasad wynikających z przepisów.

  Starosta podaje informację, jakoby zasady te były złamane w sposób znaczny nie informując o żadnych stwierdzonych przypadkach nieprawidłowości. Argumenty te są dla mnie nie do przyjęcia, szczególnie, że płyną one od przedstawiciela władzy publicznej, dla którego sprawy działania powiatowych inspekcji powinno być jednym z priorytetów. Biorąc pod uwagę powyższe mam uzasadnione wątpliwości czy Starosta świadomie przedstawia własne wywody w artykule.
  Z wyrazami szacunku, Andrzej Piotr Ćwiek

One thought on “Powiat: Starosta odwołał powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

 • 23 listopada 2019 o 10:16
  Permalink

  Szanowni Państwo. Mogę podać bardzo dużo przykładów. Odbiór Otwockiego Teatru Jaracza na „zgłoszenie”. Odbiór budynków przy ulicy Kościuszki 11 w Otwocku z naruszeniem prawa. Liczne odmowy dotyczące wszczęcia postępowania które miał obowiązek rozpocząć z urzędu a nie na wniosek strony. Główny sposób oddalania spraw to art. 61a KPA w sytuacji gdy wniosek nie mógł być rozpatrywany tą drogą gdyż wiązał się z właściwością organu w sprawach „nakazowych” tj. w sytuacji gdy organ musiał sprawdzić czy musi „coś nakazać”. Dowodów mam od groma i mogę redakcji sporo pokazać takich 61a oraz odmów i umorzeń. Zabawna sprawa drogi przy bazarku na Batorego która była nie oddana do użytkowania a mimo to organ nie badał niczego choć jej dopuszczanie do ruchu powodowało obowiązek ukarania zarządcy. Sporo tego

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.